Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגת נערים ג' דן

2018/2019ליגת נערים ג' דן

הדפסההדפסה ליגה

רשימת המשחקים

תאריך
משחקמקום 9 - מקום 16
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 16 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 11
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 7
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 11 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 7 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 13
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 13 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 15
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 3
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 15 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 3 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 1
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 2
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 1 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 2 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 4
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 4 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 12
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 6
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 12 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 6 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 8
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 10
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 8 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 10 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך21/09/2018
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:19
תוצאה0-0
תאריך21/09/2018
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - הפועל אורנית
אצטדיוןחולון אימונים בית העלמין
שעה15:00
תוצאה1-6
תאריך22/09/2018
משחקבית"ר ר"ג - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה09:00
תוצאה1-4
תאריך22/09/2018
משחקמ.ס. טירה - בני יהוד
אצטדיוןטירה
שעה10:00
תוצאה6-1
תאריך22/09/2018
משחקהפ' מחנה יהודה - הפ' כפר קאסם שועאע
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה16:45
תוצאה1-7
תאריך25/09/2018
משחקמכבי ע. בת ים 1 - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה10:00
תוצאה0-12
תאריך26/09/2018
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה11:00
תוצאה10-0
תאריך26/09/2018
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה20:00
תוצאה1-0
תאריך27/09/2018
משחקבני יהוד - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה14:00
תוצאה0-5
תאריך28/09/2018
משחקהפועל אורנית - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןאורנית
שעה10:00
תוצאה3-3
תאריך28/09/2018
משחקהפ' כפר קאסם שועאע - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה10:15
תוצאה4-3
תאריך28/09/2018
משחקמ.ס. כפר קאסם - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןכפר קאסם תחתון
שעה12:30
תוצאה3-2
תאריך28/09/2018
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה16:00
תוצאה0-4
תאריך29/09/2018
משחקמכבי ע. בת ים 1 - בית"ר ר"ג
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה08:30
תוצאה7-0
תאריך29/09/2018
משחקעוצמה מ.כ. חולון - מ.ס. טירה
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה11:00
תוצאה2-5
תאריך29/09/2018
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה11:15
תוצאה3-2
תאריך02/10/2018
משחקהפ' מחנה יהודה - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה08:30
תוצאה1-1
תאריך02/10/2018
משחקמכבי ע. בת ים 1 - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה11:00
תוצאה1-2
תאריך02/10/2018
משחקמ.ס. טירה - הפועל אורנית
אצטדיוןטירה
שעה13:00
תוצאה2-4
תאריך02/10/2018
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה15:30
תוצאה0-4
תאריך02/10/2018
משחקהפ' כפר קאסם שועאע - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןכפר קאסם תחתון
שעה16:00
תוצאה4-4
תאריך02/10/2018
משחקעוצמה מ.כ. חולון - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה16:00
תוצאה0-11
תאריך02/10/2018
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה16:15
תוצאה4-3
תאריך02/10/2018
משחקבית"ר ר"ג - בני יהוד
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה16:30
תוצאה0-9
תאריך05/10/2018
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - הפ' כפר קאסם שועאע
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה14:35
תוצאה1-4
תאריך05/10/2018
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןחולון אימונים בית העלמין
שעה15:00
תוצאה4-1
תאריך05/10/2018
משחקהפועל אורנית - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןאורנית
שעה15:00
תוצאה0-9
תאריך05/10/2018
משחקבני יהוד - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה16:10
תוצאה2-4
תאריך06/10/2018
משחקעוצמה מ.כ. חולון - בית"ר ר"ג
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה11:00
תוצאה1-2
תאריך06/10/2018
משחקמ.ס. כפר קאסם - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:00
תוצאה1-0
תאריך06/10/2018
משחקמכבי ע. בת ים 1 - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה12:30
תוצאה0-8
תאריך06/10/2018
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - מ.ס. טירה
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה20:10
תוצאה1-0
תאריך12/10/2018
משחקבית"ר ר"ג - הפועל אורנית
אצטדיוןרמת גן אימונים 2
שעה14:45
תוצאה1-8
תאריך12/10/2018
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןהרצליה משק ב' אימונים
שעה15:30
תוצאה2-7
תאריך12/10/2018
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה15:30
תוצאה2-2
תאריך13/10/2018
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - בני יהוד
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה09:30
תוצאה7-0
תאריך13/10/2018
משחקהפ' כפר קאסם שועאע - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה11:00
תוצאה4-0
תאריך13/10/2018
משחקמ.ס. טירה - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןטירה
שעה11:00
תוצאה0-1
תאריך13/10/2018
משחקהפ' מחנה יהודה - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה18:30
תוצאה0-1
תאריך14/10/2018
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה20:15
תוצאה0-8
תאריך19/10/2018
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - בית"ר ר"ג
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה15:00
תוצאה4-0
תאריך19/10/2018
משחקהפועל אורנית - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןאורנית
שעה15:30
תוצאה6-1
תאריך20/10/2018
משחקבני יהוד - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה08:30
תוצאה0-1
תאריך20/10/2018
משחקעוצמה מ.כ. חולון - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה10:00
תוצאה1-5
תאריך20/10/2018
משחקמכבי ע. בת ים 1 - הפ' כפר קאסם שועאע
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה10:30
תוצאה0-5
תאריך20/10/2018
משחקמ.ס. כפר קאסם - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןכפר קאסם תחתון
שעה13:00
תוצאה0-1
תאריך23/10/2018
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה15:55
תוצאה2-1
תאריך24/10/2018
משחקמ.ס. טירה - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןטירה
שעה15:55
תוצאה0-3
תאריך26/10/2018
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה13:55
תוצאה1-1
תאריך26/10/2018
משחקהפועל אורנית - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןאורנית
שעה14:30
תוצאה0-7
תאריך26/10/2018
משחקמ.כ. גני תקווה - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןבית דגן
שעה15:30
תוצאה3-0
תאריך27/10/2018
משחקבית"ר ר"ג - מ.ס. טירה
אצטדיוןרמת גן אימונים 2
שעה09:00
תוצאה1-6
תאריך27/10/2018
משחקהפ' מחנה יהודה - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה10:30
תוצאה0-0
תאריך27/10/2018
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה11:00
תוצאה1-4
תאריך27/10/2018
משחקהפ' כפר קאסם שועאע - בני יהוד
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:05
תוצאה9-0
תאריך27/10/2018
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןהרצליה משק ב' אימונים
שעה20:00
תוצאה1-3
תאריך02/11/2018
משחקמ.ס. טירה - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה3-0
תאריך02/11/2018
משחקהפועל אורנית - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןאורנית
שעה14:05
תוצאה5-4
תאריך02/11/2018
משחקמכבי ע. בת ים 1 - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה14:30
תוצאה0-1
תאריך02/11/2018
משחקמ.כ. גני תקווה - בית"ר ר"ג
אצטדיוןבית דגן
שעה14:55
תוצאה5-0
תאריך03/11/2018
משחקעוצמה מ.כ. חולון - הפ' כפר קאסם שועאע
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה11:00
תוצאה2-9
תאריך03/11/2018
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה11:00
תוצאה1-1
תאריך03/11/2018
משחקבני יהוד - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה11:40
תוצאה3-5
תאריך04/11/2018
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה16:50
תוצאה0-6
תאריך10/11/2018
משחקבית"ר ר"ג - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה09:00
תוצאה0-3
תאריך10/11/2018
משחקמ.ס. טירה - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןטירה
שעה11:10
תוצאה1-4
תאריך10/11/2018
משחקמ.ס. כפר קאסם - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:30
תוצאה3-0
תאריך10/11/2018
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה12:45
תוצאה6-2
תאריך10/11/2018
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה18:30
תוצאה2-6
תאריך12/11/2018
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - בני יהוד
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה18:45
תוצאה2-0
תאריך14/11/2018
משחקהפ' מחנה יהודה - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה20:30
תוצאה0-2
תאריך23/11/2018
משחקהפ' כפר קאסם שועאע - הפועל אורנית
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:45
תוצאה2-1
תאריך30/11/2018
משחקעוצמה מ.כ. חולון - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה14:30
תוצאה0-3
תאריך30/11/2018
משחקבית"ר ר"ג - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןרמת גן אימונים 2
שעה14:30
תוצאה0-4
תאריך01/12/2018
משחקמכבי ע. בת ים 1 - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה08:30
תוצאה0-0
תאריך01/12/2018
משחקהפ' מחנה יהודה - מ.ס. טירה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה08:30
תוצאה0-2
תאריך01/12/2018
משחקבני יהוד - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה10:10
תוצאה2-4
תאריך01/12/2018
משחקמ.כ. גני תקווה - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה17:35
תוצאה0-0
תאריך03/12/2018
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - הפ' כפר קאסם שועאע
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה14:55
תוצאה0-7
תאריך05/12/2018
משחקהפועל אורנית - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןאורנית
שעה10:00
תוצאה3-4
תאריך08/12/2018
משחקהפ' מחנה יהודה - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה08:30
תוצאהטרם נקבעה
תאריך08/12/2018
משחקמ.ס. כפר קאסם - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןכפר קאסם תחתון
שעה08:30
תוצאהטרם נקבעה
תאריך08/12/2018
משחקמכבי ע. בת ים 1 - בני יהוד
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה11:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך08/12/2018
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - בית"ר ר"ג
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה12:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך09/12/2018
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:45
תוצאה3-4
תאריך10/12/2018
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - הפועל אורנית
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה16:30
תוצאה2-0
תאריך15/12/2018
משחקהפ' מחנה יהודה - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה08:30
תוצאה0-5
תאריך15/12/2018
משחקמ.ס. כפר קאסם - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןכפר קאסם תחתון
שעה10:30
תוצאה2-1
תאריך15/12/2018
משחקהפ' כפר קאסם שועאע - מ.ס. טירה
אצטדיוןכפר קאסם תחתון
שעה12:30
תוצאה2-0
תאריך15/12/2018
משחקמכבי ע. בת ים 1 - בני יהוד
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה14:30
תוצאה1-3
תאריך15/12/2018
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - בית"ר ר"ג
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה14:50
תוצאה5-0
תאריך18/12/2018
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה17:00
תוצאה2-1
תאריך21/12/2018
משחקהפועל אורנית - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןאורנית
שעה14:00
תוצאה1-4
תאריך21/12/2018
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:30
תוצאה3-5
תאריך22/12/2018
משחקהפ' כפר קאסם שועאע - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןכפר קאסם תחתון
שעה10:30
תוצאה1-1
תאריך22/12/2018
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - בני יהוד
אצטדיוןחולון אימונים בית העלמין
שעה11:00
תוצאה2-0
תאריך22/12/2018
משחקבית"ר ר"ג - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןרמת גן אימונים 2
שעה11:00
תוצאה0-2
תאריך22/12/2018
משחקמ.ס. טירה - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןטירה
שעה11:30
תוצאה3-1
תאריך22/12/2018
משחקעוצמה מ.כ. חולון - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה12:40
תוצאה1-0
תאריך22/12/2018
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה18:40
תוצאה2-2
תאריך26/12/2018
משחקהפ' מחנה יהודה - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה20:35
תוצאה2-2
תאריך28/12/2018
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - מ.ס. טירה
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה14:30
תוצאה1-1
תאריך29/12/2018
משחקבני יהוד - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה09:00
תוצאה3-6
תאריך29/12/2018
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה10:00
תוצאה0-3
תאריך29/12/2018
משחקהפ' כפר קאסם שועאע - בית"ר ר"ג
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה10:30
תוצאה11-0
תאריך29/12/2018
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה11:05
תוצאה4-0
תאריך31/12/2018
משחקמכבי ע. בת ים 1 - הפועל אורנית
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה18:50
תוצאה1-1
תאריך02/01/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה20:10
תוצאה2-2
תאריך04/01/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - הפ' כפר קאסם שועאע
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:15
תוצאה0-8
תאריך04/01/2019
משחקמ.כ. גני תקווה - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןבית דגן
שעה14:15
תוצאה1-1
תאריך05/01/2019
משחקבית"ר ר"ג - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה09:00
תוצאה1-5
תאריך05/01/2019
משחקמ.ס. טירה - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןטירה
שעה10:00
תוצאה1-1
תאריך05/01/2019
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה12:00
תוצאה2-0
תאריך05/01/2019
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה13:30
תוצאה6-0
תאריך05/01/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה20:10
תוצאה0-0
תאריך08/01/2019
משחקהפועל אורנית - בני יהוד
אצטדיוןאורנית
שעה14:55
תוצאה1-2
תאריך09/01/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:00
תוצאה2-6
תאריך11/01/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - הפועל אורנית
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה14:00
תוצאה2-2
תאריך11/01/2019
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה14:30
תוצאה8-1
תאריך11/01/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - בית"ר ר"ג
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה14:30
תוצאה2-0
תאריך12/01/2019
משחקהפ' כפר קאסם שועאע - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:00
תוצאה2-2
תאריך12/01/2019
משחקמכבי ע. בת ים 1 - מ.ס. טירה
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה13:45
תוצאה1-1
תאריך12/01/2019
משחקמ.ס. כפר קאסם - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה14:00
תוצאה1-1
תאריך12/01/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - בני יהוד
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה20:20
תוצאה1-4
תאריך18/01/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה14:00
תוצאה0-1
תאריך18/01/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה14:30
תוצאה2-1
תאריך19/01/2019
משחקבני יהוד - מ.ס. טירה
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה08:30
תוצאה3-0
תאריך19/01/2019
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה08:30
תוצאה0-8
תאריך19/01/2019
משחקמ.ס. כפר קאסם - בית"ר ר"ג
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה10:30
תוצאה5-2
תאריך19/01/2019
משחקהפ' כפר קאסם שועאע - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:30
תוצאה4-0
תאריך19/01/2019
משחקמ.כ. גני תקווה - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה14:30
תוצאה1-0
תאריך23/01/2019
משחקהפועל אורנית - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןאורנית
שעה14:55
תוצאה1-0
תאריך24/01/2019
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה14:55
תוצאה1-0
תאריך25/01/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:30
תוצאה0-3
תאריך26/01/2019
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - הפ' כפר קאסם שועאע
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך26/01/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה08:30
תוצאה1-5
תאריך26/01/2019
משחקמ.ס. טירה - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןטירה
שעה08:30
תוצאה2-0
תאריך26/01/2019
משחקבית"ר ר"ג - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה11:00
תוצאה2-3
תאריך26/01/2019
משחקמ.כ. גני תקווה - בני יהוד
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה14:30
תוצאה1-1
תאריך27/01/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - הפועל אורנית
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה20:15
תוצאה4-0
תאריך01/02/2019
משחקהפועל אורנית - מ.ס. טירה
אצטדיוןאורנית
שעה13:10
תוצאה0-2
תאריך02/02/2019
משחקבני יהוד - בית"ר ר"ג
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה10:30
תוצאה0-3
תאריך02/02/2019
משחקמ.ס. כפר קאסם - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןכפר קאסם תחתון
שעה10:45
תוצאה2-5
תאריך02/02/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןהרצליה משק ב' אימונים
שעה17:00
תוצאה2-2
תאריך03/02/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה16:45
תוצאה2-1
תאריך05/02/2019
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןחולון אימונים בית העלמין
שעה19:45
תוצאה0-3
תאריך07/02/2019
משחקמ.כ. גני תקווה - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןבית דגן
שעה15:40
תוצאה8-0
תאריך08/02/2019
משחקמ.ס. טירה - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןטירה
שעה14:00
תוצאה0-1
תאריך09/02/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה10:30
תוצאה0-0
תאריך09/02/2019
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה11:00
תוצאהלא סופית
תאריך09/02/2019
משחקבית"ר ר"ג - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה11:00
תוצאה3-0
תאריך09/02/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - בני יהוד
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה19:00
תוצאה1-1
תאריך12/02/2019
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה19:00
תוצאה0-5
תאריך13/02/2019
משחקמ.כ. גני תקווה - הפועל אורנית
אצטדיוןגני תקווה
שעה19:00
תוצאה4-0
תאריך15/02/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה14:30
תוצאה1-2
תאריך16/02/2019
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - מ.ס. טירה
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה12:15
תוצאה2-0
תאריך16/02/2019
משחקבני יהוד - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה12:15
תוצאה3-0
תאריך16/02/2019
משחקמ.כ. גני תקווה - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןגני תקווה
שעה18:45
תוצאה2-2
תאריך18/02/2019
משחקמכבי ע. בת ים 1 - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה19:00
תוצאה2-0
תאריך20/02/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה19:20
תוצאה1-0
תאריך22/02/2019
משחקהפועל אורנית - בית"ר ר"ג
אצטדיוןאורנית
שעה14:20
תוצאה2-1
תאריך23/02/2019
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה13:00
תוצאה4-1
תאריך01/03/2019
משחקבית"ר ר"ג - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה14:15
תוצאה1-4
תאריך01/03/2019
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה14:45
תוצאה4-1
תאריך01/03/2019
משחקמ.כ. גני תקווה - מ.ס. טירה
אצטדיוןגני תקווה
שעה15:45
תוצאה1-1
תאריך02/03/2019
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה12:00
תוצאה3-1
תאריך02/03/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - בני יהוד
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:30
תוצאה0-1
תאריך04/03/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - הפועל אורנית
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה19:15
תוצאה1-5
תאריך05/03/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה18:30
תוצאה0-0
תאריך08/03/2019
משחקמ.ס. כפר קאסם - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה14:45
תוצאה0-4
תאריך09/03/2019
משחקמ.ס. טירה - בית"ר ר"ג
אצטדיוןטירה
שעה09:30
תוצאה3-0
תאריך09/03/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה11:00
תוצאה1-1
תאריך09/03/2019
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה13:45
תוצאה0-1
תאריך09/03/2019
משחקמכבי ע. בת ים 1 - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה14:30
תוצאה3-1
תאריך12/03/2019
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - הפועל אורנית
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה15:45
תוצאה4-1
תאריך13/03/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה20:15
תוצאה2-0
תאריך14/03/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - הפועל אורנית
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה19:00
תוצאה0-4
תאריך15/03/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - מ.ס. טירה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:30
תוצאה0-6
תאריך16/03/2019
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - בני יהוד
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך16/03/2019
משחקבית"ר ר"ג - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה10:30
תוצאה0-5
תאריך16/03/2019
משחקמ.ס. כפר קאסם - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:00
תוצאה1-4
תאריך18/03/2019
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה16:00
תוצאה2-0
תאריך18/03/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה18:30
תוצאה3-0
תאריך20/03/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה15:10
תוצאה2-1
תאריך20/03/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה16:00
תוצאה2-2
תאריך20/03/2019
משחקבני יהוד - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה18:20
תוצאה2-3
תאריך20/03/2019
משחקמכבי ע. בת ים 1 - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה18:30
תוצאה1-1
תאריך22/03/2019
משחקמ.כ. גני תקווה - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןגני תקווה
שעה13:45
תוצאה5-1
תאריך23/03/2019
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - בני יהוד
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה10:00
תוצאה4-0
תאריך23/03/2019
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - מ.ס. טירה
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה11:30
תוצאה3-3
תאריך24/03/2019
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - בית"ר ר"ג
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה18:30
תוצאה5-1
תאריך29/03/2019
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - הפועל אורנית
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה15:00
תוצאה1-2
תאריך29/03/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה16:10
תוצאה2-0
תאריך30/03/2019
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה13:30
תוצאה0-1
תאריך30/03/2019
משחקמ.ס. כפר קאסם - בני יהוד
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה14:30
תוצאה4-4
תאריך31/03/2019
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה18:30
תוצאה3-2
תאריך01/04/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - בית"ר ר"ג
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה19:00
תוצאה0-3
תאריך05/04/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה15:00
תוצאה0-3
תאריך05/04/2019
משחקמ.כ. גני תקווה - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןגני תקווה
שעה16:30
תוצאה2-0
תאריך06/04/2019
משחקבית"ר ר"ג - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה08:30
תוצאה2-3
תאריך06/04/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה10:00
תוצאה0-3
תאריך08/04/2019
משחקבני יהוד - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה17:00
תוצאה2-3
תאריך08/04/2019
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה20:00
תוצאה3-0
תאריך12/04/2019
משחקהפ' נחלת יהודה 2 - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןראשון לציון נחלת יהודה
שעה12:30
תוצאה2-0
תאריך12/04/2019
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מ.ס. טירה
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה13:00
תוצאה3-2
תאריך12/04/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה14:00
תוצאה2-2
תאריך12/04/2019
משחקמ.ס. כפר קאסם - הפועל אורנית
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה15:30
תוצאה1-4
תאריך13/04/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - בית"ר ר"ג
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה08:30
תוצאה2-0
תאריך13/04/2019
משחקבני יהוד - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה12:00
תוצאה0-2
תאריך13/04/2019
משחקמכבי ע. בת ים 1 - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה12:30
תוצאה1-1
תאריך15/04/2019
משחקהפועל אורנית - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןאורנית
שעה17:00
תוצאה1-1
תאריך16/04/2019
משחקמ.ס. טירה - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןטירה
שעה16:00
תוצאה4-1
תאריך23/04/2019
משחקמ.ס. טירה - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןטירה
שעה15:00
תוצאה2-3
תאריך24/04/2019
משחקהפועל אורנית - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןאורנית
שעה15:00
תוצאה2-2
תאריך27/04/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - בני יהוד
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה09:30
תוצאה2-3
תאריך27/04/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה18:30
תוצאה1-2
תאריך28/04/2019
משחקמ.ס. כפר קאסם - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןכפר קאסם תחתון
שעה17:00
תוצאה2-3
תאריך29/04/2019
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה18:00
תוצאה0-3
תאריך29/04/2019
משחקמ.כ. גני תקווה - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןגני תקווה
שעה19:30
תוצאה4-1
תאריך03/05/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו - מ.כ. גני תקווה
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה14:30
תוצאה0-1
תאריך04/05/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - מ.כ. חולון ירמיהו
אצטדיוןחולון אורט חולון
שעה09:30
תוצאה0-0
תאריך04/05/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - הפ' נחלת יהודה 2
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה10:30
תוצאה1-12
תאריך04/05/2019
משחקבית"ר כפר סבא שלומי - בית"ר ר"ג
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה13:00
תוצאה4-0
תאריך04/05/2019
משחקמ.ס. כפר קאסם - מ.ס. טירה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה14:30
תוצאה2-6
תאריך06/05/2019
משחקבני יהוד - הפועל אורנית
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה18:15
תוצאה3-3
תאריך06/05/2019
משחקמכבי ע. בת ים 1 - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןבת ים איצטדיון טוטו
שעה18:30
תוצאה3-1
תאריך06/05/2019
משחקמ.כ. גני תקווה - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןגני תקווה
שעה19:30
תוצאה0-0
תאריך10/05/2019
משחקהפועל אורנית - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןאורנית
שעה15:30
תוצאה1-3
תאריך10/05/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - בית"ר כפר סבא שלומי
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה16:00
תוצאה0-5
תאריך10/05/2019
משחקבית"ר ר"ג - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה16:00
תוצאה2-4
תאריך10/05/2019
משחקמ.ס. טירה - מכבי ע. בת ים 1
אצטדיוןטירה
שעה16:00
תוצאה1-4
תאריך11/05/2019
משחקמ.כ. חולון ירמיהו - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה12:05
תוצאה2-0
תאריך14/05/2019
משחקבני יהוד - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס
אצטדיוןיהוד ק.סביונים
שעה18:15
תוצאה0-2