תרשים ארגוני – מערכת רישוי מועדונים

תרשים ארגוני – מערכת רישוי מועדונים

 

מנהל רישוי - מנהל האגף המשפטי עו"ד אמיר נבון

 • מנהלת רישוי (חברים)
  • עו"ד אמיר נבון
  • זיו סולומון
  • מרסל ברוך
  • רו"ח סיגלית סייג
  • משה עגייב
 • ועדת רישוי (חברים)
  • עו"ד נתן מאיר (יו"ר)
  • עודד הכט (ס. יו"ר)
  • איתן גולדמן
  • רו"ח אורי לוי
  • ד"ר יאיר גלילי
  • אריה רוזנצוויג
  • עו"ד ברוך כצמן
  • רו"ח ליאור חנס
 • ועדת ערעור (חברים)
  • עו"ד דוד זילכה (יו"ר)
  • רו"ח רונן שוורץ (ס. יו"ר)
  • רו"ח גיא עמוסי
  • רו"ח עדי צפדיה
  • חיים סולומון
  • רו"ח לירון גרינבויים
 • סגן מנהל רישוי מרסל ברוך
 • עוזרי מנהל רישוי/תקשורת