קבצים

תקנון רישוי מועדונים עוסק בהליך רישוי של מועדונים על מנת להתחרות במפעלי אופ"א. התקנון מגדיר את גופי הרישוי השונים ואת סמכויותיהם, וקובע את הקטגוריות והקריטריונים שעל המועדונים לעמוד בהם כתנאי להשתתפותם במפעלים המאורגנים על ידי אופ"א.

קבצים

במידה ואינך מצליח/ה לראות את קבצי התקנונים לחץ על הקישור להורדת תוכנת Adobe Acrobat