Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות אריה רוזנצוייג

אריה רוזנצוייג

אריה רוזנצוייג
  • שם
  • שם: אריה רוזנצוייג
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת מלגות קרן סטלמך, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת רישוי מועדונים לאופ"א
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, חברי הנהלת הקרן ע"ש נחום סטלמך, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת מלגות קרן סטלמך, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת רישוי מועדונים לאופ"א
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, חברי הנהלת הקרן ע"ש נחום סטלמך, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה, ועדת רישוי מועדונים לאופ"א
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, ינשופי אגודת ספורט תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, ינשופי אגודת ספורט תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, ינשופי אגודת ספורט תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, ינשופי אגודת ספורט תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, ינשופי אגודת ספורט תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, אגודת ספורט אוניברסיטת תל-אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, ינשופי אגודת ספורט תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, ינשופי אגודת ספורט תל אביב
גוף פעילותמועדון
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, ינשופי אגודת ספורט תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, אגודת ספורט אוניברסיטת תל-אביב
גוף פעילותמועדון
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, אגודת ספורט אוניברסיטת תל-אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, ינשופי אגודת ספורט תל אביב
גוף פעילותמועדון
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, ינשופי אגודת ספורט תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר ועדה, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה, ועדת מלגות קרן סטלמך, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה, חברי הנהלת הקרן ע"ש נחום סטלמך, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל