• הנהלה
 • מזכירות
  • מנהל רישוי מועדונים
   אמיר נבון
  • סגן מנהל רישוי מועדונים
   מאיה אלון
  • בקרה תקציבית
   חבר מנהלת רישוי/פיננסי
   רו"ח עופר אורליצקי
  • מנהלת רישוי (חברים)
   • עו"ד אמיר נבון
   • מתן טורקניץ'
   • מאיה אלון
   • רו"ח עופר אורליצקי
   • משה עגייב
  • ע. מנהל רישוי מועדונים/תקשורת
   קרן שדה
  • ועדת רישוי (חברים)
   • עו"ד נתן מאיר (יו"ר)
   • עודד הכט (ס. יו"ר)
   • איתן גולדמן
   • רו"ח אורי לוי
   • ד"ר יאיר גלילי
   • עו"ד ברוך כצמן
   • רו"ח ליאור חנס
   • אריה רוזנצוויג
  • ועדת ערעור (חברים)
   • עו"ד דוד זילכה (יו"ר)
   • רו"ח רונן שוורץ (ס. יו"ר)
   • רו"ח גיא עמוסי
   • רו"ח עדי צפדיה
   • חיים סולומון
   • רו"ח לירון גרינבוים
    • אגף משפטי
     עו"ד אמיר נבון
     חבר מנהלת רישוי/משפטית
    • יועץ משפטי
     עו"ד עמית פינס
    • אגף משפטי
     מאיה אלון
     חבר מנהלת רישוי/כ"א ומנהלה
    • אגף הנוער
     מתן טורקניץ'
     חבר מנהלת רישוי/ספורט
    • אגף לוגיסטיקה
     משה עגייב
     חבר מנהלת רישוי/תשתיות
    • אגף הכספים
     טלי אורבייטו
    • איגוד שופטים
     יריב טפר
    • אגף השיווק
     רונית גלסמן
    • אגף רפואי
     מור דיאמנט
    • אגף נבחרות והדרכה
     עומר עצמוני
    • אגף מערכות מידע
     אורן ניזרי
    • אגף דוברות ואינטרנט
     שלומי ברזל, איתן דותן
    • אגף ליגות חובבניות
     אבי לוי