אבטחת איכות

ההתאחדות לכדורגל בישראל היא אחת מהתאחדויות הכדורגל היחידות בעולם בעלת תקן ISO 9001: 2000
ISO 9001:2000 הינו תקן המיישם מצוינות בארגונים שונים בארץ ובעולם על פי מתודולוגיה מוגדרת, ומסייע ליעילות ולאפקטיביות בניהול תהליכים.
ההתאחדות לכדורגל מקבלת את תו התקן ISO 9001
ההתאחדות לכדורגל מקבלת את תו התקן ISO 9001

התקן הינו מחייב לארגוני תעשייה, שללא הסמכה זו אינם יכולים למכור מוצרים באירופה. התקן מיושם בארגונים מסודרים בארץ ובעולם, ועד עתה קיבלו אותו כ-7,000 גופים שונים בארץ וכמיליון ברחבי העולם.

ההחלטה ליישום התקן התקבלה על מנת לשפר את התהליכים הניהוליים בהתאחדות לכדורגל, וליישם מערכת של ניהול איכות כדי להוביל לשיפור מתמיד של תהליכים תוך התמקדות בלקוחות השונים של הארגון.

במסגרת ההסמכה של מכון התקנים נסקרו כל התהליכים הנדרשים בתקן ה-ISO (טיפול בתלונות לקוח, שביעות רצון לקוח, פעולה מתקנת/מונעת, בקרת מסמכים, רכש, חנויות ועוד) ובין השאר נושאים ייחודיים לניהול כדורגל.


הגישה שלנו לאיכות הינה בהתאם לעקרונות הבאים:

  • התמקדות בלקוח
  • מנהיגות
  • מעורבות עובדי המועדון
  • הגישה התהליכית
  • הגישה המערכתית
  • שיפור מתמיד
  • החלטות על בסיס נתונים כמותיים
  • קשר יעיל עם ספקים וקבלני משנה