פסקי בוררות

להלן פסקי בוררות של המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל שאושרו לפרסום על ידי הצדדים לבוררות או על ידי היועמ"ש להתאחדות:

במידה ואינך מצליח/ה לראות את קבצי התקנונים לחץ על הקישור להורדת תוכנת Adobe Acrobat