פסקי בוררות

פסקי בוררות אחרונים

להלן פסקי בוררות של המוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל שאושרו לפרסום על ידי יו"ר המוסד לבוררות וגישור
במידה ואינך מצליח/ה לראות את קבצי התקנונים לחץ על הקישור להורדת תוכנת Adobe Acrobat

פסקי בוררות נוספים

להלן פסקי בוררות נוספים של המוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל שאושרו לפרסום על ידי יו"ר המוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל
במידה ואינך מצליח/ה לראות את קבצי התקנונים לחץ על הקישור להורדת תוכנת Adobe Acrobat