Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגה ג' שרון

2019/2020ליגה ג' שרון

הדפסההדפסה ליגה

רשימת המשחקים

תאריך20/09/2019
משחקבני טירה - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןטירה
שעה10:45
תוצאה0-4
תאריך20/09/2019
משחקמ.כ.ע אריאל - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןאריאל
שעה11:45
תוצאה2-2
תאריך20/09/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה13:00
תוצאה3-3
תאריך20/09/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןאורנית
שעה13:00
תוצאה3-2
תאריך21/09/2019
משחקמ.כ. צעירי טירה - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה0-3
תאריך21/09/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:30
תוצאה0-1
תאריך21/09/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - בית"ר טוברוק
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה20:30
תוצאה0-1
תאריך22/09/2019
משחקבני הרצליה - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה20:30
תוצאה1-2
תאריך04/10/2019
משחקהפ' פרדסייה נועם - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:00
תוצאה2-1
תאריך04/10/2019
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןאורנית
שעה12:00
תוצאה5-1
תאריך04/10/2019
משחקבית"ר טוברוק - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה13:30
תוצאה1-2
תאריך04/10/2019
משחקמכבי גבעת שמואל - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןבית דגן
שעה14:00
תוצאה3-1
תאריך04/10/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןכפר יונה
שעה15:00
תוצאה2-9
תאריך05/10/2019
משחקמ.כ. צעירי טירה - בני טירה
אצטדיוןטירה
שעה15:30
תוצאה0-0
תאריך05/10/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:30
תוצאה1-1
תאריך05/10/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - בני הרצליה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה2-9
תאריך11/10/2019
משחקהפועל ג'לג'וליה - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך11/10/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:00
תוצאה1-2
תאריך11/10/2019
משחקמ.כ.ע אריאל - בית"ר טוברוק
אצטדיוןכפר ברא
שעה12:00
תוצאה1-2
תאריך11/10/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה12:30
תוצאה2-0
תאריך11/10/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןאורנית
שעה12:50
תוצאה0-4
תאריך11/10/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - בני הרצליה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה13:00
תוצאה3-0
תאריך11/10/2019
משחקבני טירה - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןטירה
שעה15:00
תוצאה2-0
תאריך12/10/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה1-1
תאריך15/10/2019
משחקבית"ר טוברוק - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה14:30
תוצאה4-1
תאריך15/10/2019
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןאורנית
שעה15:00
תוצאה6-2
תאריך15/10/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןכפר יונה
שעה15:30
תוצאה1-0
תאריך15/10/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה15:30
תוצאה1-0
תאריך15/10/2019
משחקמכבי גבעת שמואל - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןבית דגן
שעה15:45
תוצאה2-6
תאריך15/10/2019
משחקבני הרצליה - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה16:00
תוצאה1-0
תאריך15/10/2019
משחקמ.כ. צעירי טירה - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןטירה
שעה16:00
תוצאה1-6
תאריך15/10/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - בני טירה
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:15
תוצאה0-0
תאריך18/10/2019
משחקבני טירה - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןטירה
שעה11:45
תוצאה1-5
תאריך18/10/2019
משחקהפ' פרדסייה נועם - בית"ר טוברוק
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:00
תוצאה1-4
תאריך18/10/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - בני הרצליה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:30
תוצאה3-1
תאריך18/10/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה12:30
תוצאה0-5
תאריך18/10/2019
משחקמ.כ.ע אריאל - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןכפר ברא
שעה12:30
תוצאה2-2
תאריך18/10/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:45
תוצאה0-4
תאריך18/10/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןאורנית
שעה13:00
תוצאה4-0
תאריך19/10/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה0-3
תאריך25/10/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:30
תוצאה0-10
תאריך25/10/2019
משחקבית"ר מ.א. שומרון - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןאורנית
שעה12:20
תוצאה4-0
תאריך25/10/2019
משחקמכבי גבעת שמואל - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןבית דגן
שעה13:30
תוצאה8-2
תאריך25/10/2019
משחקבני הרצליה - בית"ר טוברוק
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:30
תוצאה2-6
תאריך25/10/2019
משחקמ.כ. צעירי טירה - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןטירה
שעה14:30
תוצאה2-2
תאריך25/10/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןכפר יונה
שעה14:30
תוצאה2-0
תאריך26/10/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - בני טירה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה15:30
תוצאה0-2
תאריך26/10/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:30
תוצאה0-1
תאריך01/11/2019
משחקבני טירה - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןטירה
שעה11:45
תוצאה1-0
תאריך01/11/2019
משחקהפ' פרדסייה נועם - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:00
תוצאה2-3
תאריך01/11/2019
משחקבני הרצליה - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה12:15
תוצאה1-4
תאריך01/11/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןאורנית
שעה12:15
תוצאה2-3
תאריך02/11/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה19:30
תוצאה1-5
תאריך02/11/2019
משחקבית"ר טוברוק - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:00
תוצאה1-2
תאריך02/11/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה20:30
תוצאה0-2
תאריך03/11/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:40
תוצאה2-0
תאריך08/11/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןכפר יונה
שעה10:30
תוצאה2-1
תאריך08/11/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה11:00
תוצאה1-2
תאריך08/11/2019
משחקמ.כ. צעירי טירה - בית"ר טוברוק
אצטדיוןכפר ברא
שעה11:15
תוצאה1-2
תאריך08/11/2019
משחקבני הרצליה - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה12:00
תוצאה1-9
תאריך08/11/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:00
תוצאה4-0
תאריך08/11/2019
משחקמכבי גבעת שמואל - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןבית דגן
שעה12:45
תוצאה1-2
תאריך09/11/2019
משחקהפועל ג'לג'וליה - בני טירה
אצטדיוןכפר ברא
שעה14:30
תוצאה0-2
תאריך09/11/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה19:30
תוצאה4-0
תאריך15/11/2019
משחקהפועל ג'לג'וליה - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה3-1
תאריך22/11/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:15
תוצאה2-1
תאריך22/11/2019
משחקמ.כ.ע אריאל - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןאריאל
שעה11:50
תוצאה3-5
תאריך22/11/2019
משחקבני הרצליה - בני טירה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה12:00
תוצאה7-2
תאריך22/11/2019
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה12:00
תוצאה10-0
תאריך22/11/2019
משחקהפ' פרדסייה נועם - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:30
תוצאה2-3
תאריך22/11/2019
משחקבית"ר טוברוק - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה13:30
תוצאה4-0
תאריך23/11/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה18:30
תוצאה0-7
תאריך23/11/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה1-7
תאריך29/11/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה11:00
תוצאה8-0
תאריך29/11/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןאורנית
שעה11:40
תוצאה1-7
תאריך29/11/2019
משחקבני הרצליה - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה11:45
תוצאה4-0
תאריך29/11/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - בני טירה
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה11:45
תוצאה1-4
תאריך29/11/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:00
תוצאה4-3
תאריך29/11/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןכפר יונה
שעה13:00
תוצאה0-10
תאריך30/11/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - בית"ר טוברוק
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה19:00
תוצאה0-0
תאריך30/11/2019
משחקמכבי גבעת שמואל - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה2-0
תאריך06/12/2019
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה10:00
תוצאה2-1
תאריך06/12/2019
משחקמ.כ.ע אריאל - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןאריאל
שעה11:00
תוצאה0-3
תאריך06/12/2019
משחקהפ' פרדסייה נועם - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןפרדסייה
שעה11:00
תוצאה1-3
תאריך06/12/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - בני טירה
אצטדיוןאורנית
שעה11:45
תוצאה3-3
תאריך06/12/2019
משחקבית"ר טוברוק - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:00
תוצאה2-4
תאריך06/12/2019
משחקמכבי ע. כפר יונה - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןכפר יונה
שעה12:00
תוצאה0-2
תאריך06/12/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - בני הרצליה
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה13:45
תוצאה0-3
תאריך07/12/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:00
תוצאה0-4
תאריך13/12/2019
משחקבני טירה - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןטירה
שעה10:20
תוצאה3-1
תאריך13/12/2019
משחקמכבי גבעת שמואל - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןבית דגן
שעה11:00
תוצאה2-6
תאריך13/12/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - בית"ר טוברוק
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה11:00
תוצאה1-1
תאריך13/12/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:00
תוצאה3-0
תאריך13/12/2019
משחקהפועל ג'לג'וליה - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןכפר ברא
שעה11:00
תוצאה12-0
תאריך13/12/2019
משחקבני הרצליה - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה11:45
תוצאה3-0
תאריך14/12/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה18:45
תוצאה2-1
תאריך14/12/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה19:15
תוצאה2-3
תאריך20/12/2019
משחקהפ' פרדסייה נועם - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןפרדסייה
שעה11:00
תוצאה1-8
תאריך20/12/2019
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןאורנית
שעה11:00
תוצאה1-0
תאריך20/12/2019
משחקבית"ר טוברוק - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:30
תוצאה0-2
תאריך20/12/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - בני הרצליה
אצטדיוןאורנית
שעה13:00
תוצאה0-2
תאריך20/12/2019
משחקמ.כ.ע אריאל - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןאריאל
שעה13:15
תוצאה0-2
תאריך21/12/2019
משחקמ. ספורטינג ת"א - בני טירה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:00
תוצאה1-3
תאריך23/12/2019
משחקמ.כ. צעירי טירה - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןטירה
שעה14:30
תוצאה0-7
תאריך23/12/2019
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:15
תוצאה1-1
תאריך27/12/2019
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:30
תוצאה2-4
תאריך27/12/2019
משחקבני הרצליה - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה12:00
תוצאה1-0
תאריך27/12/2019
משחקבית"ר טוברוק - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה13:30
תוצאה1-2
תאריך27/12/2019
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה14:45
תוצאה5-0
תאריך28/12/2019
משחקמ.כ. בני רעננה - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה19:00
תוצאה5-1
תאריך29/12/2019
משחקמכבי גבעת שמואל - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:30
תוצאה3-1
תאריך31/12/2019
משחקבני טירה - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןטירה
שעה14:30
תוצאה4-0
תאריך31/12/2019
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןאורנית
שעה14:30
תוצאה0-1
תאריך03/01/2020
משחקהפ' פרדסייה נועם - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןפרדסייה
שעה11:00
תוצאה1-0
תאריך03/01/2020
משחקבית"ר טוברוק - בני טירה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:30
תוצאה2-1
תאריך03/01/2020
משחקבית"ר מ.א. שומרון - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןאורנית
שעה12:00
תוצאה1-0
תאריך03/01/2020
משחקמ.כ.ע אריאל - בני הרצליה
אצטדיוןאריאל
שעה12:20
תוצאה1-2
תאריך03/01/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןפרדסייה
שעה13:15
תוצאה1-4
תאריך03/01/2020
משחקמ.כ. צעירי טירה - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןטירה
שעה13:30
תוצאה0-3
תאריך04/01/2020
משחקמ. ספורטינג ת"א - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:00
תוצאה0-5
תאריך06/01/2020
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:30
תוצאה2-5
תאריך10/01/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןכפר יונה
שעה11:00
תוצאה1-6
תאריך10/01/2020
משחקבית"ר מ.א. שומרון - בני טירה
אצטדיוןאורנית
שעה11:00
תוצאהלא סופית
תאריך10/01/2020
משחקהפ' פרדסייה נועם - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןפרדסייה
שעה11:00
תוצאה0-2
תאריך10/01/2020
משחקבית"ר טוברוק - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:30
תוצאה2-1
תאריך11/01/2020
משחקהפועל ג'לג'וליה - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןכפר ברא
שעה14:30
תוצאה6-0
תאריך11/01/2020
משחקמ. ספורטינג ת"א - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:10
תוצאה1-1
תאריך11/01/2020
משחקמכבי גבעת שמואל - בני הרצליה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:15
תוצאה6-1
תאריך14/01/2020
משחקבית"ר מ.א. שומרון - בני טירה
אצטדיוןאורנית
שעה14:30
תוצאה9-3
תאריך17/01/2020
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה10:45
תוצאה3-3
תאריך17/01/2020
משחקמ.כ. בני רעננה - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה11:30
תוצאה1-5
תאריך17/01/2020
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:30
תוצאה1-0
תאריך17/01/2020
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - בית"ר טוברוק
אצטדיוןאורנית
שעה11:45
תוצאה0-1
תאריך17/01/2020
משחקמ.כ.ע אריאל - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןאריאל
שעה12:20
תוצאה3-1
תאריך17/01/2020
משחקבני הרצליה - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה13:00
תוצאה0-2
תאריך17/01/2020
משחקהפועל ג'לג'וליה - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןכפר ברא
שעה13:30
תוצאה6-0
תאריך18/01/2020
משחקבני טירה - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:15
תוצאה5-1
תאריך24/01/2020
משחקבית"ר טוברוק - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:30
תוצאה1-0
תאריך24/01/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - בני טירה
אצטדיוןכפר יונה
שעה12:00
תוצאהלא סופית
תאריך24/01/2020
משחקבית"ר מ.א. שומרון - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןאורנית
שעה12:00
תוצאה4-1
תאריך24/01/2020
משחקהפ' פרדסייה נועם - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:30
תוצאה0-1
תאריך24/01/2020
משחקמ.כ. צעירי טירה - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןטירה
שעה13:30
תוצאהלא סופית
תאריך24/01/2020
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה13:45
תוצאה1-8
תאריך25/01/2020
משחקבני הרצליה - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה19:30
תוצאה3-6
תאריך25/01/2020
משחקמכבי גבעת שמואל - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:15
תוצאה2-2
תאריך27/01/2020
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה14:30
תוצאה3-3
תאריך27/01/2020
משחקמ.כ. צעירי טירה - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןטירה
שעה14:30
תוצאה0-0
תאריך28/01/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - בני טירה
אצטדיוןכפר יונה
שעה14:45
תוצאה1-4
תאריך31/01/2020
משחקבני טירה - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןפרדסייה
שעה10:00
תוצאה1-2
תאריך31/01/2020
משחקמ.כ.ע אריאל - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןאריאל
שעה10:45
תוצאה0-0
תאריך31/01/2020
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:37
תוצאה2-4
תאריך31/01/2020
משחקהפ' פרדסייה נועם - בני הרצליה
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:30
תוצאה1-5
תאריך31/01/2020
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןאורנית
שעה14:00
תוצאה2-0
תאריך31/01/2020
משחקהפועל ג'לג'וליה - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןכפר ברא
שעה14:00
תוצאה3-0
תאריך01/02/2020
משחקמ. ספורטינג ת"א - בית"ר טוברוק
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:30
תוצאה0-8
תאריך01/02/2020
משחקמ.כ. בני רעננה - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה19:30
תוצאה6-2
תאריך07/02/2020
משחקבית"ר טוברוק - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה10:30
תוצאה6-1
תאריך07/02/2020
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןאורנית
שעה12:00
תוצאה7-1
תאריך07/02/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןכפר יונה
שעה12:30
תוצאה1-2
תאריך07/02/2020
משחקבני הרצליה - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה13:00
תוצאה3-0
תאריך07/02/2020
משחקמ.כ. צעירי טירה - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןטירה
שעה13:45
תוצאה0-1
תאריך08/02/2020
משחקהפועל ג'לג'וליה - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןכפר ברא
שעה14:30
תוצאה3-0
תאריך08/02/2020
משחקמכבי גבעת שמואל - בני טירה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה21:00
תוצאה0-1
תאריך09/02/2020
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:30
תוצאה5-4
תאריך14/02/2020
משחקבית"ר טוברוק - בני הרצליה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:00
תוצאה2-4
תאריך14/02/2020
משחקהפ' פרדסייה נועם - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןפרדסייה
שעה11:00
תוצאה1-6
תאריך14/02/2020
משחקבני טירה - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןטירה
שעה11:00
תוצאה6-4
תאריך14/02/2020
משחקמ.כ.ע אריאל - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןאריאל
שעה11:30
תוצאה0-2
תאריך14/02/2020
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןאורנית
שעה12:00
תוצאה0-1
תאריך14/02/2020
משחקמ.כ. בני רעננה - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה12:00
תוצאה6-4
תאריך14/02/2020
משחקהפועל ג'לג'וליה - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןכפר ברא
שעה14:00
תוצאה3-0
תאריך15/02/2020
משחקמ. ספורטינג ת"א - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה20:45
תוצאה0-0
תאריך21/02/2020
משחקהפועל ג'לג'וליה - בני הרצליה
אצטדיוןאורנית
שעה10:30
תוצאה7-1
תאריך21/02/2020
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה12:00
תוצאה8-1
תאריך21/02/2020
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - בני טירה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:15
תוצאה0-2
תאריך21/02/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןכפר יונה
שעה12:15
תוצאה7-1
תאריך21/02/2020
משחקבית"ר מ.א. שומרון - בית"ר טוברוק
אצטדיוןאורנית
שעה12:25
תוצאה4-2
תאריך21/02/2020
משחקמ.כ.ע אריאל - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןאריאל
שעה12:50
תוצאה4-1
תאריך21/02/2020
משחקמ.כ. צעירי טירה - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןטירה
שעה14:00
תוצאה2-1
תאריך22/02/2020
משחקמכבי גבעת שמואל - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:30
תוצאה2-4
תאריך28/02/2020
משחקבני טירה - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיוןטירה
שעה11:00
תוצאה2-3
תאריך28/02/2020
משחקבית"ר טוברוק - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה11:30
תוצאה3-0
תאריך28/02/2020
משחקמ.כ. בני רעננה - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןרעננה פארק צפוני סינטטי
שעה11:30
תוצאה0-3
תאריך28/02/2020
משחקהפ' פרדסייה נועם - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןפרדסייה
שעה11:45
תוצאה0-5
תאריך28/02/2020
משחקבית"ר מ.א. שומרון - בני הרצליה
אצטדיוןאורנית
שעה12:00
תוצאה6-3
תאריך28/02/2020
משחקמ.כ.ע אריאל - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןאריאל
שעה12:10
תוצאה1-4
תאריך28/02/2020
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןאורנית
שעה14:00
תוצאה1-0
תאריך29/02/2020
משחקמ. ספורטינג ת"א - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה20:30
תוצאה2-4
תאריך03/03/2020
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןאורנית
שעה15:00
תוצאה1-2
תאריך03/03/2020
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה15:00
תוצאה3-3
תאריך03/03/2020
משחקמכבי גבעת שמואל - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןבית דגן
שעה15:00
תוצאה4-1
תאריך03/03/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - בית"ר טוברוק
אצטדיוןכפר יונה
שעה15:00
תוצאה3-8
תאריך03/03/2020
משחקמ.כ. צעירי טירה - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןטירה
שעה15:00
תוצאה0-3
תאריך03/03/2020
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה20:35
תוצאה1-0
תאריך04/03/2020
משחקבני טירה - בני הרצליה
אצטדיוןטירה
שעה15:00
תוצאה5-2
תאריך06/03/2020
משחקמ.כ.ע אריאל - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיוןאריאל
שעה11:10
תוצאה1-2
תאריך06/03/2020
משחקבני טירה - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןטירה
שעה11:30
תוצאה2-0
תאריך06/03/2020
משחקהפ' פרדסייה נועם - מכבי גבעת שמואל
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:00
תוצאה2-6
תאריך06/03/2020
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןאורנית
שעה12:05
תוצאה3-1
תאריך06/03/2020
משחקבית"ר טוברוק - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:30
תוצאה3-2
תאריך06/03/2020
משחקהפועל ג'לג'וליה - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןכפר ברא
שעה13:30
תוצאה8-0
תאריך06/03/2020
משחקמ.כ. צעירי טירה - בני הרצליה
אצטדיוןטירה
שעה14:15
תוצאה0-3
תאריך07/03/2020
משחקמ. ספורטינג ת"א - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה20:30
תוצאה0-5
תאריך11/03/2020
משחקהפועל ג'לג'וליה - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןכפר ברא
שעה15:30
תוצאה10-0
תאריך13/03/2020
משחקבני טירה - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיוןטירה
שעה11:15
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקהפועל ג'לג'וליה - מ.כ.ע אריאל
אצטדיוןכפר ברא
שעה11:45
תוצאהטרם נקבעה
תאריך13/03/2020
משחקבני הרצליה - מ.כ. בני רעננה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה12:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך13/03/2020
משחקמכבי גבעת שמואל - בית"ר טוברוק
אצטדיוןבית דגן
שעה12:00
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקמ.כ. צעירי טירה - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיוןנתניה טוברוק
שעה12:30
תוצאהטרם נקבעה
תאריך13/03/2020
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:30
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיוןנתניה שפירא
שעה13:30
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - בני הרצליה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקבית"ר טוברוק - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקהפ' פרדסייה נועם - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקמ. ספורטינג ת"א - הפועל ג'לג'וליה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקמ.כ.ע אריאל - בני טירה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - מ.כ. בני רעננה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקמ.כ. צעירי טירה - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיוןטירה
שעה14:15
תוצאהטרם נקבעה
תאריך21/03/2020
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מכבי גבעת שמואל
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקבני הרצליה - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקמ.כ. בני רעננה - מ.כ.ע אריאל
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקבני טירה - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקהפועל ג'לג'וליה - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - בית"ר טוברוק
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקמכבי גבעת שמואל - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/03/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - בני הרצליה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקמכבי ע. כפר יונה - מכבי גבעת שמואל
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקהפועל ג'לג'וליה - בית"ר טוברוק
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקהפ' פרדסייה נועם - בני טירה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקמ. ספורטינג ת"א - מ.כ. בני רעננה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקמ.כ.ע אריאל - הפ' אורנית ע. עידו אגוזי
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/03/2020
משחקמ.כ. צעירי טירה - מ.כ. כפר קאסם ניבראס
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/03/2020
משחקבית"ר מ.א. שומרון - מ.ס. נתניה קולט כהן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקבני הרצליה - מ.כ.ע אריאל
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקהפ' אורנית ע. עידו אגוזי - מ. ספורטינג ת"א
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקמ.כ. בני רעננה - הפ' פרדסייה נועם
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקבני טירה - בית"ר טוברוק
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקמ.כ. כפר קאסם ניבראס - מכבי ע. כפר יונה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקמכבי גבעת שמואל - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך04/04/2020
משחקהפועל ג'לג'וליה - בית"ר מ.א. שומרון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך04/04/2020
משחקמ.ס. נתניה קולט כהן - מ.כ. צעירי טירה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה