Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגה ב' דרום א'

2019/2020ליגה ב' דרום א'

הדפסההדפסה ליגה

רשימת המשחקים

תאריך06/09/2019
משחקהפועל מחנה יהודה - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 2 (סינטטי)
שעה11:45
תוצאה0-0
תאריך06/09/2019
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:08
תוצאה1-1
תאריך06/09/2019
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - בית"ר רמת גן
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 3
שעה13:30
תוצאה1-1
תאריך06/09/2019
משחקשמשון בני טייבה - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןטייבה
שעה15:00
תוצאה0-3
תאריך06/09/2019
משחקבית"ר כ"ס שלומי - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה15:00
תוצאה2-1
תאריך06/09/2019
משחקהפועל כפר ברא - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןכפר ברא
שעה15:00
תוצאה2-0
תאריך06/09/2019
משחקעירוני בית דגן - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןבית דגן
שעה15:00
תוצאה4-1
תאריך06/09/2019
משחקהפועל קרית אונו - שמשון ת"א
אצטדיוןקרית אונו
שעה15:00
תוצאה2-2
תאריך12/09/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה19:00
תוצאה0-0
תאריך13/09/2019
משחקהפועל הוד השרון עירוני - עירוני בית דגן
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה12:30
תוצאה4-0
תאריך13/09/2019
משחקהפועל קלנסאוה - הפועל כפר ברא
אצטדיוןכפר יונה
שעה12:30
תוצאה0-3
תאריך13/09/2019
משחקבית"ר רמת גן - שמשון בני טייבה
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה12:30
תוצאה2-4
תאריך13/09/2019
משחקשמשון ת"א - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןתל אביב ספורטק צפון
שעה13:00
תוצאה1-0
תאריך13/09/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - הפועל קרית אונו
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה13:30
תוצאה2-0
תאריך13/09/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןטייבה
שעה15:00
תוצאה0-0
תאריך13/09/2019
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןצעירי יפו
שעה15:00
תוצאה2-2
תאריך20/09/2019
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה13:00
תוצאה1-1
תאריך20/09/2019
משחקהפועל קרית אונו - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןקרית אונו
שעה14:00
תוצאה2-3
תאריך20/09/2019
משחקשמשון ת"א - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןתל אביב ספורטק צפון
שעה14:30
תוצאה1-1
תאריך20/09/2019
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 3
שעה15:00
תוצאה2-1
תאריך20/09/2019
משחקשמשון בני טייבה - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןטייבה
שעה15:00
תוצאה1-3
תאריך20/09/2019
משחקבית"ר כ"ס שלומי - בית"ר רמת גן
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה15:00
תוצאה0-1
תאריך20/09/2019
משחקהפועל כפר ברא - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןכפר ברא
שעה15:00
תוצאה0-0
תאריך20/09/2019
משחקעירוני בית דגן - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןבית דגן
שעה15:00
תוצאה2-3
תאריך04/10/2019
משחקהפועל מחנה יהודה - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה13:00
תוצאה1-0
תאריך04/10/2019
משחקהפועל הוד השרון עירוני - הפועל קרית אונו
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה13:00
תוצאה3-0
תאריך04/10/2019
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - שמשון בני טייבה
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 3
שעה13:00
תוצאה2-1
תאריך04/10/2019
משחקהפועל קלנסאוה - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןכפר ברא
שעה13:30
תוצאה3-2
תאריך04/10/2019
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןצעירי יפו
שעה14:30
תוצאה0-0
תאריך04/10/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - שמשון ת"א
אצטדיוןטייבה
שעה15:00
תוצאה1-4
תאריך04/10/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - עירוני בית דגן
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה15:00
תוצאה1-1
תאריך04/10/2019
משחקבית"ר רמת גן - הפועל כפר ברא
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה15:00
תוצאה3-2
תאריך11/10/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה12:15
תוצאה4-2
תאריך11/10/2019
משחקשמשון בני טייבה - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןטייבה
שעה15:00
תוצאה0-4
תאריך11/10/2019
משחקהפועל כפר ברא - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןכפר ברא
שעה15:00
תוצאה0-3
תאריך11/10/2019
משחקעירוני בית דגן - בית"ר רמת גן
אצטדיוןבית דגן
שעה15:00
תוצאה0-1
תאריך11/10/2019
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה15:00
תוצאה1-4
תאריך11/10/2019
משחקהפועל קרית אונו - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןקרית אונו
שעה15:00
תוצאה1-2
תאריך11/10/2019
משחקשמשון ת"א - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןוולפסון 2
שעה15:00
תוצאה0-4
תאריך11/10/2019
משחקבית"ר כ"ס שלומי - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה15:03
תוצאה1-1
תאריך15/10/2019
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - הפועל כפר ברא
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 3
שעה14:30
תוצאה3-5
תאריך15/10/2019
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - עירוני בית דגן
אצטדיוןצעירי יפו
שעה15:00
תוצאה3-1
תאריך15/10/2019
משחקהפועל הוד השרון עירוני - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה15:30
תוצאה2-0
תאריך15/10/2019
משחקהפועל קלנסאוה - שמשון ת"א
אצטדיוןכפר ברא
שעה15:30
תוצאה2-2
תאריך15/10/2019
משחקשמשון בני טייבה - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןטייבה
שעה15:30
תוצאה3-2
תאריך15/10/2019
משחקבית"ר רמת גן - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה16:00
תוצאה1-1
תאריך15/10/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - הפועל קרית אונו
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה18:30
תוצאה1-2
תאריך15/10/2019
משחקהפועל מחנה יהודה - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה19:30
תוצאה1-1
תאריך18/10/2019
משחקהפועל קרית אונו - בית"ר רמת גן
אצטדיוןקרית אונו
שעה13:00
תוצאה4-0
תאריך18/10/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה13:00
תוצאה1-1
תאריך18/10/2019
משחקעירוני בית דגן - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןבית דגן
שעה13:30
תוצאה1-4
תאריך18/10/2019
משחקבית"ר כ"ס שלומי - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה14:30
תוצאה2-3
תאריך18/10/2019
משחקשמשון ת"א - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןתל אביב ספורטק צפון
שעה14:30
תוצאה0-1
תאריך18/10/2019
משחקהפועל כפר ברא - שמשון בני טייבה
אצטדיוןכפר ברא
שעה15:00
תוצאה3-1
תאריך18/10/2019
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה15:00
תוצאה0-3
תאריך18/10/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןטייבה
שעה15:00
תוצאה1-5
תאריך24/10/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה19:30
תוצאה1-2
תאריך25/10/2019
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - הפועל קרית אונו
אצטדיוןצעירי יפו
שעה12:00
תוצאה2-0
תאריך25/10/2019
משחקבית"ר כ"ס שלומי - הפועל כפר ברא
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה12:00
תוצאה1-2
תאריך25/10/2019
משחקבית"ר רמת גן - שמשון ת"א
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה12:30
תוצאה0-1
תאריך25/10/2019
משחקהפועל מחנה יהודה - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה13:00
תוצאה0-0
תאריך25/10/2019
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 3
שעה13:05
תוצאה0-1
תאריך25/10/2019
משחקשמשון בני טייבה - עירוני בית דגן
אצטדיוןטייבה
שעה14:30
תוצאה4-1
תאריך01/11/2019
משחקהפועל כפר ברא - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןכפר ברא
שעה13:30
תוצאה1-2
תאריך01/11/2019
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - שמשון בני טייבה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה14:30
תוצאה2-1
תאריך04/11/2019
משחקשמשון ת"א - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןוולפסון 2
שעה14:00
תוצאה2-1
תאריך04/11/2019
משחקהפועל הוד השרון עירוני - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה14:00
תוצאה5-0
תאריך04/11/2019
משחקהפועל קרית אונו - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןקרית אונו
שעה14:15
תוצאה2-1
תאריך04/11/2019
משחקעירוני בית דגן - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןבית דגן
שעה14:30
תוצאה2-4
תאריך04/11/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןטייבה
שעה14:50
תוצאה0-7
תאריך04/11/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - בית"ר רמת גן
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה19:00
תוצאה0-3
תאריך08/11/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה11:00
תוצאה0-0
תאריך08/11/2019
משחקהפועל מחנה יהודה - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה12:00
תוצאה3-0
תאריך08/11/2019
משחקבית"ר רמת גן - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה4-1
תאריך08/11/2019
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןצעירי יפו
שעה13:00
תוצאה1-1
תאריך08/11/2019
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - שמשון ת"א
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 3
שעה13:00
תוצאה4-1
תאריך08/11/2019
משחקשמשון בני טייבה - הפועל קרית אונו
אצטדיוןטייבה
שעה13:30
תוצאה3-0
תאריך08/11/2019
משחקהפועל כפר ברא - עירוני בית דגן
אצטדיוןכפר ברא
שעה13:30
תוצאה1-1
תאריך08/11/2019
משחקבית"ר כ"ס שלומי - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה13:34
תוצאה1-1
תאריך15/11/2019
משחקהפועל קלנסאוה - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:30
תוצאה0-0
תאריך29/11/2019
משחקהפועל קרית אונו - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןרמת גן רמת השקמה
שעה11:30
תוצאה1-2
תאריך29/11/2019
משחקשמשון ת"א - שמשון בני טייבה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה12:00
תוצאה0-2
תאריך29/11/2019
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןצעירי יפו
שעה12:00
תוצאה4-0
תאריך29/11/2019
משחקהפועל קלנסאוה - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןבקה אל גרביה סנטטי
שעה12:00
תוצאה0-2
תאריך29/11/2019
משחקהפועל הוד השרון עירוני - בית"ר רמת גן
אצטדיוןהוד השרון גני צבי
שעה12:15
תוצאה0-0
תאריך29/11/2019
משחקעירוני בית דגן - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןבית דגן
שעה13:00
תוצאה1-3
תאריך29/11/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה13:00
תוצאה0-2
תאריך29/11/2019
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - הפועל כפר ברא
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה13:30
תוצאה0-2
תאריך06/12/2019
משחקהפועל מחנה יהודה - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה12:00
תוצאה1-2
תאריך06/12/2019
משחקבית"ר רמת גן - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה12:00
תוצאה2-1
תאריך06/12/2019
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 3
שעה12:15
תוצאה2-1
תאריך06/12/2019
משחקשמשון בני טייבה - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןטייבה
שעה13:00
תוצאה2-3
תאריך06/12/2019
משחקבית"ר כ"ס שלומי - שמשון ת"א
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה13:00
תוצאה1-3
תאריך06/12/2019
משחקעירוני בית דגן - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןבית דגן
שעה13:15
תוצאה0-3
תאריך06/12/2019
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןצעירי יפו
שעה13:30
תוצאה1-3
תאריך06/12/2019
משחקהפועל כפר ברא - הפועל קרית אונו
אצטדיוןכפר ברא
שעה13:30
תוצאה0-0
תאריך13/12/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - בית"ר רמת גן
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה11:00
תוצאה1-1
תאריך13/12/2019
משחקשמשון ת"א - הפועל כפר ברא
אצטדיוןתל אביב ספורטק צפון
שעה12:30
תוצאה1-2
תאריך13/12/2019
משחקהפועל הוד השרון עירוני - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה12:45
תוצאה2-2
תאריך13/12/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה13:00
תוצאה0-4
תאריך13/12/2019
משחקהפועל קלנסאוה - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןכפר ברא
שעה13:15
תוצאה0-1
תאריך13/12/2019
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה13:30
תוצאה1-0
תאריך13/12/2019
משחקהפועל קרית אונו - עירוני בית דגן
אצטדיוןקרית אונו
שעה13:30
תוצאה2-2
תאריך16/12/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - שמשון בני טייבה
אצטדיוןטייבה
שעה14:00
תוצאה1-1
תאריך20/12/2019
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 2 (סינטטי)
שעה11:55
תוצאה0-2
תאריך20/12/2019
משחקשמשון בני טייבה - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןטייבה
שעה13:00
תוצאה1-1
תאריך20/12/2019
משחקבית"ר כ"ס שלומי - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה13:00
תוצאה2-0
תאריך20/12/2019
משחקהפועל כפר ברא - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןכפר ברא
שעה13:00
תוצאה3-2
תאריך20/12/2019
משחקעירוני בית דגן - שמשון ת"א
אצטדיוןבית דגן
שעה13:15
תוצאה2-3
תאריך20/12/2019
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןצעירי יפו
שעה13:30
תוצאה0-0
תאריך20/12/2019
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - הפועל קרית אונו
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה13:30
תוצאה0-1
תאריך21/12/2019
משחקהפועל מחנה יהודה - בית"ר רמת גן
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה19:30
תוצאה2-3
תאריך27/12/2019
משחקבית"ר רמת גן - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה11:45
תוצאה2-1
תאריך27/12/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - עירוני בית דגן
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה13:00
תוצאה1-3
תאריך27/12/2019
משחקעוצמה מ.כ. חולון - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןחולון אימונים בית העלמין
שעה13:00
תוצאה2-1
תאריך27/12/2019
משחקשמשון ת"א - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןוולפסון 2
שעה13:30
תוצאה0-2
תאריך30/12/2019
משחקהפועל הוד השרון עירוני - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה14:30
תוצאה0-2
תאריך30/12/2019
משחקהפועל קלנסאוה - שמשון בני טייבה
אצטדיוןכפר ברא
שעה14:30
תוצאה1-0
תאריך30/12/2019
משחקהפועל מחנה יהודה - הפועל קרית אונו
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה20:00
תוצאה2-1
תאריך31/12/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל כפר ברא
אצטדיוןטייבה
שעה14:30
תוצאה0-5
תאריך03/01/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - עירוני בית דגן
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה11:30
תוצאה1-5
תאריך03/01/2020
משחקבית"ר רמת גן - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה12:00
תוצאה1-0
תאריך03/01/2020
משחקהפועל קלנסאוה - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןכפר ברא
שעה12:00
תוצאה2-3
תאריך03/01/2020
משחקשמשון ת"א - הפועל קרית אונו
אצטדיוןתל אביב שמשון ת"א-ספורטק
שעה12:00
תוצאה1-0
תאריך03/01/2020
משחקהפועל הוד השרון עירוני - הפועל כפר ברא
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה12:32
תוצאה3-2
תאריך03/01/2020
משחקעוצמה מ.כ. חולון - שמשון בני טייבה
אצטדיוןחולון אימונים בית העלמין
שעה13:00
תוצאה1-1
תאריך03/01/2020
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה13:00
תוצאה0-4
תאריך03/01/2020
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןצעירי יפו
שעה13:30
תוצאה1-1
תאריך10/01/2020
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה11:15
תוצאה2-0
תאריך10/01/2020
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 2 (סינטטי)
שעה12:00
תוצאה4-1
תאריך10/01/2020
משחקהפועל קרית אונו - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןקרית אונו
שעה13:00
תוצאה1-2
תאריך10/01/2020
משחקעירוני בית דגן - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןבית דגן
שעה13:00
תוצאה1-0
תאריך10/01/2020
משחקבית"ר כ"ס שלומי - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה13:00
תוצאה0-2
תאריך10/01/2020
משחקשמשון בני טייבה - בית"ר רמת גן
אצטדיוןטייבה
שעה13:00
תוצאה1-2
תאריך12/01/2020
משחקהפועל מחנה יהודה - שמשון ת"א
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה19:30
תוצאה1-1
תאריך14/01/2020
משחקהפועל כפר ברא - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןכפר ברא
שעה14:30
תוצאה2-0
תאריך17/01/2020
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - שמשון בני טייבה
אצטדיוןצעירי יפו
שעה11:30
תוצאה0-3
תאריך17/01/2020
משחקהפועל קלנסאוה - עירוני בית דגן
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה11:30
תוצאה1-1
תאריך17/01/2020
משחקהפועל מחנה יהודה - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה12:00
תוצאה2-0
תאריך17/01/2020
משחקבית"ר רמת גן - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה12:00
תוצאה1-2
תאריך17/01/2020
משחקעוצמה מ.כ. חולון - הפועל כפר ברא
אצטדיוןחולון אימונים בית העלמין
שעה13:00
תוצאה2-3
תאריך17/01/2020
משחקהפועל הוד השרון עירוני - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה13:00
תוצאה1-1
תאריך17/01/2020
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - שמשון ת"א
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה13:00
תוצאה2-1
תאריך17/01/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל קרית אונו
אצטדיוןטייבה
שעה13:33
תוצאה1-5
תאריך24/01/2020
משחקשמשון ת"א - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןתל אביב שמשון ת"א-ספורטק
שעה11:30
תוצאהלא סופית
תאריך24/01/2020
משחקהפועל קרית אונו - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןקרית אונו
שעה12:00
תוצאהלא סופית
תאריך24/01/2020
משחקשמשון בני טייבה - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןטייבה
שעה13:00
תוצאה2-1
תאריך24/01/2020
משחקבית"ר כ"ס שלומי - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה13:05
תוצאה0-1
תאריך24/01/2020
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה13:30
תוצאה1-2
תאריך24/01/2020
משחקעירוני בית דגן - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןבית דגן
שעה13:30
תוצאה1-2
תאריך24/01/2020
משחקהפועל כפר ברא - בית"ר רמת גן
אצטדיוןכפר ברא
שעה13:30
תוצאה2-1
תאריך27/01/2020
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה19:30
תוצאה2-1
תאריך28/01/2020
משחקהפועל קרית אונו - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןקרית אונו
שעה13:15
תוצאה3-2
תאריך28/01/2020
משחקשמשון ת"א - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןתל אביב שמשון ת"א-ספורטק
שעה14:30
תוצאה0-2
תאריך31/01/2020
משחקהפועל קלנסאוה - הפועל קרית אונו
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה10:30
תוצאה0-2
תאריך31/01/2020
משחקהפועל מחנה יהודה - שמשון בני טייבה
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה12:00
תוצאה0-1
תאריך31/01/2020
משחקבית"ר רמת גן - עירוני בית דגן
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה12:00
תוצאה0-2
תאריך31/01/2020
משחקעוצמה מ.כ. חולון - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה13:00
תוצאה3-0
תאריך31/01/2020
משחקהפועל הוד השרון עירוני - שמשון ת"א
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה13:00
תוצאה1-2
תאריך31/01/2020
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 3
שעה13:30
תוצאה4-3
תאריך31/01/2020
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - הפועל כפר ברא
אצטדיוןצעירי יפו
שעה13:30
תוצאה1-3
תאריך31/01/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןטייבה
שעה13:30
תוצאה0-2
תאריך07/02/2020
משחקשמשון ת"א - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןוולפסון 2
שעה11:00
תוצאה2-0
תאריך07/02/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןטייבה
שעה13:00
תוצאה3-2
תאריך07/02/2020
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה13:00
תוצאה1-3
תאריך07/02/2020
משחקבית"ר כ"ס שלומי - שמשון בני טייבה
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה13:00
תוצאה0-1
תאריך07/02/2020
משחקהפועל קרית אונו - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןקרית אונו
שעה13:30
תוצאה3-2
תאריך07/02/2020
משחקהפועל כפר ברא - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןכפר ברא
שעה13:30
תוצאה2-1
תאריך07/02/2020
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - בית"ר רמת גן
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה13:45
תוצאה0-0
תאריך07/02/2020
משחקעירוני בית דגן - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןבית דגן
שעה14:00
תוצאה2-1
תאריך14/02/2020
משחקהפועל קלנסאוה - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה10:30
תוצאה1-3
תאריך14/02/2020
משחקהפועל מחנה יהודה - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה12:00
תוצאה0-1
תאריך14/02/2020
משחקבית"ר רמת גן - הפועל קרית אונו
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה12:00
תוצאה3-1
תאריך14/02/2020
משחקשמשון בני טייבה - הפועל כפר ברא
אצטדיוןטייבה
שעה13:00
תוצאה1-1
תאריך14/02/2020
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - עירוני בית דגן
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 3
שעה13:00
תוצאה2-1
תאריך14/02/2020
משחקהפועל הוד השרון עירוני - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה13:00
תוצאה3-1
תאריך14/02/2020
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןצעירי יפו
שעה13:30
תוצאה1-0
תאריך14/02/2020
משחקעוצמה מ.כ. חולון - שמשון ת"א
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה13:30
תוצאה3-1
תאריך21/02/2020
משחקשמשון ת"א - בית"ר רמת גן
אצטדיוןתל אביב שמשון ת"א-ספורטק
שעה11:00
תוצאה0-0
תאריך21/02/2020
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה11:00
תוצאה1-3
תאריך21/02/2020
משחקהפועל הוד השרון עירוני - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה13:00
תוצאה0-2
תאריך21/02/2020
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה13:00
תוצאה0-5
תאריך21/02/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןטייבה
שעה13:30
תוצאה1-5
תאריך21/02/2020
משחקהפועל קרית אונו - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןקרית אונו
שעה13:30
תוצאה1-2
תאריך21/02/2020
משחקעירוני בית דגן - שמשון בני טייבה
אצטדיוןבית דגן
שעה13:30
תוצאה0-1
תאריך21/02/2020
משחקהפועל כפר ברא - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןכפר ברא
שעה13:30
תוצאה1-1
תאריך28/02/2020
משחקהפועל קלנסאוה - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה11:00
תוצאה1-1
תאריך28/02/2020
משחקשמשון בני טייבה - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןטייבה
שעה11:15
תוצאה0-2
תאריך28/02/2020
משחקהפועל מחנה יהודה - הפועל כפר ברא
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה12:00
תוצאה0-4
תאריך28/02/2020
משחקבית"ר רמת גן - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןרמת גן אימונים
שעה12:30
תוצאה0-2
תאריך28/02/2020
משחקעוצמה מ.כ. חולון - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןחולון אימונים בית העלמין
שעה13:00
תוצאה6-1
תאריך28/02/2020
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - שמשון ת"א
אצטדיוןצעירי יפו
שעה13:32
תוצאה2-1
תאריך28/02/2020
משחקבית"ר כ"ס שלומי - עירוני בית דגן
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה14:00
תוצאה0-4
תאריך28/02/2020
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - הפועל קרית אונו
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 3
שעה14:00
תוצאה1-1
תאריך06/03/2020
משחקהפועל קלנסאוה - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה09:30
תוצאה0-1
תאריך06/03/2020
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה11:00
תוצאה0-2
תאריך06/03/2020
משחקהפועל קרית אונו - שמשון בני טייבה
אצטדיוןקרית אונו
שעה12:45
תוצאה2-6
תאריך06/03/2020
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה13:00
תוצאה1-0
תאריך06/03/2020
משחקשמשון ת"א - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןוולפסון 2
שעה13:00
תוצאה1-5
תאריך06/03/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - בית"ר רמת גן
אצטדיוןטייבה
שעה13:30
תוצאה2-2
תאריך06/03/2020
משחקעירוני בית דגן - הפועל כפר ברא
אצטדיוןבית דגן
שעה14:00
תוצאה1-4
תאריך06/03/2020
משחקהפועל הוד השרון עירוני - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה14:30
תוצאה3-4
תאריך13/03/2020
משחקבית"ר רמת גן - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך13/03/2020
משחקהפועל מחנה יהודה - עירוני בית דגן
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה12:00
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיוןפתח תקוה סירקין אימונים 2 (סינטטי)
שעה12:00
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקשמשון בני טייבה - שמשון ת"א
אצטדיוןטייבה
שעה12:10
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקבית"ר כ"ס שלומי - הפועל קרית אונו
אצטדיוןכפר סבא איצטדיון לויטה
שעה12:30
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקעוצמה מ.כ. חולון - הפועל קלנסאוה
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה13:00
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקהפועל כפר ברא - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיוןכפר ברא
שעה14:00
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןטייבה
שעה14:10
תוצאהלא סופית
תאריך17/03/2020
משחקעוצמה מ.כ. חולון - הפועל מחנה יהודה
אצטדיוןחולון חדש ע"י בית העלמין
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/03/2020
משחקהפועל קלנסאוה - בית"ר רמת גן
אצטדיוןפתח תקוה מושבה אימונים סנטטי
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/03/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיוןטייבה
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/03/2020
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - שמשון בני טייבה
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/03/2020
משחקשמשון ת"א - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןתל אביב שמשון ת"א-ספורטק
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/03/2020
משחקהפועל קרית אונו - הפועל כפר ברא
אצטדיוןקרית אונו
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/03/2020
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - עירוני בית דגן
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/03/2020
משחקהפועל הוד השרון עירוני - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיוןהוד השרון נוה הדר
שעה15:30
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקעירוני בית דגן - הפועל קרית אונו
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקהפועל כפר ברא - שמשון ת"א
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקבית"ר כ"ס שלומי - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקשמשון בני טייבה - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - הפועל קלנסאוה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקבית"ר רמת גן - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך21/03/2020
משחקהפועל מחנה יהודה - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך21/03/2020
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקבית"ר רמת גן - הפועל מחנה יהודה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקהפועל קלנסאוה - בית"ר פתח תקוה דדו
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי - הפועל כפר ברא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקהפועל קרית אונו - הפועל כפר קאסם שועאע
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/03/2020
משחקעוצמה מ.כ. חולון - מ.ס בני יפו אורתודוכסים
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/03/2020
משחקהפועל הוד השרון עירוני - שמשון בני טייבה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/03/2020
משחקשמשון ת"א - עירוני בית דגן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקהפועל קרית אונו - הפועל מחנה יהודה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקהפועל כפר ברא - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקבית"ר כ"ס שלומי - הפועל הוד השרון עירוני
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקשמשון בני טייבה - הפועל קלנסאוה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקמ.ס בני יפו אורתודוכסים - בית"ר רמת גן
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך04/04/2020
משחקהפועל כפר קאסם שועאע - שמשון ת"א
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך04/04/2020
משחקעירוני בית דגן - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך04/04/2020
משחקבית"ר פתח תקוה דדו - עוצמה מ.כ. חולון
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה