ועדת נשים

חלק לא מבוטל ממועדוני הכדורגל החברים בהתאחדות מפעילים במסגרתם גם קבוצות נשים וקבוצות נוער ונערות. התפתחות מבורכת זו, שההתאחדות מייחסת לה חשיבות רבה, חייבה את ההתאחדות להקצות משאבים רבים לטובת פיתוח וקידום כדורגל הנשים בישראל, כמו גם כוח אדם שירכז את הטיפול בו ויפעל לקידומו.

ועדת הנשים בהתאחדות פועלת מזה מספר שנים כוועדה קבועה מן המניין ורוב חברותיה הן נשים הפועלות במסגרת מחלקות הנשים במועדונים. מטרות הוועדה ותפקידיה הם קידום כדורגל הנשים במסגרת ההתאחדות עצמה ובמישור הבינלאומי.