ועדת מלגות קרן סטלמך

 

הקרן ע"ש נחום סטלמך הוקמה בשנת 2001 במטרה להנציח את פועלו ואישיותו של נחום סטלמך ז"ל, מגדולי שחקני הכדורגל בישראל.

מטרת הקרן - חלוקת מלגות ביום השנה למותו של נחום סטלמך לטובת סיוע ותמיכה בכדורגלנים/יות בישראל כאמצעי למימוש הנושאים והיעדים האישיים והלאומיים כמפורט להלן:

•    קידום ופיתוח הכדורגל בישראל.
•    צמצום הפערים בחברה הישראלית.
•    קליטת עולים חדשים.
•    דו קיום בין המגזרים השונים בחברה הישראלית.
•    מניעת אלימות והגברת הסובלנות בחברה.
•    רכישת מקצוע והשכלה.
•    מעורבות חברתית ופיתוח מנהיגות.
•    שיפור היכולות המקצועיות.
•    מיסוד עקרונות להתנהגות הולמת מבחינה ערכית ומוסרית בין שחקני הכדורגל במסגרת הקבוצתית ובמסגרת סגלי נבחרות ישראל.

חברי הוועדה: