Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדותמגרשים רעננה פארק צפוני סינטטי

רעננה פארק צפוני סינטטי

  • כתובת: מרטין דרוקר רעננה
  • איש קשר: אילן כץ
  • טלפון: 09-7745591

  • דרוג: נוער מחוזי


קבוצות המשתמשות במגרש:
קבוצה קבוצת גיל בית / אימונים
הפ' רעננה רועי נוער אימונים

מפת גוגל, כתובת: מרטין דרוקר רעננה