אחריות חברתית

כגוף המוביל והאחראי על הענף בארץ, רואה ההתאחדות לכדורגל חשיבות גדולה גם בפיתוח, קידום והנחלת התפקיד החברתי שיש לה ולמשחק. הכדורגל הוא אמצעי נפלא לקידום יוזמות חברתיות, לתמיכה באוכלוסיות נזקקות ובעיקר להקניית ערכים שכל חברה טובה וראויה חייבת להסכים עליהם: ספורטיביות, כבוד הדדי, שוויון, סובלנות, עזרה לזולת, מלחמה בלתי מתפשרת בגזענות וטיפוח דו קיום.
לאורך עשרות שנים מקפידה ההתאחדות לכדורגל לקחת חלק בשיתופי פעולה מקוריים ומגוונים, שתכליתם לתמוך, לסייע ולקדם מגזרים שונים ויוזמות חברתיות תורמות. בשנים האחרונות העצימה ההתאחדות באופן ניכר את פעילותה בתחום האחריות החברתית ואנו גאים להיות חלק מרכזי בעשרות פעילויות ובמיזמים פורצי דרך.
להלן פירוט על כמה מהגופים והמיזמים עמם פועלת ההתאחדות לכדורגל למען מימוש ערכים חברתיים ראשונים במעלה: