Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגה ג' תל-אביב

2019/2020ליגה ג' תל-אביב

הדפסההדפסה ליגה

רכיב סינון תוצאות

המתן לטעינת נתונים

טבלת ליגה

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהמכבי השקמה חן
משחקים18
ניצחונות15
תיקו1
הפסדים2
שערים28-79
נקודות46
מיקום2
קבוצהמס רוח ת"א
משחקים18
ניצחונות14
תיקו1
הפסדים3
שערים22-70
נקודות43
מיקום3
קבוצההפועל רמת ישראל
משחקים18
ניצחונות12
תיקו1
הפסדים5
שערים24-61
נקודות37
מיקום4
קבוצההפ' חולון צפרירים
משחקים18
ניצחונות11
תיקו3
הפסדים4
שערים34-61
נקודות36
מיקום5
קבוצהמכ אינטר עלייה ת"א
משחקים18
ניצחונות10
תיקו5
הפסדים3
שערים17-52
נקודות35
מיקום6
קבוצההפועל נוה גולן
משחקים18
ניצחונות9
תיקו2
הפסדים7
שערים36-67
נקודות29
מיקום7
קבוצהשיכון ותיקים ר"ג
משחקים17
ניצחונות8
תיקו3
הפסדים6
שערים30-53
נקודות27
מיקום8
קבוצהמכבי ע אור יהודה
משחקים18
ניצחונות8
תיקו3
הפסדים7
שערים47-57
נקודות27
מיקום9
קבוצהבית"ר עזרא
משחקים18
ניצחונות8
תיקו2
הפסדים8
שערים36-49
נקודות26
מיקום10
קבוצהאס חולון מור
משחקים18
ניצחונות7
תיקו4
הפסדים7
שערים40-56
נקודות25
מיקום11
קבוצהאליצור יהוד יוטל
משחקים18
ניצחונות6
תיקו3
הפסדים9
שערים50-52
נקודות21
מיקום12
קבוצהאליצור יפו ת"א
משחקים18
ניצחונות5
תיקו3
הפסדים10
שערים50-27
נקודות18
מיקום13
קבוצהמכבי ספרטק ר"ג
משחקים18
ניצחונות4
תיקו3
הפסדים11
שערים50-29
נקודות15
מיקום14
קבוצהבני יהוד
משחקים18
ניצחונות4
תיקו2
הפסדים12
שערים55-45
נקודות14
מיקום15
קבוצהבית"ר יפו ציון
משחקים18
ניצחונות3
תיקו2
הפסדים13
שערים63-29
נקודות11
מיקום16
קבוצהמכבי פרדס כץ
משחקים17
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים17
שערים220-15
נקודות0

נתונים סטטיסטיים

מחזור 18

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהמכבי השקמה חן
משחקים10
ניצחונות9
תיקו0
הפסדים1
שערים14-50
נק'27
מיקום2
קבוצהמ.ס. רוח ת"א
משחקים8
ניצחונות7
תיקו0
הפסדים1
שערים6-35
נק'21
מיקום3
קבוצהמ.כ. אינטר עלייה ת"א
משחקים9
ניצחונות6
תיקו3
הפסדים0
שערים9-40
נק'21
מיקום4
קבוצההפועל רמת ישראל
משחקים10
ניצחונות6
תיקו1
הפסדים3
שערים16-27
נק'19
מיקום5
קבוצההפ' חולון צפרירים
משחקים8
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים1
שערים11-24
נק'17
מיקום6
קבוצהמכבי ע. אור יהודה
משחקים8
ניצחונות4
תיקו3
הפסדים1
שערים15-25
נק'15
מיקום7
קבוצההפועל נוה גולן
משחקים9
ניצחונות5
תיקו0
הפסדים4
שערים20-35
נק'15
מיקום8
קבוצהא.ס. חולון מור
משחקים10
ניצחונות4
תיקו2
הפסדים4
שערים21-23
נק'14
מיקום9
קבוצהבית"ר עזרא
משחקים9
ניצחונות4
תיקו1
הפסדים4
שערים21-19
נק'13
מיקום10
קבוצהשיכון ותיקים ר"ג
משחקים7
ניצחונות3
תיקו3
הפסדים1
שערים8-18
נק'12
מיקום11
קבוצהאליצור יהוד יוטל
משחקים9
ניצחונות3
תיקו2
הפסדים4
שערים22-32
נק'11
מיקום12
קבוצהאליצור יפו ת"א
משחקים9
ניצחונות3
תיקו1
הפסדים5
שערים14-11
נק'10
מיקום13
קבוצהמכבי ספרטק ר"ג
משחקים9
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים6
שערים23-22
נק'9
מיקום14
קבוצהבני יהוד
משחקים10
ניצחונות2
תיקו1
הפסדים7
שערים33-32
נק'7
מיקום15
קבוצהבית"ר יפו ציון
משחקים9
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים8
שערים35-15
נק'3
מיקום16
קבוצהמכבי פרדס כץ
משחקים9
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים9
שערים117-9
נק'0
מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהמ.ס. רוח ת"א
משחקים10
ניצחונות7
תיקו1
הפסדים2
שערים16-35
נק'22
מיקום2
קבוצהמכבי השקמה חן
משחקים8
ניצחונות6
תיקו1
הפסדים1
שערים14-29
נק'19
מיקום3
קבוצההפ' חולון צפרירים
משחקים10
ניצחונות6
תיקו1
הפסדים3
שערים23-37
נק'19
מיקום4
קבוצההפועל רמת ישראל
משחקים8
ניצחונות6
תיקו0
הפסדים2
שערים8-34
נק'18
מיקום5
קבוצהשיכון ותיקים ר"ג
משחקים10
ניצחונות5
תיקו0
הפסדים5
שערים22-35
נק'15
מיקום6
קבוצההפועל נוה גולן
משחקים9
ניצחונות4
תיקו2
הפסדים3
שערים16-32
נק'14
מיקום7
קבוצהמ.כ. אינטר עלייה ת"א
משחקים9
ניצחונות4
תיקו2
הפסדים3
שערים8-12
נק'14
מיקום8
קבוצהבית"ר עזרא
משחקים9
ניצחונות4
תיקו1
הפסדים4
שערים15-30
נק'13
מיקום9
קבוצהמכבי ע. אור יהודה
משחקים10
ניצחונות4
תיקו0
הפסדים6
שערים32-32
נק'12
מיקום10
קבוצהא.ס. חולון מור
משחקים8
ניצחונות3
תיקו2
הפסדים3
שערים19-33
נק'11
מיקום11
קבוצהאליצור יהוד יוטל
משחקים9
ניצחונות3
תיקו1
הפסדים5
שערים28-20
נק'10
מיקום12
קבוצהבית"ר יפו ציון
משחקים9
ניצחונות2
תיקו2
הפסדים5
שערים28-14
נק'8
מיקום13
קבוצהאליצור יפו ת"א
משחקים9
ניצחונות2
תיקו2
הפסדים5
שערים36-16
נק'8
מיקום14
קבוצהבני יהוד
משחקים8
ניצחונות2
תיקו1
הפסדים5
שערים22-13
נק'7
מיקום15
קבוצהמכבי ספרטק ר"ג
משחקים9
ניצחונות1
תיקו3
הפסדים5
שערים27-7
נק'6
מיקום16
קבוצהמכבי פרדס כץ
משחקים8
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים8
שערים103-6
נק'0

אודות הליגה

2019/2020עונה
4סבבים
30מחזורים
בוגריםקבוצת גיל
16קבוצות
1עולות
0יורדות
45 x 2משך משחק
ליגה ג' תל-אביבליגה
5חילופים
15 דק' הפסקה