Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגה ג' שומרון

2019/2020ליגה ג' שומרון

הדפסההדפסה ליגה

רשימת המשחקים

תאריך20/09/2019
משחקמכבי קרית ים - בית"ר חיפה יעקב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/09/2019
משחקבית"ר קרית אתא כפיר - הפועל ד.א. כרמל
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:00
תוצאה3-1
תאריך20/09/2019
משחקמ.ס. טירת כרמל גל קובי - מ.ס. כדורגל הפ' קרית ים
אצטדיוןטירת הכרמל
שעה12:30
תוצאה1-4
תאריך20/09/2019
משחקמכבי עוספיא - הפ' ע. אור עקיבא
אצטדיוןעוספיה
שעה13:17
תוצאה0-2
תאריך20/09/2019
משחקמ.ס. בני קלנסואה - מכבי ברקאי
אצטדיוןפרדסייה
שעה14:15
תוצאה2-0
תאריך20/09/2019
משחקמ.ס. צעירי חיפה - בית"ר פרדס חנה
אצטדיוןחיפה אבי רן
שעה15:15
תוצאה1-2
תאריך21/09/2019
משחקהפ' קרית חיים ליבוביץ' יעקב - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך21/09/2019
משחקהפ' בני ג'סר א -זרקא - הפועל יוקנעם
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה3-0
תאריך04/10/2019
משחקבית"ר חיפה יעקב - הפ' קרית חיים ליבוביץ' יעקב
אצטדיוןחיפה אבי רן
שעה12:45
תוצאה0-5
תאריך04/10/2019
משחקהפועל יוקנעם - מכבי עוספיא
אצטדיוןיוקנעם
שעה13:30
תוצאה2-0
תאריך04/10/2019
משחקבית"ר פרדס חנה - מ.ס. טירת כרמל גל קובי
אצטדיוןפרדס חנה
שעה13:30
תוצאה7-0
תאריך04/10/2019
משחקהפ' ע. אור עקיבא - בית"ר קרית אתא כפיר
אצטדיוןאור עקיבא
שעה14:00
תוצאה3-7
תאריך04/10/2019
משחקמכבי ברקאי - הפ' בני ג'סר א -זרקא
אצטדיוןקיבוץ ברקאי
שעה15:00
תוצאה1-0
תאריך05/10/2019
משחקחופשית - מ.ס. בני קלנסואה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך05/10/2019
משחקהפועל ד.א. כרמל - מ.ס. צעירי חיפה
אצטדיוןעוספיה
שעה12:00
תוצאה1-1
תאריך07/10/2019
משחקמכבי קרית ים - בית"ר חיפה יעקב
אצטדיוןנשר איצטדיון
שעה14:30
תוצאה3-2
תאריך11/10/2019
משחקבית"ר קרית אתא כפיר - מכבי עוספיא
אצטדיוןפרדסייה
שעה11:45
תוצאה3-0
תאריך11/10/2019
משחקמכבי קרית ים - בית"ר פרדס חנה
אצטדיוןנשר איצטדיון
שעה12:00
תוצאה1-5
תאריך11/10/2019
משחקהפ' קרית חיים ליבוביץ' יעקב - מ.ס. כדורגל הפ' קרית ים
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה12:00
תוצאה5-0
תאריך11/10/2019
משחקמ.ס. בני קלנסואה - בית"ר חיפה יעקב
אצטדיוןברטעה
שעה12:00
תוצאה3-0
תאריך11/10/2019
משחקהפועל יוקנעם - מכבי ברקאי
אצטדיוןיוקנעם
שעה13:30
תוצאה3-4
תאריך11/10/2019
משחקמ.ס. צעירי חיפה - הפ' ע. אור עקיבא
אצטדיוןחיפה אבי רן
שעה15:00
תוצאה2-6
תאריך11/10/2019
משחקמ.ס. טירת כרמל גל קובי - הפועל ד.א. כרמל
אצטדיוןטירת הכרמל
שעה15:00
תוצאה2-7
תאריך12/10/2019
משחקהפ' בני ג'סר א -זרקא - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך15/10/2019
משחקחופשית - הפועל יוקנעם
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך15/10/2019
משחקהפ' ע. אור עקיבא - מ.ס. טירת כרמל גל קובי
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה3-0
תאריך15/10/2019
משחקבית"ר קרית אתא כפיר - מ.ס. צעירי חיפה
אצטדיוןפרדסייה
שעה14:45
תוצאה4-2
תאריך15/10/2019
משחקמכבי עוספיא - מכבי ברקאי
אצטדיוןעוספיה
שעה15:30
תוצאה0-2
תאריך15/10/2019
משחקבית"ר חיפה יעקב - הפ' בני ג'סר א -זרקא
אצטדיוןחיפה אבי רן
שעה15:30
תוצאה1-2
תאריך15/10/2019
משחקבית"ר פרדס חנה - הפ' קרית חיים ליבוביץ' יעקב
אצטדיוןפרדס חנה
שעה15:30
תוצאה3-4
תאריך16/10/2019
משחקמ.ס. כדורגל הפ' קרית ים - מ.ס. בני קלנסואה
אצטדיוןנשר איצטדיון
שעה15:00
תוצאה0-1
תאריך16/10/2019
משחקהפועל ד.א. כרמל - מכבי קרית ים
אצטדיוןעוספיה
שעה15:30
תוצאה0-1
תאריך18/10/2019
משחקמכבי ברקאי - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך18/10/2019
משחקהפ' בני ג'סר א -זרקא - מ.ס. כדורגל הפ' קרית ים
אצטדיוןברטעה
שעה12:00
תוצאה1-2
תאריך18/10/2019
משחקמ.ס. טירת כרמל גל קובי - בית"ר קרית אתא כפיר
אצטדיוןטירת הכרמל
שעה12:45
תוצאה1-3
תאריך18/10/2019
משחקהפ' ע. אור עקיבא - מכבי קרית ים
אצטדיוןאור עקיבא
שעה13:00
תוצאה3-0
תאריך18/10/2019
משחקהפ' קרית חיים ליבוביץ' יעקב - הפועל ד.א. כרמל
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה14:30
תוצאה2-2
תאריך18/10/2019
משחקהפועל יוקנעם - בית"ר חיפה יעקב
אצטדיוןיוקנעם
שעה14:30
תוצאה6-2
תאריך18/10/2019
משחקמ.ס. צעירי חיפה - מכבי עוספיא
אצטדיוןחיפה אבי רן
שעה15:30
תוצאה3-2
תאריך20/10/2019
משחקבית"ר פרדס חנה - מ.ס. בני קלנסואה
אצטדיוןפרדס חנה
שעה11:00
תוצאה4-2
תאריך25/10/2019
משחקמ.ס. כדורגל הפ' קרית ים - הפועל יוקנעם
אצטדיוןנשר איצטדיון
שעה12:00
תוצאה0-4
תאריך25/10/2019
משחקהפ' ע. אור עקיבא - הפ' קרית חיים ליבוביץ' יעקב
אצטדיוןאור עקיבא
שעה12:00
תוצאה2-3
תאריך25/10/2019
משחקבית"ר קרית אתא כפיר - מכבי קרית ים
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:00
תוצאה6-1
תאריך25/10/2019
משחקבית"ר חיפה יעקב - מכבי ברקאי
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה14:30
תוצאה0-6
תאריך25/10/2019
משחקבית"ר פרדס חנה - הפ' בני ג'סר א -זרקא
אצטדיוןפרדס חנה
שעה14:30
תוצאה5-3
תאריך25/10/2019
משחקמ.ס. טירת כרמל גל קובי - מ.ס. צעירי חיפה
אצטדיוןטירת הכרמל
שעה15:15
תוצאה1-4
תאריך26/10/2019
משחקמכבי עוספיא - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך26/10/2019
משחקהפועל ד.א. כרמל - מ.ס. בני קלנסואה
אצטדיוןעוספיה
שעה11:00
תוצאה2-3
תאריך01/11/2019
משחקחופשית - בית"ר חיפה יעקב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך01/11/2019
משחקמכבי קרית ים - מ.ס. צעירי חיפה
אצטדיוןנשר איצטדיון
שעה12:00
תוצאה2-1
תאריך01/11/2019
משחקהפ' קרית חיים ליבוביץ' יעקב - בית"ר קרית אתא כפיר
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה12:00
תוצאה2-2
תאריך01/11/2019
משחקמכבי ברקאי - מ.ס. כדורגל הפ' קרית ים
אצטדיוןקיבוץ ברקאי
שעה12:30
תוצאה3-1
תאריך01/11/2019
משחקהפ' ע. אור עקיבא - מ.ס. בני קלנסואה
אצטדיוןאור עקיבא
שעה12:50
תוצאה5-7
תאריך01/11/2019
משחקהפועל יוקנעם - בית"ר פרדס חנה
אצטדיוןיוקנעם
שעה13:00
תוצאה5-1
תאריך01/11/2019
משחקמ.ס. טירת כרמל גל קובי - מכבי עוספיא
אצטדיוןטירת הכרמל
שעה14:00
תוצאה0-5
תאריך02/11/2019
משחקהפ' בני ג'סר א -זרקא - הפועל ד.א. כרמל
אצטדיוןבקה אל גרביה סנטטי.
שעה12:00
תוצאה2-2
תאריך08/11/2019
משחקמכבי עוספיא - בית"ר חיפה יעקב
אצטדיוןטירת הכרמל
שעה11:00
תוצאה3-2
תאריך08/11/2019
משחקבית"ר קרית אתא כפיר - מ.ס. בני קלנסואה
אצטדיוןפרדסייה
שעה11:30
תוצאה18-0
תאריך08/11/2019
משחקמ.ס. צעירי חיפה - הפ' קרית חיים ליבוביץ' יעקב
אצטדיוןחיפה אבי רן
שעה11:55
תוצאה1-3
תאריך08/11/2019
משחקהפ' ע. אור עקיבא - הפ' בני ג'סר א -זרקא
אצטדיוןאור עקיבא
שעה12:00
תוצאה0-2
תאריך08/11/2019
משחקמ.ס. טירת כרמל גל קובי - מכבי קרית ים
אצטדיוןטירת הכרמל
שעה13:30
תוצאה2-4
תאריך08/11/2019
משחקבית"ר פרדס חנה - מכבי ברקאי
אצטדיוןפרדס חנה
שעה13:45
תוצאה2-7
תאריך09/11/2019
משחקמ.ס. כדורגל הפ' קרית ים - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך15/11/2019
משחקהפועל ד.א. כרמל - הפועל יוקנעם
אצטדיוןירכא
שעה12:00
תוצאה1-2
תאריך19/11/2019
משחקמ.ס. כדורגל הפ' קרית ים - מכבי קרית ים
אצטדיוןנשר איצטדיון
שעה14:00
תוצאה0-0
תאריך22/11/2019
משחקחופשית - בית"ר פרדס חנה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך22/11/2019
משחקהפ' קרית חיים ליבוביץ' יעקב - מ.ס. טירת כרמל גל קובי
אצטדיוןפרדסייה
שעה10:15
תוצאה10-0
תאריך22/11/2019
משחקמכבי קרית ים - מכבי עוספיא
אצטדיוןנשר איצטדיון
שעה11:00
תוצאה0-0
תאריך22/11/2019
משחקמכבי ברקאי - הפועל ד.א. כרמל
אצטדיוןאור עקיבא
שעה11:00
תוצאה2-1
תאריך22/11/2019
משחקהפ' בני ג'סר א -זרקא - בית"ר קרית אתא כפיר
אצטדיוןבקה אל גרביה סנטטי.
שעה12:45
תוצאה2-4
תאריך22/11/2019
משחקהפ' ע. אור עקיבא - הפועל יוקנעם
אצטדיוןאור עקיבא
שעה13:00
תוצאה2-0
תאריך23/11/2019
משחקמ.ס. בני קלנסואה - מ.ס. צעירי חיפה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה14:30
תוצאה1-2
תאריך29/11/2019
משחקמכבי קרית ים - הפ' קרית חיים ליבוביץ' יעקב
אצטדיוןפרדסייה
שעה10:00
תוצאה4-1
תאריך29/11/2019
משחקמכבי עוספיא - מ.ס. כדורגל הפ' קרית ים
אצטדיוןעוספיה
שעה11:30
תוצאה3-0
תאריך29/11/2019
משחקבית"ר פרדס חנה - בית"ר חיפה יעקב
אצטדיוןאור עקיבא
שעה12:00
תוצאה12-0
תאריך29/11/2019
משחקבית"ר קרית אתא כפיר - הפועל יוקנעם
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:00
תוצאה5-1
תאריך29/11/2019
משחקמ.ס. טירת כרמל גל קובי - מ.ס. בני קלנסואה
אצטדיוןעוספיה
שעה13:45
תוצאה1-9
תאריך29/11/2019
משחקהפ' ע. אור עקיבא - מכבי ברקאי
אצטדיוןאור עקיבא
שעה14:00
תוצאה0-1
תאריך30/11/2019
משחקהפועל ד.א. כרמל - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך30/11/2019
משחקמ.ס. צעירי חיפה - הפ' בני ג'סר א -זרקא
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה13:10
תוצאה2-1
תאריך03/12/2019
משחקבית"ר חיפה יעקב - מ.ס. כדורגל הפ' קרית ים
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה19:00
תוצאה1-4
תאריך06/12/2019
משחקהפ' בני ג'סר א -זרקא - מ.ס. טירת כרמל גל קובי
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך06/12/2019
משחקמ.ס. בני קלנסואה - מכבי קרית ים
אצטדיוןבקה אל גרביה סנטטי.
שעה11:30
תוצאה1-7
תאריך06/12/2019
משחקמכבי ברקאי - בית"ר קרית אתא כפיר
אצטדיוןקיבוץ ברקאי
שעה12:30
תוצאה3-6
תאריך06/12/2019
משחקמ.ס. כדורגל הפ' קרית ים - בית"ר פרדס חנה
אצטדיוןפרדסייה
שעה13:15
תוצאה2-2
תאריך06/12/2019
משחקהפועל יוקנעם - מ.ס. צעירי חיפה
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה13:30
תוצאה0-4
תאריך06/12/2019
משחקבית"ר חיפה יעקב - הפועל ד.א. כרמל
אצטדיוןחיפה אבי רן
שעה14:00
תוצאה1-3
תאריך07/12/2019
משחקחופשית - הפ' ע. אור עקיבא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך07/12/2019
משחקהפ' קרית חיים ליבוביץ' יעקב - מכבי עוספיא
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה19:00
תוצאה1-2