אמנת המאמנים - 29.10.2020

29.10.2020 15:00

האמנה מתייחסת להכשרה ואימון של כל מאמני הכדורגל בישראל ומתאימה את המצב בארץ להנחיות אופ"א בנושא 

תקנון הדרכה ומאמנים שיחול החל מעונת המשחקים 20/21 לרבות כלל הוראות האמנה בעניין הכשרות מאמנים ותנאי קבלתם לקורסים המפורטים בה. 

האמנה מתייחסת להכשרה ואימון של כל מאמני הכדורגל בישראל ומתאימה את המצב בארץ להנחיות אופ"א בנושא. ההתאחדות לכדורגל כאחראית על פיתוח וקידום הכדורגל רואה חשיבות רבה ביישום הנחיות אופ"א ומימוש מטרותיה הקבועות בחוק. יובהר כי מטרת האמנה לשפר ולפתח את אופן הכשרת מאמני הכדורגל בארץ.  החל מהמועד הנ״ל רישום מאמנים בקבוצות המסונפות להתאחדות יעשה על פי הוראות התקנון והנחיות ההתאחדות.

 

לצפייה באמנה, לחצו כאן