Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותמגרשים חדרה רמדה

חדרה רמדה

  • כתובת: חדרה
  • איש קשר: ישראל צרפתי

  • דרוג: נוער על


קבוצות המשתמשות במגרש:
קבוצה קבוצת גיל בית / אימונים
הפועל חדרה נוער בית

מפת גוגל, כתובת: חדרה