Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגת נערים ב' צפון

2015/2016ליגת נערים ב' צפון

הדפסההדפסה ליגה

רכיב סינון תוצאות

המתן לטעינת נתונים

משחקי סבב משחק אליפות

מחזור משחק אליפות

טבלת ליגה

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצההפועל כאוכב
משחקים28
ניצחונות23
תיקו1
הפסדים4
שערים24-112
נקודות70
מיקום2
קבוצהמכבי עיפיע
משחקים28
ניצחונות23
תיקו1
הפסדים4
שערים37-115
נקודות70
מיקום3
קבוצהמס בני "ממבע" הגולן והגליל
משחקים28
ניצחונות20
תיקו2
הפסדים6
שערים33-66
נקודות62
מיקום4
קבוצהעטבריה
משחקים28
ניצחונות17
תיקו5
הפסדים6
שערים35-79
נקודות56
מיקום5
קבוצההפ' דיר חנא חוסאם
משחקים28
ניצחונות16
תיקו4
הפסדים8
שערים44-97
נקודות52
מיקום6
קבוצההפועל בני בענה
משחקים28
ניצחונות16
תיקו3
הפסדים9
שערים54-61
נקודות51
מיקום7
קבוצההפועל עמק הירדן
משחקים28
ניצחונות14
תיקו2
הפסדים12
שערים42-51
נקודות44
מיקום8
קבוצההפועל נחף
משחקים28
ניצחונות13
תיקו5
הפסדים10
שערים62-61
נקודות44
מיקום9
קבוצההפ' בני דיר אל אסד
משחקים28
ניצחונות8
תיקו5
הפסדים15
שערים83-56
נקודות29
מיקום10
קבוצהמק גולן קצרין
משחקים28
ניצחונות7
תיקו5
הפסדים16
שערים78-38
נקודות26
מיקום11
קבוצההפועל כפר כנא
משחקים28
ניצחונות7
תיקו3
הפסדים18
שערים103-53
נקודות24
מיקום12
קבוצההפועל בני מג'אר
משחקים28
ניצחונות7
תיקו2
הפסדים19
שערים95-41
נקודות23
מיקום13
קבוצהמכ בועיינה נוג'ידאת
משחקים28
ניצחונות6
תיקו5
הפסדים17
שערים67-38
נקודות23
מיקום14
קבוצהמס צעירי טורעאן
משחקים28
ניצחונות4
תיקו3
הפסדים21
שערים91-31
נקודות15
מיקום15
קבוצהמס כפר קמא
משחקים28
ניצחונות3
תיקו6
הפסדים19
שערים80-29
נקודות15

נתונים סטטיסטיים

מחזור 31

מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצהמכבי ע.יפיע
משחקים15
ניצחונות14
תיקו0
הפסדים1
שערים21-79
נק'42
מיקום2
קבוצההפועל כאוכב
משחקים14
ניצחונות13
תיקו0
הפסדים1
שערים10-56
נק'39
מיקום3
קבוצהע.טבריה
משחקים14
ניצחונות12
תיקו1
הפסדים1
שערים13-47
נק'37
מיקום4
קבוצההפ' דיר חנא חוסאם
משחקים14
ניצחונות12
תיקו1
הפסדים1
שערים12-68
נק'37
מיקום5
קבוצהמ.ס בני "ממבע" הגולן והגליל
משחקים14
ניצחונות11
תיקו0
הפסדים3
שערים17-36
נק'33
מיקום6
קבוצההפועל נחף
משחקים14
ניצחונות10
תיקו1
הפסדים3
שערים17-36
נק'31
מיקום7
קבוצההפועל בני בענה
משחקים14
ניצחונות8
תיקו2
הפסדים4
שערים27-33
נק'26
מיקום8
קבוצההפועל עמק הירדן
משחקים14
ניצחונות7
תיקו2
הפסדים5
שערים13-24
נק'23
מיקום9
קבוצהמ.ק. גולן קצרין
משחקים14
ניצחונות6
תיקו2
הפסדים6
שערים29-24
נק'20
מיקום10
קבוצהמ.כ. בועיינה נוג'ידאת
משחקים14
ניצחונות5
תיקו3
הפסדים6
שערים36-25
נק'18
מיקום11
קבוצההפ' בני דיר אל אסד
משחקים14
ניצחונות5
תיקו3
הפסדים6
שערים36-35
נק'18
מיקום12
קבוצההפועל כפר כנא
משחקים14
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים7
שערים40-32
נק'17
מיקום13
קבוצההפועל בני מג'אר
משחקים14
ניצחונות5
תיקו2
הפסדים7
שערים38-27
נק'17
מיקום14
קבוצהמ.ס. כפר קמא
משחקים14
ניצחונות3
תיקו6
הפסדים5
שערים24-15
נק'15
מיקום15
קבוצהמ.ס. צעירי טורעאן
משחקים14
ניצחונות4
תיקו1
הפסדים9
שערים45-20
נק'13
מיקום
קבוצה
משחקים
ניצחונות
ת’תיקו
הפסדים
שערים
נקודות
מיקום1
קבוצההפועל כאוכב
משחקים15
ניצחונות10
תיקו1
הפסדים4
שערים18-59
נק'31
מיקום2
קבוצהמכבי ע.יפיע
משחקים14
ניצחונות10
תיקו1
הפסדים3
שערים19-40
נק'31
מיקום3
קבוצהמ.ס בני "ממבע" הגולן והגליל
משחקים14
ניצחונות9
תיקו2
הפסדים3
שערים16-30
נק'29
מיקום4
קבוצההפועל בני בענה
משחקים14
ניצחונות8
תיקו1
הפסדים5
שערים27-28
נק'25
מיקום5
קבוצההפועל עמק הירדן
משחקים14
ניצחונות7
תיקו0
הפסדים7
שערים29-27
נק'21
מיקום6
קבוצהע.טבריה
משחקים14
ניצחונות5
תיקו4
הפסדים5
שערים22-32
נק'19
מיקום7
קבוצההפ' דיר חנא חוסאם
משחקים14
ניצחונות4
תיקו3
הפסדים7
שערים32-29
נק'15
מיקום8
קבוצההפועל נחף
משחקים14
ניצחונות3
תיקו4
הפסדים7
שערים45-25
נק'13
מיקום9
קבוצההפ' בני דיר אל אסד
משחקים14
ניצחונות3
תיקו2
הפסדים9
שערים47-21
נק'11
מיקום10
קבוצההפועל כפר כנא
משחקים14
ניצחונות2
תיקו1
הפסדים11
שערים63-21
נק'7
מיקום11
קבוצהמ.ק. גולן קצרין
משחקים14
ניצחונות1
תיקו3
הפסדים10
שערים49-14
נק'6
מיקום12
קבוצההפועל בני מג'אר
משחקים14
ניצחונות2
תיקו0
הפסדים12
שערים57-14
נק'6
מיקום13
קבוצהמ.כ. בועיינה נוג'ידאת
משחקים14
ניצחונות1
תיקו2
הפסדים11
שערים31-13
נק'5
מיקום14
קבוצהמ.ס. צעירי טורעאן
משחקים14
ניצחונות0
תיקו2
הפסדים12
שערים46-11
נק'2
מיקום15
קבוצהמ.ס. כפר קמא
משחקים14
ניצחונות0
תיקו0
הפסדים14
שערים56-14
נק'0

אודות הליגה

2015/2016עונה
2סבבים
31מחזורים
נערים בקבוצת גיל
16קבוצות
0עולות
0יורדות
40 x 2משך משחק
ליגת נערים ב' צפוןליגה
7חילופים
15 דק' הפסקה