• כתובת: כנות
  • איש קשר: אלוני ישראל
  • טלפון: 088548111

  • דרוג: ג


מפת גוגל, כתובת: כנות