Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגת נערים ג' צפון 1

2020/2021ליגת נערים ג' צפון 1

הדפסההדפסה ליגה

רכיב סינון תוצאות

המתן לטעינת נתונים

טבלת ליגה

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהעטבריה
משחקים3
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים0
שערים2-20
נקודות9
מיקום2
קבוצהבני מג'אר
משחקים4
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים1
שערים10-20
נקודות9
מיקום3
קבוצהמכ בועיינה נוג'ידאת
משחקים3
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים0
שערים5-10
נקודות9
מיקום4
קבוצההפועל תרשיחא
משחקים4
ניצחונות2
תיקו1
הפסדים1
שערים8-16
נקודות7
מיקום5
קבוצההפ' בני אעבלין
משחקים2
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים0
שערים3-17
נקודות6
מיקום6
קבוצהעירוני בני כאבול
משחקים3
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים1
שערים4-13
נקודות6
מיקום7
קבוצהמכבי צעירי בענה
משחקים2
ניצחונות1
תיקו1
הפסדים0
שערים4-7
נקודות4
מיקום8
קבוצהמס כפר כמא "צו פיוס"
משחקים3
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים2
שערים13-7
נקודות3
מיקום9
קבוצההפועל עמק הירדן
משחקים4
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים3
שערים20-8
נקודות3
מיקום10
קבוצהמכמכרום"שאגור"
משחקים3
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים2
שערים19-3
נקודות3
מיקום11
קבוצהמכבי כפר מנדא
משחקים2
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים2
שערים5-3
נקודות0
מיקום12
קבוצההפ' בני דא אסד
משחקים2
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים2
שערים8-4
נקודות0
מיקום13
קבוצהמס ג'דידה מכר
משחקים1
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים1
שערים7-2
נקודות0
מיקום14
קבוצההפועל כאוכב
משחקים2
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים2
שערים11-1
נקודות0
מיקום15
קבוצההפ' עמק המעיינות ארז "צו פיוס"
משחקים2
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים2
שערים15-3
נקודות0

נתונים סטטיסטיים

מחזור 7

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהע.טבריה
משחקים2
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים0
שערים1-10
נק'6
מיקום2
קבוצהעירוני בני כאבול
משחקים2
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים0
שערים1-13
נק'6
מיקום3
קבוצההפועל תרשיחא
משחקים2
ניצחונות1
תיקו1
הפסדים0
שערים6-7
נק'4
מיקום4
קבוצהמכבי צעירי בענה
משחקים1
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים0
שערים0-3
נק'3
מיקום5
קבוצההפועל עמק הירדן
משחקים2
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים1
שערים9-6
נק'3
מיקום6
קבוצהמ.כ. בועיינה נוג'ידאת
משחקים1
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים0
שערים1-2
נק'3
מיקום7
קבוצהמ.ס. כפר כמא "צו פיוס"
משחקים2
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים1
שערים3-6
נק'3
מיקום8
קבוצההפ' בני אעבלין
משחקים1
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים0
שערים1-10
נק'3
מיקום9
קבוצההפ' עמק המעיינות ארז "צו פיוס"
משחקים2
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים2
שערים15-3
נק'0
מיקום10
קבוצהמכבי כפר מנדא
משחקים1
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים1
שערים2-1
נק'0
מיקום11
קבוצההפועל כאוכב
משחקים1
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים1
שערים5-0
נק'0
מיקום12
קבוצהמ.כ.מ.כרום"שאגור"
משחקים1
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים1
שערים10-1
נק'0
מיקום13
קבוצהמ.ס. ג'דידה מכר
משחקים1
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים1
שערים7-2
נק'0
מיקום14
קבוצההפ' בני ד.א. אסד
משחקים1
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים1
שערים6-3
נק'0
מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהבני מג'אר
משחקים4
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים1
שערים10-20
נק'9
מיקום2
קבוצהמ.כ. בועיינה נוג'ידאת
משחקים2
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים0
שערים4-8
נק'6
מיקום3
קבוצהמ.כ.מ.כרום"שאגור"
משחקים2
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים1
שערים9-2
נק'3
מיקום4
קבוצהע.טבריה
משחקים1
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים0
שערים1-10
נק'3
מיקום5
קבוצההפועל תרשיחא
משחקים2
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים1
שערים2-9
נק'3
מיקום6
קבוצההפ' בני אעבלין
משחקים1
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים0
שערים2-7
נק'3
מיקום7
קבוצהמכבי צעירי בענה
משחקים1
ניצחונות0
תיקו1
הפסדים0
שערים4-4
נק'1
מיקום8
קבוצהמכבי כפר מנדא
משחקים1
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים1
שערים3-2
נק'0
מיקום9
קבוצההפועל כאוכב
משחקים1
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים1
שערים6-1
נק'0
מיקום10
קבוצהעירוני בני כאבול
משחקים1
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים1
שערים3-0
נק'0
מיקום11
קבוצההפועל עמק הירדן
משחקים2
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים2
שערים11-2
נק'0
מיקום12
קבוצהמ.ס. כפר כמא "צו פיוס"
משחקים1
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים1
שערים10-1
נק'0
מיקום13
קבוצההפ' בני ד.א. אסד
משחקים1
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים1
שערים2-1
נק'0

אודות הליגה

2020/2021עונה
2סבבים
30מחזורים
נערים גקבוצת גיל
15קבוצות
0עולות
0יורדות
40 x 2משך משחק
ליגת נערים ג' צפון 1ליגה
7חילופים
15 דק' הפסקה