Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותמגרשים נתניה איצטדיון חדש

נתניה איצטדיון חדש

  • כתובת: המחקר נתניה
  • איש קשר: יבלו
  • טלפון: 09-7636300

  • דרוג: על


קבוצות המשתמשות במגרש:
קבוצה קבוצת גיל בית / אימונים
הפ' חדרה ש. שוורץ בוגרים בית
מכבי נתניה בוגרים בית

מפת גוגל, כתובת: המחקר נתניה