Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגה א' צפון

2019/2020ליגה א' צפון

הדפסההדפסה ליגה

רשימת המשחקים

תאריך
משחקמקום 14 - מקום 16
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 16 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 1
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 12
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 1 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 12 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 3
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 10
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 3 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 10 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 5
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 8
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 5 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 8 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 6
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 7
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 6 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 7 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 9
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 4
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 9 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 4 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 11
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 2
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 11 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 2 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 15
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 14 - מקום 13
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 15 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך
משחקמקום 13 - מקום 14
אצטדיון
שעה
תוצאה
תאריך13/09/2019
משחקהפועל מגדל העמק - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיוןמגדל העמק
שעה14:30
תוצאה2-0
תאריך13/09/2019
משחקמכבי ע.ק. אתא - הפועל אסי גלבוע
אצטדיוןקרית אתא
שעה15:00
תוצאה0-2
תאריך13/09/2019
משחקהפועל כפר כנא - הפועל כאוכב
אצטדיוןכפר כנא
שעה15:00
תוצאה0-1
תאריך13/09/2019
משחקהפועל הרצליה ע. - מ.ס. טירה
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה15:00
תוצאה3-0
תאריך13/09/2019
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - עירוני טבריה
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה15:00
תוצאה0-2
תאריך14/09/2019
משחקהפועל בני זלפה - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןבית שאן
שעה20:30
תוצאה1-1
תאריך15/09/2019
משחקהפ' איכסל עמאד - מ.ס. דבוריה
אצטדיוןבית שאן
שעה20:15
תוצאה2-2
תאריך16/09/2019
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - מכבי ע. טמרה
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה16:45
תוצאה1-1
תאריך20/09/2019
משחקמכבי ע. טמרה - הפועל כפר כנא
אצטדיוןבית שאן
שעה13:00
תוצאה1-1
תאריך20/09/2019
משחקהפועל כאוכב - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןכאוכב
שעה14:00
תוצאה2-3
תאריך20/09/2019
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - הפ' איכסל עמאד
אצטדיוןקרית אתא
שעה14:30
תוצאה1-0
תאריך20/09/2019
משחקמ.ס. טירה - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיוןטירה
שעה14:30
תוצאה1-1
תאריך20/09/2019
משחקעירוני טבריה - הפועל בני זלפה
אצטדיוןטבריה
שעה15:00
תוצאה0-0
תאריך21/09/2019
משחקמ.ס. דבוריה - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיוןבית שאן
שעה21:00
תוצאה1-1
תאריך22/09/2019
משחקהפ' בני ערערה עארה - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה15:30
תוצאה0-1
תאריך23/09/2019
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - הפועל אסי גלבוע
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה19:30
תוצאה0-1
תאריך27/09/2019
משחקמכבי ע.ק. אתא - הפועל כאוכב
אצטדיוןקרית אתא
שעה14:00
תוצאה3-1
תאריך27/09/2019
משחקהפועל מגדל העמק - עירוני טבריה
אצטדיוןמגדל העמק
שעה14:00
תוצאה0-2
תאריך27/09/2019
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה14:15
תוצאה1-3
תאריך27/09/2019
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - מ.ס. טירה
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה14:30
תוצאה0-1
תאריך27/09/2019
משחקהפ' איכסל עמאד - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןאיכסל
שעה14:33
תוצאה0-3
תאריך27/09/2019
משחקהפועל הרצליה ע. - הפועל כפר כנא
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה15:00
תוצאה2-1
תאריך28/09/2019
משחקמכבי ע. טמרה - מ.ס. דבוריה
אצטדיוןסכנין איצטדיון דוחא
שעה19:00
תוצאה0-2
תאריך28/09/2019
משחקהפועל בני זלפה - הפועל אסי גלבוע
אצטדיוןבית שאן
שעה20:30
תוצאה1-2
תאריך04/10/2019
משחקהפועל אסי גלבוע - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןכפר כנא
שעה11:45
תוצאה1-0
תאריך04/10/2019
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - מכבי ע. טמרה
אצטדיוןקרית אתא
שעה13:30
תוצאה1-1
תאריך04/10/2019
משחקהפועל כאוכב - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןכאוכב
שעה13:30
תוצאה1-1
תאריך04/10/2019
משחקהפועל הרצליה ע. - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה14:00
תוצאה2-4
תאריך04/10/2019
משחקהפ' בני ערערה עארה - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה14:30
תוצאה1-1
תאריך04/10/2019
משחקהפועל כפר כנא - מ.ס. דבוריה
אצטדיוןכפר כנא
שעה15:00
תוצאה2-2
תאריך04/10/2019
משחקעירוני טבריה - הפ' איכסל עמאד
אצטדיוןטבריה
שעה15:00
תוצאה2-1
תאריך04/10/2019
משחקמ.ס. טירה - הפועל בני זלפה
אצטדיוןטירה
שעה15:00
תוצאה0-4
תאריך11/10/2019
משחקמ.ס. דבוריה - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיוןאיכסל
שעה11:02
תוצאה4-2
תאריך11/10/2019
משחקמכבי ע.ק. אתא - הפועל כפר כנא
אצטדיוןקרית אתא
שעה13:30
תוצאה2-0
תאריך11/10/2019
משחקמכבי ע. טמרה - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןסכנין איצטדיון דוחא
שעה13:45
תוצאה2-3
תאריך11/10/2019
משחקהפועל מגדל העמק - מ.ס. טירה
אצטדיוןמגדל העמק
שעה14:00
תוצאה2-1
תאריך11/10/2019
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - עירוני טבריה
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה14:00
תוצאה0-0
תאריך11/10/2019
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה14:15
תוצאה4-0
תאריך11/10/2019
משחקהפ' איכסל עמאד - הפועל אסי גלבוע
אצטדיוןאיכסל
שעה14:30
תוצאה0-1
תאריך11/10/2019
משחקהפועל כאוכב - הפועל בני זלפה
אצטדיוןכאוכב
שעה15:00
תוצאה0-2
תאריך18/10/2019
משחקהפועל אסי גלבוע - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך18/10/2019
משחקמכבי ע.ק. אתא - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןקרית אתא
שעה13:37
תוצאה3-1
תאריך18/10/2019
משחקהפועל הרצליה ע. - הפועל בני זלפה
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה14:00
תוצאה2-1
תאריך18/10/2019
משחקהפועל כאוכב - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןכאוכב
שעה14:15
תוצאה0-1
תאריך18/10/2019
משחקהפועל כפר כנא - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיוןכפר כנא
שעה14:30
תוצאה2-2
תאריך18/10/2019
משחקעירוני טבריה - מכבי ע. טמרה
אצטדיוןטבריה
שעה14:30
תוצאה1-1
תאריך18/10/2019
משחקמ.ס. טירה - הפ' איכסל עמאד
אצטדיוןטירה
שעה15:00
תוצאה3-1
תאריך19/10/2019
משחקהפ' בני ערערה עארה - מ.ס. דבוריה
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה15:00
תוצאה1-1
תאריך25/10/2019
משחקהפועל בני זלפה - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיוןכפר כנא
שעה12:00
תוצאה2-5
תאריך25/10/2019
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - הפועל כפר כנא
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה12:30
תוצאה0-0
תאריך25/10/2019
משחקהפועל מגדל העמק - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןמגדל העמק
שעה13:30
תוצאה0-0
תאריך25/10/2019
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןקרית אתא
שעה13:30
תוצאה1-1
תאריך25/10/2019
משחקהפ' איכסל עמאד - הפועל כאוכב
אצטדיוןאיכסל
שעה13:45
תוצאה0-3
תאריך25/10/2019
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - מ.ס. טירה
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה14:00
תוצאה1-0
תאריך27/10/2019
משחקמכבי ע. טמרה - הפועל אסי גלבוע
אצטדיוןכאוכב
שעה14:30
תוצאה2-1
תאריך28/10/2019
משחקמ.ס. דבוריה - עירוני טבריה
אצטדיוןבית שאן
שעה18:30
תוצאה0-0
תאריך01/11/2019
משחקהפועל הרצליה ע. - הפ' איכסל עמאד
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה12:45
תוצאה2-0
תאריך01/11/2019
משחקהפועל כאוכב - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיוןכאוכב
שעה13:30
תוצאה0-3
תאריך01/11/2019
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - הפועל בני זלפה
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה14:19
תוצאה1-2
תאריך03/11/2019
משחקהפועל כפר כנא - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןכפר כנא
שעה12:55
תוצאה2-2
תאריך04/11/2019
משחקמכבי ע.ק. אתא - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןקרית אתא
שעה14:00
תוצאה3-1
תאריך04/11/2019
משחקעירוני טבריה - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיוןטבריה
שעה14:30
תוצאה1-3
תאריך04/11/2019
משחקמ.ס. טירה - מכבי ע. טמרה
אצטדיוןטירה
שעה14:30
תוצאה1-1
תאריך05/11/2019
משחקהפועל אסי גלבוע - מ.ס. דבוריה
אצטדיוןאיכסל
שעה13:30
תוצאה1-3
תאריך08/11/2019
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - הפועל אסי גלבוע
אצטדיוןנשר איצטדיון
שעה11:30
תוצאה1-3
תאריך08/11/2019
משחקהפועל מגדל העמק - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןמגדל העמק
שעה13:00
תוצאה1-0
תאריך08/11/2019
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה13:15
תוצאה2-1
תאריך08/11/2019
משחקהפ' איכסל עמאד - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיוןאיכסל
שעה13:30
תוצאה0-2
תאריך08/11/2019
משחקמ.ס. דבוריה - מ.ס. טירה
אצטדיוןדבוריה
שעה13:30
תוצאה1-0
תאריך08/11/2019
משחקמכבי ע. טמרה - הפועל כאוכב
אצטדיוןבית שאן
שעה14:30
תוצאה3-0
תאריך09/11/2019
משחקהפועל בני זלפה - הפועל כפר כנא
אצטדיוןדבוריה
שעה14:30
תוצאה1-0
תאריך11/11/2019
משחקהפ' בני ערערה עארה - עירוני טבריה
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה14:30
תוצאה1-1
תאריך15/11/2019
משחקהפועל אסי גלבוע - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה13:00
תוצאה0-4
תאריך29/11/2019
משחקמכבי ע.ק. אתא - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה0-3
תאריך29/11/2019
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - הפ' איכסל עמאד
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה12:45
תוצאה0-1
תאריך29/11/2019
משחקמ.ס. טירה - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיוןטירה
שעה13:00
תוצאה0-1
תאריך29/11/2019
משחקהפועל הרצליה ע. - מכבי ע. טמרה
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה13:00
תוצאה2-0
תאריך29/11/2019
משחקהפועל כפר כנא - עירוני טבריה
אצטדיוןכפר כנא
שעה13:15
תוצאה1-1
תאריך29/11/2019
משחקהפועל כאוכב - מ.ס. דבוריה
אצטדיוןכאוכב
שעה14:00
תוצאה0-3
תאריך01/12/2019
משחקהפועל אסי גלבוע - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה13:00
תוצאה4-1
תאריך02/12/2019
משחקהפועל בני זלפה - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןעפולה סינטטי
שעה13:00
תוצאה2-3
תאריך06/12/2019
משחקהפועל כפר כנא - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןכפר כנא
שעה11:02
תוצאה0-1
תאריך06/12/2019
משחקמ.ס. דבוריה - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןדבוריה
שעה12:00
תוצאה0-2
תאריך06/12/2019
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה12:40
תוצאה1-1
תאריך06/12/2019
משחקהפ' איכסל עמאד - הפועל בני זלפה
אצטדיוןאיכסל
שעה12:45
תוצאה1-1
תאריך06/12/2019
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - הפועל כאוכב
אצטדיוןקרית אתא
שעה12:45
תוצאה0-0
תאריך06/12/2019
משחקעירוני טבריה - הפועל אסי גלבוע
אצטדיוןטבריה
שעה13:00
תוצאה1-2
תאריך06/12/2019
משחקמכבי ע. טמרה - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיוןטמרה
שעה13:00
תוצאה0-1
תאריך09/12/2019
משחקהפ' בני ערערה עארה - מ.ס. טירה
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה14:00
תוצאה2-2
תאריך13/12/2019
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - מכבי ע. טמרה
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה11:45
תוצאה2-2
תאריך13/12/2019
משחקהפועל הרצליה ע. - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה12:00
תוצאה0-2
תאריך13/12/2019
משחקמכבי ע.ק. אתא - מ.ס. דבוריה
אצטדיוןקרית אתא
שעה12:30
תוצאה1-1
תאריך13/12/2019
משחקהפועל מגדל העמק - הפ' איכסל עמאד
אצטדיוןנצרת איצטדיון עילוט
שעה12:45
תוצאה2-2
תאריך13/12/2019
משחקמ.ס. טירה - עירוני טבריה
אצטדיוןטירה
שעה12:48
תוצאה0-0
תאריך13/12/2019
משחקהפועל כאוכב - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןכאוכב
שעה14:00
תוצאה0-1
תאריך15/12/2019
משחקהפועל בני זלפה - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיוןעפולה סינטטי
שעה13:00
תוצאה3-1
תאריך16/12/2019
משחקהפועל כפר כנא - הפועל אסי גלבוע
אצטדיוןכפר כנא
שעה14:30
תוצאה0-1
תאריך27/12/2019
משחקהפ' איכסל עמאד - הפועל כפר כנא
אצטדיוןאיכסל
שעה13:30
תוצאה2-3
תאריך27/12/2019
משחקמכבי ע. טמרה - הפועל בני זלפה
אצטדיוןטמרה
שעה13:30
תוצאה0-4
תאריך30/12/2019
משחקעירוני טבריה - הפועל כאוכב
אצטדיוןטבריה
שעה13:00
תוצאה2-0
תאריך30/12/2019
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה13:30
תוצאה2-1
תאריך30/12/2019
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיוןקרית אתא
שעה13:30
תוצאה0-0
תאריך30/12/2019
משחקהפועל אסי גלבוע - מ.ס. טירה
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה14:30
תוצאה3-0
תאריך30/12/2019
משחקהפ' בני ערערה עארה - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןבית שאן
שעה19:00
תוצאה0-0
תאריך03/01/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - עירוני טבריה
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה12:00
תוצאה1-2
תאריך03/01/2020
משחקהפועל מגדל העמק - מכבי ע. טמרה
אצטדיוןמגדל העמק
שעה13:00
תוצאה2-2
תאריך03/01/2020
משחקהפועל כאוכב - הפועל אסי גלבוע
אצטדיוןכאוכב
שעה13:15
תוצאה0-4
תאריך03/01/2020
משחקהפועל כפר כנא - מ.ס. טירה
אצטדיוןכפר כנא
שעה13:15
תוצאה2-0
תאריך03/01/2020
משחקהפ' איכסל עמאד - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיוןאיכסל
שעה13:15
תוצאה0-1
תאריך03/01/2020
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה13:30
תוצאה2-1
תאריך03/01/2020
משחקהפועל בני זלפה - מ.ס. דבוריה
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה14:15
תוצאה0-2
תאריך06/01/2020
משחקמכבי ע.ק. אתא - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןקרית אתא
שעה14:30
תוצאה2-0
תאריך07/01/2020
משחקמ.ס. דבוריה - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןדבוריה
שעה14:30
תוצאה3-0
תאריך10/01/2020
משחקהפועל אסי גלבוע - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה12:00
תוצאה3-0
תאריך10/01/2020
משחקמ.ס. טירה - הפועל כאוכב
אצטדיוןטירה
שעה13:00
תוצאה1-1
תאריך10/01/2020
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - הפועל כפר כנא
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה13:30
תוצאה1-1
תאריך10/01/2020
משחקמכבי ע. טמרה - הפ' איכסל עמאד
אצטדיוןטמרה
שעה13:30
תוצאה0-0
תאריך10/01/2020
משחקמ.ס. דבוריה - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןדבוריה
שעה13:30
תוצאה0-1
תאריך13/01/2020
משחקעירוני טבריה - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיוןטבריה
שעה14:00
תוצאה0-1
תאריך13/01/2020
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - הפועל בני זלפה
אצטדיוןקרית אתא
שעה14:30
תוצאה2-1
תאריך13/01/2020
משחקהפ' בני ערערה עארה - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןבית שאן
שעה19:00
תוצאה2-1
תאריך17/01/2020
משחקהפועל אסי גלבוע - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה12:00
תוצאה6-2
תאריך17/01/2020
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןקרית אתא
שעה12:30
תוצאה1-2
תאריך17/01/2020
משחקמ.ס. טירה - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןטירה
שעה13:15
תוצאה1-1
תאריך17/01/2020
משחקעירוני טבריה - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןטבריה
שעה13:30
תוצאה3-2
תאריך17/01/2020
משחקמ.ס. דבוריה - הפ' איכסל עמאד
אצטדיוןדבוריה
שעה13:30
תוצאה2-0
תאריך17/01/2020
משחקמכבי ע. טמרה - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיוןטמרה
שעה13:30
תוצאה2-1
תאריך17/01/2020
משחקהפועל כאוכב - הפועל כפר כנא
אצטדיוןכאוכב
שעה14:00
תוצאה1-4
תאריך18/01/2020
משחקהפ' בני ערערה עארה - הפועל בני זלפה
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה14:35
תוצאה1-0
תאריך24/01/2020
משחקהפועל אסי גלבוע - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה11:00
תוצאהלא סופית
תאריך24/01/2020
משחקהפועל מגדל העמק - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןמגדל העמק
שעה12:30
תוצאהלא סופית
תאריך24/01/2020
משחקמכבי ע.ק. אתא - מ.ס. טירה
אצטדיוןקרית אתא
שעה12:30
תוצאהלא סופית
תאריך24/01/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - הפועל כאוכב
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה12:45
תוצאה1-0
תאריך24/01/2020
משחקהפ' איכסל עמאד - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיוןאיכסל
שעה13:03
תוצאה0-1
תאריך24/01/2020
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - מ.ס. דבוריה
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה13:30
תוצאה0-4
תאריך24/01/2020
משחקהפועל בני זלפה - עירוני טבריה
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה13:30
תוצאה0-3
תאריך24/01/2020
משחקהפועל כפר כנא - מכבי ע. טמרה
אצטדיוןכפר כנא
שעה14:00
תוצאהלא סופית
תאריך26/01/2020
משחקמכבי ע.ק. אתא - מ.ס. טירה
אצטדיוןקרית אתא
שעה13:30
תוצאה0-1
תאריך27/01/2020
משחקהפועל אסי גלבוע - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה13:00
תוצאה1-0
תאריך27/01/2020
משחקהפועל כפר כנא - מכבי ע. טמרה
אצטדיוןכפר כנא
שעה13:00
תוצאה2-1
תאריך27/01/2020
משחקהפועל מגדל העמק - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןמגדל העמק
שעה14:30
תוצאה0-4
תאריך31/01/2020
משחקהפועל כפר כנא - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןכפר כנא
שעה08:00
תוצאהלא סופית
תאריך31/01/2020
משחקהפועל אסי גלבוע - הפועל בני זלפה
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה11:30
תוצאה2-1
תאריך31/01/2020
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיוןקרית אתא
שעה12:45
תוצאהלא סופית
תאריך31/01/2020
משחקמ.ס. טירה - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןטירה
שעה13:15
תוצאה0-0
תאריך31/01/2020
משחקהפועל כאוכב - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיוןכאוכב
שעה13:30
תוצאה0-2
תאריך31/01/2020
משחקעירוני טבריה - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןטבריה
שעה13:30
תוצאה2-2
תאריך31/01/2020
משחקמ.ס. דבוריה - מכבי ע. טמרה
אצטדיוןדבוריה
שעה13:30
תוצאה2-2
תאריך31/01/2020
משחקהפ' בני ערערה עארה - הפ' איכסל עמאד
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה13:33
תוצאה0-1
תאריך03/02/2020
משחקהפועל כפר כנא - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןכפר כנא
שעה14:00
תוצאה2-1
תאריך04/02/2020
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה14:00
תוצאה1-0
תאריך07/02/2020
משחקהפועל מגדל העמק - הפועל אסי גלבוע
אצטדיוןמגדל העמק
שעה12:30
תוצאה0-5
תאריך07/02/2020
משחקהפועל בני זלפה - מ.ס. טירה
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה13:00
תוצאה2-1
תאריך07/02/2020
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה13:02
תוצאה0-1
תאריך07/02/2020
משחקמכבי ע. טמרה - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיוןטמרה
שעה13:30
תוצאה1-0
תאריך07/02/2020
משחקהפ' איכסל עמאד - עירוני טבריה
אצטדיוןאיכסל
שעה13:30
תוצאה1-1
תאריך07/02/2020
משחקמ.ס. דבוריה - הפועל כפר כנא
אצטדיוןדבוריה
שעה14:00
תוצאה0-1
תאריך07/02/2020
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - הפועל כאוכב
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה14:00
תוצאה2-2
תאריך10/02/2020
משחקמכבי ע.ק. אתא - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה13:05
תוצאה2-3
תאריך14/02/2020
משחקהפועל כפר כנא - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיוןכפר כנא
שעה12:00
תוצאה0-0
תאריך14/02/2020
משחקהפועל אסי גלבוע - הפ' איכסל עמאד
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה13:00
תוצאה4-0
תאריך14/02/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה13:00
תוצאה0-0
תאריך14/02/2020
משחקמ.ס. טירה - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןטירה
שעה13:20
תוצאה1-3
תאריך14/02/2020
משחקעירוני טבריה - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיוןטבריה
שעה13:30
תוצאה1-1
תאריך14/02/2020
משחקהפ' בני ערערה עארה - מכבי ע. טמרה
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה13:30
תוצאה0-0
תאריך15/02/2020
משחקהפועל בני זלפה - הפועל כאוכב
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה14:30
תוצאה2-0
תאריך17/02/2020
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - מ.ס. דבוריה
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה14:00
תוצאה1-1
תאריך21/02/2020
משחקהפועל בני זלפה - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה11:45
תוצאה2-1
תאריך21/02/2020
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - הפועל כפר כנא
אצטדיוןפרדיס
שעה13:00
תוצאה1-3
תאריך21/02/2020
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - הפועל אסי גלבוע
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה13:15
תוצאה0-3
תאריך21/02/2020
משחקהפ' איכסל עמאד - מ.ס. טירה
אצטדיוןאיכסל
שעה13:30
תוצאה0-3
תאריך21/02/2020
משחקמכבי ע. טמרה - עירוני טבריה
אצטדיוןטמרה
שעה13:45
תוצאה0-1
תאריך21/02/2020
משחקמ.ס. דבוריה - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןדבוריה
שעה14:00
תוצאה0-2
תאריך21/02/2020
משחקהפועל מגדל העמק - הפועל כאוכב
אצטדיוןמגדל העמק
שעה14:00
תוצאה2-0
תאריך21/02/2020
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה14:00
תוצאה0-0
תאריך28/02/2020
משחקהפועל כפר כנא - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןכפר כנא
שעה12:00
תוצאה0-0
תאריך28/02/2020
משחקהפועל כאוכב - הפ' איכסל עמאד
אצטדיוןכאוכב
שעה12:45
תוצאה2-0
תאריך28/02/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה13:00
תוצאה0-0
תאריך28/02/2020
משחקעירוני טבריה - מ.ס. דבוריה
אצטדיוןטבריה
שעה13:30
תוצאה0-1
תאריך28/02/2020
משחקמ.ס. טירה - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיוןטירה
שעה13:45
תוצאה1-3
תאריך28/02/2020
משחקהפ' בני ערערה עארה - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה14:00
תוצאה1-1
תאריך28/02/2020
משחקמכבי ע.ק. אתא - הפועל בני זלפה
אצטדיוןקרית אתא
שעה14:15
תוצאה2-0
תאריך06/03/2020
משחקהפועל בני זלפה - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיוןתענך גוש יעל/אסי גלבוע
שעה13:00
תוצאה1-1
תאריך06/03/2020
משחקמכבי ע. טמרה - מ.ס. טירה
אצטדיוןטמרה
שעה13:15
תוצאה2-1
תאריך06/03/2020
משחקהפועל מגדל העמק - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיוןמגדל העמק
שעה13:30
תוצאה2-2
תאריך06/03/2020
משחקהפ' איכסל עמאד - הפועל הרצליה ע.
אצטדיוןאיכסל
שעה13:32
תוצאה0-5
תאריך06/03/2020
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - עירוני טבריה
אצטדיוןקרית אתא
שעה14:00
תוצאה1-4
תאריך06/03/2020
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - הפועל כאוכב
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה14:00
תוצאה1-2
תאריך07/03/2020
משחקהפ' בני ערערה עארה - הפועל כפר כנא
אצטדיוןבקה אל גרבייה
שעה14:30
תוצאה0-3
תאריך13/03/2020
משחקמכבי ע.ק. אתא - הפ' איכסל עמאד
אצטדיוןקרית אתא
שעה13:00
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקהפועל כפר כנא - הפועל בני זלפה
אצטדיוןכפר כנא
שעה13:15
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - הפועל מגדל העמק
אצטדיוןקרית חיים אתוס מזרחי
שעה13:30
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיוןהרצליה איצטדיון טוטו
שעה13:30
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקהפועל כאוכב - מכבי ע. טמרה
אצטדיוןכאוכב
שעה14:00
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקמ.ס. טירה - מ.ס. דבוריה
אצטדיוןטירה
שעה14:00
תוצאהלא סופית
תאריך13/03/2020
משחקעירוני טבריה - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיוןטבריה
שעה14:00
תוצאהלא סופית
תאריך20/03/2020
משחקעירוני טבריה - הפועל כפר כנא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - מ.ס. טירה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקמכבי ע. טמרה - הפועל הרצליה ע.
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקהפ' איכסל עמאד - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך20/03/2020
משחקהפועל מגדל העמק - הפועל בני זלפה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך21/03/2020
משחקמ.ס. דבוריה - הפועל כאוכב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקהפועל מגדל העמק - הפועל כפר כנא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקהפועל בני זלפה - הפ' איכסל עמאד
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקמכבי ע.ק. אתא - מכבי ע. טמרה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - מ.ס. דבוריה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך27/03/2020
משחקמ.ס. טירה - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/03/2020
משחקהפועל כאוכב - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקעירוני טבריה - מ.ס. טירה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - הפועל הרצליה ע.
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקמ.ס. דבוריה - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקמכבי ע. טמרה - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - הפועל בני זלפה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך03/04/2020
משחקהפ' איכסל עמאד - הפועל מגדל העמק
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך04/04/2020
משחקהפ' בני ערערה עארה - הפועל כאוכב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך10/04/2020
משחקהפועל כפר כנא - הפ' איכסל עמאד
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך10/04/2020
משחקהפועל מגדל העמק - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך10/04/2020
משחקהפועל בני זלפה - מכבי ע. טמרה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך10/04/2020
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - מ.ס. דבוריה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך10/04/2020
משחקמכבי ע.ק. אתא - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך10/04/2020
משחקהפועל הרצליה ע. - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך10/04/2020
משחקהפועל כאוכב - עירוני טבריה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/04/2020
משחקמ.ס. טירה - הפועל כפר כנא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/04/2020
משחקעירוני טבריה - הפועל הרצליה ע.
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/04/2020
משחקהפ' בני ערערה עארה - מכבי ע.ק. אתא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/04/2020
משחקמכבי צור שלום ק. ביאליק - מ.ס. חיפה רובי שפירא
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/04/2020
משחקמכבי ע. טמרה - הפועל מגדל העמק
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך17/04/2020
משחקהפ' ע. בקה אל גרבייה - הפ' איכסל עמאד
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך18/04/2020
משחקמ.ס. דבוריה - הפועל בני זלפה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/04/2020
משחקהפועל כפר כנא - הפ' ע. בקה אל גרבייה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/04/2020
משחקהפ' איכסל עמאד - מכבי ע. טמרה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/04/2020
משחקהפועל מגדל העמק - מ.ס. דבוריה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/04/2020
משחקמ.ס. חיפה רובי שפירא - הפ' בני ערערה עארה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/04/2020
משחקמכבי ע.ק. אתא - עירוני טבריה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך24/04/2020
משחקהפועל כאוכב - מ.ס. טירה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך25/04/2020
משחקהפועל בני זלפה - מכבי צור שלום ק. ביאליק
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה