Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגה א' צפון

2021/2022ליגה א' צפון

הדפסההדפסה ליגה

רכיב סינון תוצאות

המתן לטעינת נתונים

טבלת ליגה

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהעירוני טבריה
משחקים19
ניצחונות11
תיקו7
הפסדים1
שערים12-32
נקודות40
מיקום2
קבוצההפועל בועיינה
משחקים19
ניצחונות10
תיקו5
הפסדים4
שערים9-22
נקודות35
מיקום3
קבוצההפועל הרצליה ע
משחקים19
ניצחונות9
תיקו4
הפסדים6
שערים22-33
נקודות31
מיקום4
קבוצהמס צעירי טייבה
משחקים19
ניצחונות8
תיקו6
הפסדים5
שערים18-22
נקודות30
מיקום5
קבוצהמכבי ע טמרה
משחקים19
ניצחונות8
תיקו6
הפסדים5
שערים19-21
נקודות30
מיקום6
קבוצההפועל כאוכב
משחקים19
ניצחונות8
תיקו5
הפסדים6
שערים20-27
נקודות29
מיקום7
קבוצהמס טירה
משחקים18
ניצחונות8
תיקו3
הפסדים7
שערים32-35
נקודות27
מיקום8
קבוצהמס צעירי כפר קנא
משחקים18
ניצחונות8
תיקו3
הפסדים7
שערים23-25
נקודות27
מיקום9
קבוצההפועל כפר כנא
משחקים18
ניצחונות6
תיקו8
הפסדים4
שערים19-19
נקודות26
מיקום10
קבוצהמכבי צור שלום ק ביאליק
משחקים19
ניצחונות7
תיקו5
הפסדים7
שערים19-18
נקודות26
מיקום11
קבוצהעירוני נשר
משחקים19
ניצחונות6
תיקו5
הפסדים8
שערים16-20
נקודות23
מיקום12
קבוצהמס חיפה רובי שפירא
משחקים19
ניצחונות6
תיקו3
הפסדים10
שערים28-25
נקודות21
מיקום13
קבוצההפ' ע בקה אל גרבייה
משחקים19
ניצחונות6
תיקו3
הפסדים10
שערים26-18
נקודות21
מיקום14
קבוצההפועל מגדל העמק
משחקים19
ניצחונות5
תיקו6
הפסדים8
שערים29-21
נקודות21
מיקום15
קבוצההפ' בני פרדיס מ עבדאלעאל
משחקים18
ניצחונות6
תיקו4
הפסדים8
שערים32-17
נקודות21
מיקום16
קבוצההפועל בני זלפה
משחקים19
ניצחונות4
תיקו6
הפסדים9
שערים24-19
נקודות18
מיקום17
קבוצההפ' בני ערערה עארה
משחקים18
ניצחונות4
תיקו5
הפסדים9
שערים27-18
נקודות17
מיקום18
קבוצההפ' איכסל עמאד
משחקים18
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים11
שערים35-18
נקודות17

הערות לטבלת הליגה

להפועל בני פרדיס מ. עבדאלעאל הופחתה נקודה אחת.

נתונים סטטיסטיים

מחזור 19

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהעירוני טבריה
משחקים10
ניצחונות5
תיקו4
הפסדים1
שערים7-18
נק'19
מיקום2
קבוצהעירוני נשר
משחקים10
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים3
שערים7-15
נק'17
מיקום3
קבוצההפועל בועיינה
משחקים9
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים2
שערים4-12
נק'17
מיקום4
קבוצההפ' ע. בקה אל גרבייה
משחקים10
ניצחונות5
תיקו1
הפסדים4
שערים13-13
נק'16
מיקום5
קבוצההפועל כאוכב
משחקים8
ניצחונות4
תיקו3
הפסדים1
שערים4-13
נק'15
מיקום6
קבוצההפועל הרצליה ע.
משחקים10
ניצחונות5
תיקו0
הפסדים5
שערים15-22
נק'15
מיקום7
קבוצההפועל כפר כנא
משחקים10
ניצחונות3
תיקו6
הפסדים1
שערים8-11
נק'15
מיקום8
קבוצהמכבי ע. טמרה
משחקים9
ניצחונות3
תיקו4
הפסדים2
שערים9-7
נק'13
מיקום9
קבוצההפועל מגדל העמק
משחקים11
ניצחונות3
תיקו4
הפסדים4
שערים19-14
נק'13
מיקום10
קבוצהמ.ס. צעירי טייבה
משחקים9
ניצחונות3
תיקו4
הפסדים2
שערים6-9
נק'13
מיקום11
קבוצהמ.ס. צעירי כפר קנא
משחקים10
ניצחונות4
תיקו1
הפסדים5
שערים13-11
נק'13
מיקום12
קבוצההפועל בני זלפה
משחקים10
ניצחונות3
תיקו2
הפסדים5
שערים9-9
נק'11
מיקום13
קבוצהמ.ס. חיפה רובי שפירא
משחקים10
ניצחונות3
תיקו2
הפסדים5
שערים13-14
נק'11
מיקום14
קבוצהמ.ס. טירה
משחקים10
ניצחונות3
תיקו1
הפסדים6
שערים23-18
נק'10
מיקום15
קבוצהמכבי צור שלום ק. ביאליק
משחקים9
ניצחונות2
תיקו3
הפסדים4
שערים8-5
נק'9
מיקום16
קבוצההפ' בני פרדיס מ. עבדאלעאל.
משחקים6
ניצחונות3
תיקו0
הפסדים3
שערים11-7
נק'9
מיקום17
קבוצההפ' בני ערערה עארה
משחקים9
ניצחונות2
תיקו3
הפסדים4
שערים10-7
נק'9
מיקום18
קבוצההפ' איכסל עמאד
משחקים8
ניצחונות1
תיקו1
הפסדים6
שערים18-8
נק'4
מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהעירוני טבריה
משחקים9
ניצחונות6
תיקו3
הפסדים0
שערים5-14
נק'21
מיקום2
קבוצההפועל בועיינה
משחקים10
ניצחונות5
תיקו3
הפסדים2
שערים5-10
נק'18
מיקום3
קבוצהמכבי ע. טמרה
משחקים10
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים3
שערים10-14
נק'17
מיקום4
קבוצהמכבי צור שלום ק. ביאליק
משחקים10
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים3
שערים11-13
נק'17
מיקום5
קבוצהמ.ס. טירה
משחקים8
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים1
שערים9-17
נק'17
מיקום6
קבוצהמ.ס. צעירי טייבה
משחקים10
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים3
שערים12-13
נק'17
מיקום7
קבוצההפועל הרצליה ע.
משחקים9
ניצחונות4
תיקו4
הפסדים1
שערים7-11
נק'16
מיקום8
קבוצההפועל כאוכב
משחקים11
ניצחונות4
תיקו2
הפסדים5
שערים16-14
נק'14
מיקום9
קבוצהמ.ס. צעירי כפר קנא
משחקים8
ניצחונות4
תיקו2
הפסדים2
שערים10-14
נק'14
מיקום10
קבוצההפ' איכסל עמאד
משחקים10
ניצחונות4
תיקו1
הפסדים5
שערים17-10
נק'13
מיקום11
קבוצההפ' בני פרדיס מ. עבדאלעאל.
משחקים12
ניצחונות3
תיקו4
הפסדים5
שערים21-10
נק'13
מיקום12
קבוצההפועל כפר כנא
משחקים8
ניצחונות3
תיקו2
הפסדים3
שערים11-8
נק'11
מיקום13
קבוצהמ.ס. חיפה רובי שפירא
משחקים9
ניצחונות3
תיקו1
הפסדים5
שערים15-11
נק'10
מיקום14
קבוצההפועל מגדל העמק
משחקים8
ניצחונות2
תיקו2
הפסדים4
שערים10-7
נק'8
מיקום15
קבוצההפ' בני ערערה עארה
משחקים9
ניצחונות2
תיקו2
הפסדים5
שערים17-11
נק'8
מיקום16
קבוצההפועל בני זלפה
משחקים9
ניצחונות1
תיקו4
הפסדים4
שערים15-10
נק'7
מיקום17
קבוצהעירוני נשר
משחקים9
ניצחונות1
תיקו3
הפסדים5
שערים9-5
נק'6
מיקום18
קבוצההפ' ע. בקה אל גרבייה
משחקים9
ניצחונות1
תיקו2
הפסדים6
שערים13-5
נק'5

אודות הליגה

2021/2022עונה
5סבבים
34מחזורים
בוגריםקבוצת גיל
18קבוצות
1עולות
0יורדות
45 x 2משך משחק
ליגה א' צפוןליגה
5חילופים
15 דק' הפסקה

גלריית הנבחרת