יו"ר הנהלת ההתאחדות

אורן חסון -יו"ר ההתאחדות

אורן חסון -יו"ר ההתאחדות

תאריך כהונה:
10.2019 - היום

תפקידי היו"ר

א. אחריות לניהול ההתאחדות בהתאם להחלטות האסיפה הכללית, ההנהלה והמזכירות.
ב. ייצוג ההתאחדות כלפי מוסדות וגורמי חוץ.
ג. כינוס ישיבות ההנהלה והמזכירות, קביעת סדר יומן וניהולן.
ד. זכות חתימה על המחאות כספיות והסכמים בשם ההתאחדות.
ה. חברות במזכירות ההתאחדות.

יו"ר קודמים

 • משה שינו זוארץ
  משה שינו זוארץ
  תאריך כהונה:
  10.2018 - 6.2019
 • עופר עיני
  עופר עיני תאריך כהונה:
  2014-2018
 • אבי לוזון
  אבי לוזון
  תאריך כהונה:
  2007-2014
 • יצחק איצ'ה מנחם
  יצחק איצ'ה מנחם
  תאריך כהונה:
  2003-2007
 • גברי לוי
  גברי לוי
  תאריך כהונה:
  1996-2003
 • עזריקם מילצ'ן
  עזריקם מילצ'ן
  תאריך כהונה:
  1993-1996
 • חיים הברפלד
  חיים הברפלד
  תאריך כהונה:
  1992-1993
 • שאול סווירי
  שאול סווירי
  תאריך כהונה:
  1985-1992
 • חיים הברפלד
  חיים הברפלד
  תאריך כהונה:
  1980-1985
 • מיכאל אלמוג
  מיכאל אלמוג
  תאריך כהונה:
  1973-1982
 • זאב בר סבר
  זאב בר סבר
  תאריך כהונה:
  1972-1973
 • יצחק זאבי
  יצחק זאבי
  תאריך כהונה:
  1970-1972
 • מנחם הלר
  מנחם הלר
  תאריך כהונה:
  1964-1970
 • יצחק פנאי
  יצחק פנאי
  תאריך כהונה:
  1964
 • יצחק זאבי
  יצחק זאבי
  תאריך כהונה:
  1959-1963
 • יוסף ענבר
  יוסף ענבר
  תאריך כהונה:
  1959
 • יצחק זאבי
  יצחק זאבי
  תאריך כהונה:
  1957-1959
 • חיים גלובינסקי (יו"ר במשותף)
  חיים גלובינסקי (יו"ר במשותף)
  תאריך כהונה:
  1954-1956
 • בן ציון פט (יו"ר במשותף)
  בן ציון פט (יו"ר במשותף)
  תאריך כהונה:
  1954-1956
 • אורי נדב
  אורי נדב
  תאריך כהונה:
  1950-1954