אודות רישוי מועדונים

הליך רישוי מועדונים קובע את הקטגוריות ואת הקריטריונים שעל המועדונים לעמוד בהם כתנאי להשתתפותם במפעלים המאורגנים על ידי אופ"א.
הגופים המנהלים את תהליך הרישוי:
א. מנהלת הרישוי - גוף התומך מנהלתית בגופי הרישוי ומעניק ייעוץ וסיוע למועמד לרישיון.
ב. ועדת רישוי - הערכאה הראשונה הדנה ומחליטה בבקשת מועמד לרישיון לקבלת רישיון.
ג. ועדת ערעורים - ערכאת הערעור הדנה ומחליטה בנוגע לערעורים שהוגשו על ידי המועמד לרישיון על החלטת ועדת הרישוי.

מטרות ההתאחדות ואופ"א על פי תקנון הרישוי הן לקדם ולשפר את הרמה בכל התחומים של משחק הכדורגל, ולהעניק עדיפות לאימון ולטיפול בשחקנים הצעירים של כל בעל רישיון, כמו גם לוודא שרמת הניהול והארגון במועדונים הולמת, ולספק לצופים ולתקשורת אצטדיונים בטוחים ומצוידים כראוי.

מטרות נוספות הן שיפור היכולת הכלכלית והכספית של המועדונים, הגדלת השקיפות והאמינות שלהם, ושימת דגש בהגנה על זכויותיהם של שחקנים ובעלי תפקידים בקבוצות, כמו גם הבטחת המשכיות התחרויות המאורגנות על ידי אופ"א.