2022/2023הפועל דלית אל כרמל

  • פקס: 048396157
  • דוא"ל: [email protected]
  • אתר אינטרנט: [email protected]
  • מען: 6 15 דאלית אל כרמל
  • מען למכתבים: 6 15 דאלית אל כרמל ת.ד.16 מיקוד 30056

רשימת מגרשים

רשימת משחקים

יצוא לאקסל
שבוע קודם

{{ clubGamesData.RoundTitle }}

שבוע הבא
תאריך{{ game.GameDate }}
מסגרת משחק{{ game.LeagueName }}
מחזור/ סיבוב{{ game.Round }}
משחק{{ game.GameName }}
מגרש{{ game.FieldName }}
שעה{{ game.GameTime }}
תוצאה{{ game.Result }}
תאריך{{ game.GameDate }}
מסגרת משחקים{{ game.LeagueName }}
מחזור/ סיבוב{{ game.Round }}
משחק{{ game.GameName }}
מגרש{{ game.FieldName }}
שעה{{ game.GameTime }}
תוצאה{{ game.Result }}
{{ clubGamesInfo.noResult }}

גלריית הנבחרת