בעלי תפקידיםנבחרת לאומית גברים

צוות מאמנים

צוות ניהולי ורפואי

 • בני טבק
  בני טבקמנהל הנבחרת
 • אבי לוי
  אבי לוימנהל הנבחרת
 • אהוד קאופמן
  אהוד קאופמןרופא
 • נמרוד מאהלר
  נמרוד מאהלרפיזיותרפיסט
 • אלכסנדר גרישין
  אלכסנדר גרישיןפיזיותרפיסט
 • בן מור
  בן מורפיזיותרפיסט
 • גדעון משיח
  גדעון משיחאיש משק
 • יוסי חזי
  יוסי חזיאיש משק
 • איתן דותן
  איתן דותןקצין עיתונות
 • יגאל צברי
  יגאל צבריספורטתראפיסט
 • אדר רוזנברג
  אדר רוזנברגאנליסט
 • מעיין בהלול
  מעיין בהלולאנליסט
 • צביקה קוסמן
  צביקה קוסמןניו מדיה