Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגת נערים ג' צפון 1

2020/2021ליגת נערים ג' צפון 1

הדפסההדפסה ליגה

רכיב סינון תוצאות

המתן לטעינת נתונים

טבלת ליגה

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצההפ' בני אעבלין
משחקים10
ניצחונות10
תיקו0
הפסדים0
שערים9-66
נקודות30
מיקום2
קבוצהעירוני בני כאבול
משחקים11
ניצחונות10
תיקו0
הפסדים1
שערים12-56
נקודות30
מיקום3
קבוצהמס כפר כמא "צו פיוס"
משחקים11
ניצחונות7
תיקו0
הפסדים4
שערים24-37
נקודות21
מיקום4
קבוצהעטבריה
משחקים10
ניצחונות6
תיקו1
הפסדים3
שערים19-40
נקודות19
מיקום5
קבוצההפועל תרשיחא
משחקים11
ניצחונות5
תיקו3
הפסדים3
שערים22-47
נקודות18
מיקום6
קבוצהבני מג'אר
משחקים10
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים3
שערים24-33
נקודות17
מיקום7
קבוצהמכבי צעירי בענה
משחקים9
ניצחונות5
תיקו1
הפסדים3
שערים16-20
נקודות16
מיקום8
קבוצהמס ג'דידה מכר
משחקים10
ניצחונות5
תיקו0
הפסדים5
שערים25-23
נקודות15
מיקום9
קבוצההפ' בני דא אסד
משחקים9
ניצחונות4
תיקו1
הפסדים4
שערים21-26
נקודות13
מיקום10
קבוצהמכ בועיינה נוג'ידאת
משחקים10
ניצחונות4
תיקו0
הפסדים6
שערים34-26
נקודות12
מיקום11
קבוצהמכבי כפר מנדא
משחקים9
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים6
שערים29-20
נקודות9
מיקום12
קבוצההפועל עמק הירדן
משחקים10
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים7
שערים50-16
נקודות9
מיקום13
קבוצההפ' עמק המעיינות ארז "צו פיוס"
משחקים10
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים8
שערים49-22
נקודות6
מיקום14
קבוצהמכמכרום"שאגור"
משחקים10
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים8
שערים53-9
נקודות6
מיקום15
קבוצההפועל כאוכב
משחקים10
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים10
שערים64-10
נקודות0

נתונים סטטיסטיים

מחזור 12

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהעירוני בני כאבול
משחקים6
ניצחונות6
תיקו0
הפסדים0
שערים4-38
נק'18
מיקום2
קבוצההפ' בני אעבלין
משחקים5
ניצחונות5
תיקו0
הפסדים0
שערים2-39
נק'15
מיקום3
קבוצהמ.ס. כפר כמא "צו פיוס"
משחקים7
ניצחונות4
תיקו0
הפסדים3
שערים11-21
נק'12
מיקום4
קבוצהמ.ס. ג'דידה מכר
משחקים7
ניצחונות4
תיקו0
הפסדים3
שערים17-19
נק'12
מיקום5
קבוצהע.טבריה
משחקים5
ניצחונות3
תיקו1
הפסדים1
שערים5-20
נק'10
מיקום6
קבוצההפועל תרשיחא
משחקים4
ניצחונות3
תיקו1
הפסדים0
שערים7-21
נק'10
מיקום7
קבוצההפועל עמק הירדן
משחקים5
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים2
שערים15-14
נק'9
מיקום8
קבוצההפ' בני ד.א. אסד
משחקים4
ניצחונות2
תיקו1
הפסדים1
שערים9-17
נק'7
מיקום9
קבוצהמכבי צעירי בענה
משחקים5
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים3
שערים8-8
נק'6
מיקום10
קבוצההפ' עמק המעיינות ארז "צו פיוס"
משחקים8
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים6
שערים38-19
נק'6
מיקום11
קבוצהמכבי כפר מנדא
משחקים6
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים4
שערים19-11
נק'6
מיקום12
קבוצהמ.כ.מ.כרום"שאגור"
משחקים3
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים2
שערים20-4
נק'3
מיקום13
קבוצהמ.כ. בועיינה נוג'ידאת
משחקים6
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים5
שערים25-13
נק'3
מיקום14
קבוצהבני מג'אר
משחקים1
ניצחונות0
תיקו1
הפסדים0
שערים2-2
נק'1
מיקום15
קבוצההפועל כאוכב
משחקים3
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים3
שערים20-3
נק'0
מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהבני מג'אר
משחקים9
ניצחונות5
תיקו1
הפסדים3
שערים22-31
נק'16
מיקום2
קבוצההפ' בני אעבלין
משחקים5
ניצחונות5
תיקו0
הפסדים0
שערים7-27
נק'15
מיקום3
קבוצהעירוני בני כאבול
משחקים5
ניצחונות4
תיקו0
הפסדים1
שערים8-18
נק'12
מיקום4
קבוצהמכבי צעירי בענה
משחקים4
ניצחונות3
תיקו1
הפסדים0
שערים8-12
נק'10
מיקום5
קבוצהע.טבריה
משחקים5
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים2
שערים14-20
נק'9
מיקום6
קבוצהמ.כ. בועיינה נוג'ידאת
משחקים4
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים1
שערים9-13
נק'9
מיקום7
קבוצהמ.ס. כפר כמא "צו פיוס"
משחקים4
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים1
שערים13-16
נק'9
מיקום8
קבוצההפועל תרשיחא
משחקים7
ניצחונות2
תיקו2
הפסדים3
שערים15-26
נק'8
מיקום9
קבוצההפ' בני ד.א. אסד
משחקים5
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים3
שערים12-9
נק'6
מיקום10
קבוצהמכבי כפר מנדא
משחקים3
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים2
שערים10-9
נק'3
מיקום11
קבוצהמ.כ.מ.כרום"שאגור"
משחקים7
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים6
שערים33-5
נק'3
מיקום12
קבוצהמ.ס. ג'דידה מכר
משחקים3
ניצחונות1
תיקו0
הפסדים2
שערים8-4
נק'3
מיקום13
קבוצההפ' עמק המעיינות ארז "צו פיוס"
משחקים2
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים2
שערים11-3
נק'0
מיקום14
קבוצההפועל כאוכב
משחקים7
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים7
שערים44-7
נק'0
מיקום15
קבוצההפועל עמק הירדן
משחקים5
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים5
שערים35-2
נק'0

אודות הליגה

2020/2021עונה
2סבבים
30מחזורים
נערים גקבוצת גיל
15קבוצות
0עולות
0יורדות
40 x 2משך משחק
ליגת נערים ג' צפון 1ליגה
7חילופים
15 דק' הפסקה

גלריית הנבחרת