• כתובת: מסעדה
  • איש קשר: קיש

  • דרוג: נערים א


מפת גוגל, כתובת: מסעדה