מנכ"ל ההתאחדות

אודות המנכ"ל
יוסי שרעבי נכנס לתפקידו כמנכ"ל ההתאחדות ב-18.4.21. לפני כן כיהן כמנכ"ל משרד התרבות והספורט מיולי 2015 עד יוני 2020.
 
שרעבי הוא עורך דין בעל תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בהיסטוריה כללית. בעל תואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה.
 
במהלך חמש שנות כהונתו הוביל שורה ארוכה של רפורמות בעולם התרבות והספורט: הוועדה למניעת אלימות בספורט, הוועדה לטיפול בסוגיית הכדורגל בשבת, הוועדה לבדיקת חוק הספרים, ועדת שרעבי לטיפול במעמד השחקן הישראלי כחול-לבן ועוד. כמו כן, קידם שרעבי בתקופת כהונתו מהלך של מימוש הרפורמה בשוק ההימורים בספורט, שניתקה לראשונה את הקשר בין הטוטו לתקציב הספורט.
 
לפני תפקידו כמנכ"ל משרד התרבות והספורט עמד בראש מינהל חברת תרבות וספורט בעיריית ירושלים. בנוסף ניהל שרעבי את אירועי חגיגות ה-70 למדינת ישראל
למידע נוסף

תפקידי המנכ"ל

א. ראש מנהל ההתאחדות ואחראי לעבודה המנהלתית בהתאחדות על כל שלוחותיה
ב. ניהול צוות עובדי ההתאחדות, ביצוע החלטות הנהלת ההתאחדות, המזכירות ושאר המוסדות, רישום סיכומי ישיבות מוסדות ההתאחדות והפצתם, ניהול התכתובת של ההתאחדות.
ג. זימון ישיבות מוסדות ההתאחדות בתיאום עם יו"ר ההנהלה ויו"ר הוועדות.
ד. קישור בין מוסדות ההתאחדות והכנת החומר הנדרש לצורך הדיונים במוסדות.
ה. ייצוג ההתאחדות כלפי מוסדות וגורמי חוץ.
ו. המנכ"ל יהיה כפוף להנהלה ולמזכירות ההתאחדות.
ז. המנכ"ל יהיה שותף מלא להכנת ולביצוע התקציב המאושר של ההתאחדות.
ח. המנכ"ל ישתתף בישיבות כל מוסדות ההתאחדות, ללא זכות הצבעה.
ט. כל הוצאה כספית של ההתאחדות תישא את סימול המנכ"ל.