• כתובת: יפיע
  • איש קשר: לואי עלי סאלח
  • טלפון: 054-7708570

  • דרוג: נוער לאומית


מפת גוגל, כתובת: יפיע