Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגה ג' שרון

2019/2020ליגה ג' שרון

הדפסההדפסה ליגה

רשימת המשחקים

תאריך20/09/2019
משחקבני טירה - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןטירה
שעה10:45
תוצאה0-4
תאריך20/09/2019
משחקמ.כ.ע אריאל - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןאריאל
שעה11:45
תוצאה2-2
תאריך20/09/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה13:00
תוצאה3-3
תאריך20/09/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןאורנית
שעה13:00
תוצאה3-2
תאריך21/09/2019
משחקמ.כ. צעירי טירה - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה0-3
תאריך21/09/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:30
תוצאה0-1
תאריך21/09/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - בית"ר טוברוק
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה20:30
תוצאה0-1
תאריך22/09/2019
משחקבני הרצליה - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה20:30
תוצאה1-2
תאריך04/10/2019
משחקהפ' פרדסייה נועם - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:00
תוצאה2-1
תאריך04/10/2019
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןאורנית
שעה12:00
תוצאה5-1
תאריך04/10/2019
משחקבית"ר טוברוק - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה13:30
תוצאה1-2
תאריך04/10/2019
משחקמכבי גבעת שמואל - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןבית דגן
שעה14:00
תוצאה3-1
תאריך04/10/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןכפר יונה
שעה15:00
תוצאה2-9
תאריך05/10/2019
משחקמ.כ. צעירי טירה - בני טירה
אצטדיוןטירה
שעה15:30
תוצאה0-0
תאריך05/10/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:30
תוצאה1-1
תאריך05/10/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - בני הרצליה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה2-9
תאריך11/10/2019
משחקהפועל ג'לג'וליה - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך11/10/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:00
תוצאה1-2
תאריך11/10/2019
משחקמ.כ.ע אריאל - בית"ר טוברוק
אצטדיוןכפר ברא
שעה12:00
תוצאה1-2
תאריך11/10/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה12:30
תוצאה2-0
תאריך11/10/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןאורנית
שעה12:50
תוצאה0-4
תאריך11/10/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - בני הרצליה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה13:00
תוצאה3-0
תאריך11/10/2019
משחקבני טירה - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןטירה
שעה15:00
תוצאה2-0
תאריך12/10/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה1-1
תאריך15/10/2019
משחקבית"ר טוברוק - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה14:30
תוצאה4-1
תאריך15/10/2019
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןאורנית
שעה15:00
תוצאה6-2
תאריך15/10/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןכפר יונה
שעה15:30
תוצאה1-0
תאריך15/10/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה15:30
תוצאה1-0
תאריך15/10/2019
משחקמכבי גבעת שמואל - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןבית דגן
שעה15:45
תוצאה2-6
תאריך15/10/2019
משחקבני הרצליה - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה16:00
תוצאה1-0
תאריך15/10/2019
משחקמ.כ. צעירי טירה - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןטירה
שעה16:00
תוצאה1-6
תאריך15/10/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - בני טירה
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:15
תוצאה0-0
תאריך18/10/2019
משחקבני טירה - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןטירה
שעה11:45
תוצאה1-5
תאריך18/10/2019
משחקהפ' פרדסייה נועם - בית"ר טוברוק
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:00
תוצאה1-4
תאריך18/10/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - בני הרצליה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:30
תוצאה3-1
תאריך18/10/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה12:30
תוצאה0-5
תאריך18/10/2019
משחקמ.כ.ע אריאל - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןכפר ברא
שעה12:30
תוצאה2-2
תאריך18/10/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:45
תוצאה0-4
תאריך18/10/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןאורנית
שעה13:00
תוצאה4-0
תאריך19/10/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה0-3
תאריך25/10/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:30
תוצאה0-10
תאריך25/10/2019
משחקבית"ר מ.א. שומרון - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןאורנית
שעה12:20
תוצאה4-0
תאריך25/10/2019
משחקמכבי גבעת שמואל - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןבית דגן
שעה13:30
תוצאה8-2
תאריך25/10/2019
משחקבני הרצליה - בית"ר טוברוק
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:30
תוצאה2-6
תאריך25/10/2019
משחקמ.כ. צעירי טירה - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןטירה
שעה14:30
תוצאה2-2
תאריך25/10/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןכפר יונה
שעה14:30
תוצאה2-0
תאריך26/10/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - בני טירה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה15:30
תוצאה0-2
תאריך26/10/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:30
תוצאה0-1
תאריך01/11/2019
משחקבני טירה - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןטירה
שעה11:45
תוצאה1-0
תאריך01/11/2019
משחקהפ' פרדסייה נועם - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:00
תוצאה2-3
תאריך01/11/2019
משחקבני הרצליה - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה12:15
תוצאה1-4
תאריך01/11/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןאורנית
שעה12:15
תוצאה2-3
תאריך02/11/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה19:30
תוצאה1-5
תאריך02/11/2019
משחקבית"ר טוברוק - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:00
תוצאה1-2
תאריך02/11/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה20:30
תוצאה0-2
תאריך03/11/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:40
תוצאה2-0
תאריך08/11/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןכפר יונה
שעה10:30
תוצאה2-1
תאריך08/11/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה11:00
תוצאה1-2
תאריך08/11/2019
משחקמ.כ. צעירי טירה - בית"ר טוברוק
אצטדיוןכפר ברא
שעה11:15
תוצאה1-2
תאריך08/11/2019
משחקבני הרצליה - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה12:00
תוצאה1-9
תאריך08/11/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:00
תוצאה4-0
תאריך08/11/2019
משחקמכבי גבעת שמואל - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןבית דגן
שעה12:45
תוצאה1-2
תאריך09/11/2019
משחקהפועל ג'לג'וליה - בני טירה
אצטדיוןכפר ברא
שעה14:30
תוצאה0-2
תאריך09/11/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה19:30
תוצאה4-0
תאריך15/11/2019
משחקהפועל ג'לג'וליה - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה3-1
תאריך22/11/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:15
תוצאה2-1
תאריך22/11/2019
משחקמ.כ.ע אריאל - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןאריאל
שעה11:50
תוצאה3-5
תאריך22/11/2019
משחקבני הרצליה - בני טירה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה12:00
תוצאה7-2
תאריך22/11/2019
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה12:00
תוצאה10-0
תאריך22/11/2019
משחקהפ' פרדסייה נועם - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:30
תוצאה2-3
תאריך22/11/2019
משחקבית"ר טוברוק - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה13:30
תוצאה4-0
תאריך23/11/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה18:30
תוצאה0-7
תאריך23/11/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה1-7
תאריך29/11/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה11:00
תוצאה8-0
תאריך29/11/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןאורנית
שעה11:40
תוצאה1-7
תאריך29/11/2019
משחקבני הרצליה - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה11:45
תוצאה4-0
תאריך29/11/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - בני טירה
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה11:45
תוצאה1-4
תאריך29/11/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:00
תוצאה4-3
תאריך29/11/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןכפר יונה
שעה13:00
תוצאה0-10
תאריך30/11/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - בית"ר טוברוק
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה19:00
תוצאה0-0
תאריך30/11/2019
משחקמכבי גבעת שמואל - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה2-0
תאריך06/12/2019
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה10:00
תוצאה2-1
תאריך06/12/2019
משחקמ.כ.ע אריאל - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןאריאל
שעה11:00
תוצאה0-3
תאריך06/12/2019
משחקהפ' פרדסייה נועם - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןפרדסייה
שעה11:00
תוצאה1-3
תאריך06/12/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - בני טירה
אצטדיוןאורנית
שעה11:45
תוצאה3-3
תאריך06/12/2019
משחקבית"ר טוברוק - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:00
תוצאה2-4
תאריך06/12/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןכפר יונה
שעה12:00
תוצאה0-2
תאריך06/12/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - בני הרצליה
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה13:45
תוצאהטרם נקבעה
תאריך07/12/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:00
תוצאה0-4