2022/2023גביע נערות

נתוני טורניר גביע המדינה

סיבובי הגביע

תאריך22/01/2023
סבב שמינית גמר
תאריך05/03/2023
סבב רבע גמר
תאריך14/05/2023
סבב חצי גמר

רכיב פרסומי