מנהלת הרישוי

מנהלת הרישוי מעניקה למועמד לרשיון ייעוץ ומידע הנדרשים להכנת ולהגשת הבקשה להנפקת רשיון. לאחר קבלת הרשיון תמשיך המנהלת ותפקח על בעל הרשיון על מנת לוודא כי הינו עומד בדרישות הרשיון.

המנהלת מעניקה תמיכה מנהלתית לוועדת הרישוי ולוועדת הערעורים ותשיב לשאילתות אשר יופנו אליה על ידי גורמים אלה. המנהלת משמשת כמרכז מידע עבור מחלקות הרישוי של שאר ההתאחדויות החברות באופ"א בכל הקשור למערכת הרישוי.

המנהלת מונה 5 עד 7 חברים אשר משמשים כיועצים מקצועיים בכל אחת מהקטגוריות. בראש המנהלת עומד מנהל הרישוי הבכיר, ועל חבריה נמנים עו"ד ורואה חשבון מוסמך.

חברי מנהלת הרישוי: