ועדת רישוי מועדונים

 

ועדת הרישוי היא הערכאה הראשונה הדנה ומחליטה האם להנפיק רישיון למועמד לרישיון. ועדת הרישוי רשאית לבטל רישיון שניתן, אם על פי שיקול דעתה לא התקיימו כל התנאים כאמור בתקנון.

ועדת הרישוי מונה 5 עד 9 חברים וביניהם יו"ר הוועדה, סגן וכן עו"ד ורואה חשבון מוסמך.

חברי ועדת רישוי מועדונים: