Skip Navigation Linksעמוד הביתליגות ליגת נערים ב' מרכז

2019/2020ליגת נערים ב' מרכז

הדפסההדפסה ליגה

רשימת המשחקים

תאריך19/09/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןטייבה
שעה16:45
תוצאה0-0
תאריך20/09/2019
משחקהפועל אורנית "צו פיוס" - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןאורנית
שעה15:30
תוצאה0-5
תאריך20/09/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה15:40
תוצאה1-4
תאריך21/09/2019
משחקמקום 5 - מקום 12
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך21/09/2019
משחקחופשית - מ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי"
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך21/09/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה11:00
תוצאה0-5
תאריך21/09/2019
משחקהפועל פרדסייה - שמשון בני טייבה
אצטדיוןפרדסייה
שעה13:00
תוצאה0-8
תאריך21/09/2019
משחקמ.ס. טירה - מכבי ע. ג'ת אלאהלי
אצטדיוןטירה
שעה13:45
תוצאה1-1
תאריך27/09/2019
משחקהפועל אורנית "צו פיוס" - מ.ס. טירה
אצטדיוןאורנית
שעה15:00
תוצאה3-2
תאריך27/09/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס" - מכבי ברקאי
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה16:15
תוצאה0-2
תאריך28/09/2019
משחקשמשון בני טייבה - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/09/2019
משחקמקום 12 - מקום 6
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך28/09/2019
משחקמ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי" - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןפרדסייה
שעה11:00
תוצאה3-0
תאריך28/09/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - מכבי ע. ג'ת אלאהלי
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה11:00
תוצאה2-5
תאריך28/09/2019
משחקבית"ר כ"ס שלומי - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה11:15
תוצאה2-1
תאריך28/09/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס" - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה20:30
תוצאה2-1
תאריך04/10/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - מכבי ע. ג'ת אלאהלי
אצטדיוןטייבה
שעה08:30
תוצאה2-3
תאריך04/10/2019
משחקהפועל פרדסייה - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןפרדסייה
שעה14:10
תוצאה0-3
תאריך04/10/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - הפועל אורנית "צו פיוס"
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה15:15
תוצאה0-3
תאריך05/10/2019
משחקמקום 7 - מקום 12
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך05/10/2019
משחקמכבי ברקאי - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןקיבוץ ברקאי
שעה09:00
תוצאה9-2
תאריך05/10/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - שמשון בני טייבה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה10:30
תוצאה1-3
תאריך05/10/2019
משחקמ.ס. טירה - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןטירה
שעה12:30
תוצאה1-0
תאריך05/10/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס" - מ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי"
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה20:30
תוצאה2-1
תאריך11/10/2019
משחקהפועל אורנית "צו פיוס" - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןאורנית
שעה15:00
תוצאה3-2
תאריך12/10/2019
משחקמקום 12 - מקום 8
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך12/10/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס" - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך12/10/2019
משחקבית"ר כ"ס שלומי - הפועל פרדסייה
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה12:45
תוצאה2-2
תאריך12/10/2019
משחקמ.ס. טירה - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןטירה
שעה13:00
תוצאה3-1
תאריך12/10/2019
משחקמ.ס. כפר קאסם - מ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי"
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה16:00
תוצאה1-0
תאריך12/10/2019
משחקמכבי ברקאי - מכבי ע. ג'ת אלאהלי
אצטדיוןקיבוץ ברקאי
שעה16:25
תוצאה3-6
תאריך17/10/2019
משחקמכבי ברקאי - הפועל אורנית "צו פיוס"
אצטדיוןקיבוץ ברקאי
שעה15:30
תוצאה6-4
תאריך17/10/2019
משחקשמשון בני טייבה - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןטייבה
שעה15:45
תוצאה0-2
תאריך18/10/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:00
תוצאה1-2
תאריך19/10/2019
משחקחופשית - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך19/10/2019
משחקמקום 9 - מקום 12
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך19/10/2019
משחקמ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי" - שמשון בני טייבה
אצטדיוןכפר יונה
שעה09:00
תוצאה0-6
תאריך19/10/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה11:00
תוצאה4-5
תאריך19/10/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - מ.ס. טירה
אצטדיוןטייבה
שעה14:00
תוצאה1-2
תאריך22/10/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס" - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה10:00
תוצאה1-3
תאריך23/10/2019
משחקהפועל פרדסייה - מכבי ע. ג'ת אלאהלי
אצטדיוןפרדסייה
שעה15:30
תוצאה0-10
תאריך25/10/2019
משחקהפועל אורנית "צו פיוס" - הפועל פרדסייה
אצטדיוןאורנית
שעה14:30
תוצאה1-0
תאריך26/10/2019
משחקמ.ס. כפר קאסם - שמשון בני טייבה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה3-0
תאריך26/10/2019
משחקמקום 12 - מקום 10
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך26/10/2019
משחקמכבי ע. ג'ת אלאהלי - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך26/10/2019
משחקבית"ר כ"ס שלומי - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה13:15
תוצאה0-0
תאריך26/10/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה13:15
תוצאה2-3
תאריך26/10/2019
משחקמ.ס. טירה - מכבי ברקאי
אצטדיוןטירה
שעה14:00
תוצאה4-5
תאריך30/10/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס" - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה20:15
תוצאה2-4
תאריך01/11/2019
משחקמ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי" - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןכפר יונה
שעה14:00
תוצאה3-0
תאריך02/11/2019
משחקחופשית - הפועל אורנית "צו פיוס"
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך02/11/2019
משחקמקום 11 - מקום 12
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך02/11/2019
משחקמכבי ברקאי - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןקיבוץ ברקאי
שעה09:00
תוצאה6-1
תאריך02/11/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןטייבה
שעה10:00
תוצאה1-3
תאריך02/11/2019
משחקהפועל פרדסייה - מ.ס. טירה
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:15
תוצאה0-3
תאריך02/11/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - מכבי ע. ג'ת אלאהלי
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה16:40
תוצאה0-7
תאריך08/11/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - הפועל אורנית "צו פיוס"
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:05
תוצאה2-3
תאריך09/11/2019
משחקמקום 16 - מקום 12
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך09/11/2019
משחקמ.ס. טירה - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך09/11/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - מכבי ברקאי
אצטדיוןטייבה
שעה08:30
תוצאה1-5
תאריך09/11/2019
משחקבית"ר כ"ס שלומי - מ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי"
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה11:45
תוצאה1-3
תאריך09/11/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - הפועל פרדסייה
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה16:30
תוצאה1-1
תאריך09/11/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס" - מכבי ע. ג'ת אלאהלי
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה20:30
תוצאה1-6
תאריך10/11/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס" - שמשון בני טייבה
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה19:00
תוצאה2-2
תאריך23/11/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס" - הפועל אורנית "צו פיוס"
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה20:45
תוצאה1-2
תאריך30/11/2019
משחקחופשית - הפ' מחנה יהודה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך30/11/2019
משחקמקום 12 - מקום 13
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך30/11/2019
משחקהפועל פרדסייה - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןפרדסייה
שעה08:30
תוצאה2-1
תאריך30/11/2019
משחקמכבי ברקאי - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןקיבוץ ברקאי
שעה08:45
תוצאה5-6
תאריך30/11/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - מ.ס. טירה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה13:15
תוצאה2-5
תאריך07/12/2019
משחקמ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי" - מכבי ע. ג'ת אלאהלי
אצטדיוןקדימה
שעה12:45
תוצאה0-3
תאריך07/12/2019
משחקשמשון בני טייבה - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןטייבה
שעה12:50
תוצאה3-0
תאריך12/12/2019
משחקמ.ס. טירה - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןטירה
שעה14:55
תוצאה3-1
תאריך13/12/2019
משחקהפועל אורנית "צו פיוס" - מ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי"
אצטדיוןאורנית
שעה14:00
תוצאה4-3
תאריך13/12/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס" - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה14:30
תוצאה0-1
תאריך14/12/2019
משחקמקום 14 - מקום 12
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך14/12/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך14/12/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה09:00
תוצאה2-4
תאריך14/12/2019
משחקמכבי ברקאי - הפועל פרדסייה
אצטדיוןקיבוץ ברקאי
שעה09:00
תוצאה5-0
תאריך21/12/2019
משחקחופשית - מכבי ברקאי
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך21/12/2019
משחקמקום 12 - מקום 15
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך21/12/2019
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה08:30
תוצאה1-1
תאריך21/12/2019
משחקמ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי" - מ.ס. טירה
אצטדיוןקדימה
שעה12:00
תוצאה1-4
תאריך21/12/2019
משחקהפועל פרדסייה - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןפרדסייה
שעה12:45
תוצאה0-5
תאריך23/12/2019
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס" - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה18:30
תוצאה1-3
תאריך24/12/2019
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס" - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה10:15
תוצאה4-2
תאריך24/12/2019
משחקמכבי ע. ג'ת אלאהלי - שמשון בני טייבה
אצטדיוןבקה אל גרביה סנטטי
שעה14:00
תוצאה9-1
תאריך28/12/2019
משחקמקום 1 - מקום 12
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך28/12/2019
משחקהפועל פרדסייה - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/12/2019
משחקהפ' מחנה יהודה - מ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי"
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה09:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך28/12/2019
משחקמכבי ברקאי - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןקיבוץ ברקאי
שעה12:15
תוצאה3-0
תאריך28/12/2019
משחקמ.ס. כפר קאסם - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה12:30
תוצאה0-4
תאריך28/12/2019
משחקמ.ס. טירה - שמשון בני טייבה
אצטדיוןטירה
שעה14:00
תוצאה1-1
תאריך30/12/2019
משחקמ.ס. צעירי טייבה - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןטייבה
שעה11:15
תוצאה0-3
תאריך30/12/2019
משחקמכבי ע. ג'ת אלאהלי - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןבקה אל גרביה סנטטי
שעה12:00
תוצאה3-0
תאריך30/12/2019
משחקשמשון בני טייבה - הפועל אורנית "צו פיוס"
אצטדיוןטייבה
שעה14:55
תוצאה2-3
תאריך01/01/2020
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס" - הפועל אורנית "צו פיוס"
אצטדיוןרמת גן אצטדיון ר"ג
שעה16:00
תוצאה2-1
תאריך01/01/2020
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס" - מכבי ברקאי
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה18:30
תוצאה0-4
תאריך04/01/2020
משחקחופשית - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך04/01/2020
משחקשמשון בני טייבה - הפ' מחנה יהודה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך04/01/2020
משחקמקום 12 - מקום 2
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך04/01/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי" - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןקדימה
שעה10:50
תוצאה2-1
תאריך04/01/2020
משחקבית"ר כ"ס שלומי - מכבי ע. ג'ת אלאהלי
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה18:00
תוצאה0-6
תאריך11/01/2020
משחקהפ' מחנה יהודה - מ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי"
אצטדיוןפתח תקוה מחנה יהודה
שעה13:30
תוצאה0-2
תאריך11/01/2020
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - הפועל פרדסייה
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:30
תוצאה1-1
תאריך17/01/2020
משחקמ.ס. כפר קאסם - מכבי ע. ג'ת אלאהלי
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה08:30
תוצאה0-10
תאריך17/01/2020
משחקהפועל פרדסייה - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןפרדסייה
שעה13:20
תוצאה1-5
תאריך17/01/2020
משחקהפועל אורנית "צו פיוס" - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןאורנית
שעה14:00
תוצאה3-0
תאריך17/01/2020
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס" - מ.ס. טירה
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה14:30
תוצאה1-2
תאריך18/01/2020
משחקמקום 3 - מקום 12
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך18/01/2020
משחקחופשית - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך18/01/2020
משחקמכבי ברקאי - מ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי"
אצטדיוןקיבוץ ברקאי
שעה10:00
תוצאה4-1
תאריך18/01/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - שמשון בני טייבה
אצטדיוןטייבה
שעה12:00
תוצאה0-2
תאריך21/01/2020
משחקשמשון בני טייבה - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןטייבה
שעה14:55
תוצאה2-1
תאריך24/01/2020
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס" - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה14:30
תוצאה0-1
תאריך25/01/2020
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס" - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך25/01/2020
משחקמקום 12 - מקום 4
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך25/01/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי" - הפועל פרדסייה
אצטדיוןקדימה
שעה11:00
תוצאה1-0
תאריך25/01/2020
משחקשמשון בני טייבה - מכבי ברקאי
אצטדיוןטייבה
שעה12:00
תוצאה3-1
תאריך25/01/2020
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - מ.ס. כפר קאסם
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה14:30
תוצאה0-0
תאריך25/01/2020
משחקבית"ר כ"ס שלומי - מ.ס. טירה
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה14:30
תוצאה1-6
תאריך29/01/2020
משחקמכבי ע. ג'ת אלאהלי - הפועל אורנית "צו פיוס"
אצטדיוןרמת גן אצטדיון ר"ג
שעה16:00
תוצאה4-3
תאריך31/01/2020
משחקמכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס" - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןפתח תקוה סירקין ספורטק אצטדיון
שעה14:00
תוצאה5-1
תאריך31/01/2020
משחקמ.ס. כפר קאסם - הפועל אורנית "צו פיוס"
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה14:30
תוצאה0-3
תאריך31/01/2020
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס" - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה14:30
תוצאה1-1
תאריך01/02/2020
משחקמקום 12 - מקום 5
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך01/02/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי" - חופשית
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך01/02/2020
משחקשמשון בני טייבה - הפועל פרדסייה
אצטדיוןטייבה
שעה11:15
תוצאה0-2
תאריך01/02/2020
משחקמכבי ע. ג'ת אלאהלי - מ.ס. טירה
אצטדיוןג'סר אל זרקה
שעה13:00
תוצאה5-0
תאריך01/02/2020
משחקבית"ר כ"ס שלומי - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה13:15
תוצאה1-1
תאריך06/02/2020
משחקמ.ס. כפר קאסם - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה15:15
תוצאה0-2
תאריך07/02/2020
משחקמכבי ברקאי - הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןקיבוץ ברקאי
שעה14:00
תוצאה4-3
תאריך07/02/2020
משחקמכבי ע. ג'ת אלאהלי - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןברטעה
שעה15:00
תוצאה6-1
תאריך08/02/2020
משחקחופשית - שמשון בני טייבה
אצטדיון
שעה00:00
תוצאהטרם נקבעה
תאריך08/02/2020
משחקמקום 6 - מקום 12
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך08/02/2020
משחקהפ' הרצליה ע. מערב - מ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי"
אצטדיוןהרצליה מגרשי רן א`
שעה11:00
תוצאה0-2
תאריך08/02/2020
משחקמ.ס. צעירי טייבה - בית"ר כ"ס שלומי
אצטדיוןטייבה
שעה12:30
תוצאה0-0
תאריך11/02/2020
משחקמ.ס. טירה - הפועל אורנית "צו פיוס"
אצטדיוןטירה
שעה15:25
תוצאה1-2
תאריך12/02/2020
משחקמכבי ע. ג'ת אלאהלי - מ.ס. צעירי טייבה
אצטדיוןבקה אל גרביה סנטטי
שעה14:15
תוצאה5-3
תאריך14/02/2020
משחקמ.ס. כפר קאסם - מ.ס. טירה
אצטדיוןכפר קאסם עליון סינטטי
שעה10:00
תוצאה2-2
תאריך14/02/2020
משחקהפועל אורנית "צו פיוס" - הפ' מחנה יהודה
אצטדיוןאורנית
שעה14:10
תוצאה3-2
תאריך14/02/2020
משחקהפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס" - הפועל פרדסייה
אצטדיוןרמת השרון סנטטי
שעה14:30
תוצאה2-1
תאריך15/02/2020
משחקמקום 12 - מקום 7
אצטדיון
שעה00:00
תוצאה
תאריך15/02/2020
משחקשמשון בני טייבה - הפ' הרצליה ע. מערב
אצטדיוןטייבה
שעה10:00
תוצאה3-2
תאריך15/02/2020
משחקבית"ר כ"ס שלומי - מכבי ברקאי
אצטדיוןכפר סבא קפלן
שעה14:45
תוצאה1-1
תאריך21/02/2020
משחקמ.ס. קדימה צורן "יעקב בקשי" - מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיו "צו פיוס"
אצטדיוןקדימה
שעה14:30
תוצאה3-0