Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדונים בית"ר עין מאהל

בוגרים 2019/2020בית"ר עין מאהל

בחירת עונת משחקים
  • קבוצת גיל: בוגרים
  • ליגה: ליגה ג' יזרעאל
  • גוף מנהל: 580594943 - העמותה לפיתוח וקידום צעירים וספורט בכפר עין מאהל
  • פקס: 04-6701775
  • מען: דבוריה 1 דבוריה ת.ד.628 מיקוד 16910

תארים

רשימת מגרשים

ליגה ג' יזרעאל

הדפסה

רכיב סינון תוצאות

סטטיסטיקות

שם השחקן אבו ארשיד מוחמד
מס. משחקים 0
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 0
נכנס כמחליף 0
הוחלף 0
דקות משחק 0
שם השחקן אטרש אמיר
מס. משחקים 7
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 3
נכנס כמחליף 4
הוחלף 1
דקות משחק 347
שם השחקן אכתילאת מוחמד
מס. משחקים 17
שערים 1
כ. צהובים ליגה/גביע 1
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 17
נכנס כמחליף 0
הוחלף 2
דקות משחק 1535
שם השחקן אכתילאת עלי
מס. משחקים 8
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 1
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 6
נכנס כמחליף 2
הוחלף 4
דקות משחק 473
שם השחקן ג'ג'יני אדם
מס. משחקים 0
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 0
נכנס כמחליף 0
הוחלף 0
דקות משחק 0
שם השחקן חביב אללה ביאק
מס. משחקים 14
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 1
הרכב פותח 12
נכנס כמחליף 2
הוחלף 4
דקות משחק 1069
שם השחקן חביבאללה בלאל
מס. משחקים 1
שערים 1
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 0
נכנס כמחליף 1
הוחלף 0
דקות משחק 15
שם השחקן ח'טיב מוחמד
מס. משחקים 2
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 1
נכנס כמחליף 1
הוחלף 0
דקות משחק 100
שם השחקן ח'טיב מוחמד
מס. משחקים 0
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 0
נכנס כמחליף 0
הוחלף 0
דקות משחק 0
שם השחקן יוסף דאהר
מס. משחקים 2
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 1
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 1
הרכב פותח 0
נכנס כמחליף 2
הוחלף 0
דקות משחק 65
שם השחקן יוסף מוחמד
מס. משחקים 15
שערים 14
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 11
נכנס כמחליף 4
הוחלף 6
דקות משחק 997
שם השחקן כראד עומר
מס. משחקים 12
שערים 10
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 6
נכנס כמחליף 6
הוחלף 3
דקות משחק 697
שם השחקן מסאלחה אחמד
מס. משחקים 1
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 0
נכנס כמחליף 1
הוחלף 0
דקות משחק 23
שם השחקן מסאלחה מוחמד
מס. משחקים 1
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 0
נכנס כמחליף 1
הוחלף 1
דקות משחק 35
שם השחקן מסאלחה עאטף
מס. משחקים 16
שערים 9
כ. צהובים ליגה/גביע 1
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 12
נכנס כמחליף 4
הוחלף 7
דקות משחק 976
שם השחקן נג'אר מוחיי
מס. משחקים 2
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 0
נכנס כמחליף 2
הוחלף 0
דקות משחק 43
שם השחקן נג'ארה אחמד
מס. משחקים 1
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 0
נכנס כמחליף 1
הוחלף 0
דקות משחק 2
שם השחקן נג'ארה ראקאן
מס. משחקים 15
שערים 1
כ. צהובים ליגה/גביע 1
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 15
נכנס כמחליף 0
הוחלף 0
דקות משחק 1356
שם השחקן ספדי מוחמד
מס. משחקים 14
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 2
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 14
נכנס כמחליף 0
הוחלף 4
דקות משחק 1104
שם השחקן עומרי מוחמד
מס. משחקים 2
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 0
נכנס כמחליף 2
הוחלף 0
דקות משחק 49
שם השחקן עזאיזה אחמד
מס. משחקים 4
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 1
נכנס כמחליף 3
הוחלף 0
דקות משחק 159
שם השחקן עזאיזה אחמד
מס. משחקים 15
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 2
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 15
נכנס כמחליף 0
הוחלף 3
דקות משחק 1268
שם השחקן עזאיזה אימן
מס. משחקים 7
שערים 4
כ. צהובים ליגה/גביע 1
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 5
נכנס כמחליף 2
הוחלף 0
דקות משחק 561
שם השחקן עזאיזה חמזה
מס. משחקים 17
שערים 1
כ. צהובים ליגה/גביע 2
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 15
נכנס כמחליף 2
הוחלף 5
דקות משחק 1245
שם השחקן עזאיזה ממדוח
מס. משחקים 9
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 7
נכנס כמחליף 2
הוחלף 4
דקות משחק 582
שם השחקן עזאיזה נסים
מס. משחקים 10
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 6
נכנס כמחליף 4
הוחלף 4
דקות משחק 377
שם השחקן עזאיזה פהד
מס. משחקים 11
שערים 1
כ. צהובים ליגה/גביע 3
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 10
נכנס כמחליף 1
הוחלף 1
דקות משחק 919
שם השחקן עזאיזה קוסאי
מס. משחקים 15
שערים 2
כ. צהובים ליגה/גביע 3
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 11
נכנס כמחליף 4
הוחלף 8
דקות משחק 1025
שם השחקן קנואת אסעד
מס. משחקים 0
שערים 0
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 0
נכנס כמחליף 0
הוחלף 0
דקות משחק 0
שם השחקן שחברי מוחמד
מס. משחקים 1
שערים 1
כ. צהובים ליגה/גביע 0
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 0
נכנס כמחליף 1
הוחלף 0
דקות משחק 50
שם השחקן שחברי מוחמד
מס. משחקים 9
שערים 1
כ. צהובים ליגה/גביע 1
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 1
הרכב פותח 3
נכנס כמחליף 6
הוחלף 2
דקות משחק 385
שם השחקן שמועי אסעד
מס. משחקים 16
שערים 1
כ. צהובים ליגה/גביע 1
כ. צהובים טוטו 0
כ. אדומים 0
הרכב פותח 15
נכנס כמחליף 1
הוחלף 0
דקות משחק 1425

נתונים סטטיסטיים

מקום1
קבוצהאחי ביר אלמכסור
מש'9
נצ'8
תיקו0
הפ'1
שע'7-23
נק'24
מקום2
קבוצהמועדון ספורט כפר כמא
מש'9
נצ'7
תיקו1
הפ'1
שע'8-17
נק'22
מקום3
קבוצהבית"ר עין מאהל
מש'9
נצ'6
תיקו1
הפ'2
שע'9-27
נק'19
מקום4
קבוצההפועל עין סהלה
מש'8
נצ'5
תיקו3
הפ'0
שע'4-18
נק'18
מקום5
קבוצהאיחוד צעירי איכסל סמיר
מש'9
נצ'5
תיקו0
הפ'4
שע'20-21
נק'15
מקום6
קבוצההפועל אלבטוף
מש'8
נצ'4
תיקו1
הפ'3
שע'10-19
נק'13
מקום7
קבוצהמכבי אחווה פרדיס
מש'8
נצ'3
תיקו2
הפ'3
שע'11-11
נק'11
מקום8
קבוצהבית"ר אום אל פאחם
מש'9
נצ'3
תיקו0
הפ'6
שע'29-17
נק'9
מקום9
קבוצההפועל אלאתיחאד נצרת
מש'7
נצ'2
תיקו0
הפ'5
שע'10-4
נק'6
מקום10
קבוצהבני אום אל פאחם אל הלאל
מש'8
נצ'2
תיקו0
הפ'6
שע'31-8
נק'6
מקום11
קבוצהבני מושריפה ביאדה
מש'9
נצ'0
תיקו3
הפ'6
שע'29-13
נק'3
מקום1
קבוצהאחי ביר אלמכסור
מש'9
נצ'6
תיקו3
הפ'0
שע'3-27
נק'21
מקום2
קבוצהמועדון ספורט כפר כמא
מש'8
נצ'6
תיקו0
הפ'2
שע'6-16
נק'18
מקום3
קבוצהבית"ר עין מאהל
מש'9
נצ'5
תיקו1
הפ'3
שע'16-20
נק'16
מקום4
קבוצההפועל עין סהלה
מש'8
נצ'5
תיקו0
הפ'3
שע'6-23
נק'15
מקום5
קבוצההפועל אלבטוף
מש'9
נצ'4
תיקו2
הפ'3
שע'9-12
נק'14
מקום6
קבוצההפועל אלאתיחאד נצרת
מש'9
נצ'4
תיקו1
הפ'4
שע'11-15
נק'13
מקום7
קבוצהמכבי אחווה פרדיס
מש'8
נצ'2
תיקו1
הפ'5
שע'25-12
נק'7
מקום8
קבוצהבני מושריפה ביאדה
מש'8
נצ'2
תיקו0
הפ'6
שע'22-14
נק'6
מקום9
קבוצהבית"ר אום אל פאחם
מש'9
נצ'2
תיקו0
הפ'7
שע'32-12
נק'6
מקום10
קבוצהאיחוד צעירי איכסל סמיר
מש'8
נצ'1
תיקו1
הפ'6
שע'23-9
נק'4
מקום11
קבוצהבני אום אל פאחם אל הלאל
מש'8
נצ'0
תיקו2
הפ'6
שע'25-8
נק'2