צוות מקצועי - נבחרות צעירות

מנהל טכני

מנהל טכני

שם: יילה חוס
תפקיד: מנהל טכני - נבחרות ישראל הצעירות
טלפון: 03-6171507
פקס:  09-7726434
משנה למנהל הטכני

משנה למנהל הטכני

שם: בוני גיצבורג
תפקיד: משנה למנהל הטכני
ראש מערך הסקאוטינג

ראש מערך הסקאוטינג

שם: משה סיני
תפקיד: ראש מערך הסקאוטינג

רכיב פרסומי

אנליסט נבחרות ישראל

שם: לירון גלאט
תפקיד: ראש מערך האנליזה