ועדה רפואית

לעיסוק בכדורגל בכלל ובליגות המקצועניות בפרט, היבטים רפואיים מרחיקי לכת. הצורך בפיקוח רפואי על העוסקים בענף זה הוא בעל חשיבות רבה ותופש מקום נכבד מאוד במהלך ניהול הענף (לדיון מורחב בהיבטים הרפואיים ראו פרק: התקנון הרפואי).

לשם קביעת הסטנדרטים הרפואיים הנדרשים מן העוסקים בענף, הוקמה על ידי הנהלת ההתאחדות הוועדה הרפואית. חברי ועדה זו ממונים על ידי ההנהלה, על פי המלצות החברים.

בניגוד לוועדות אחרות, אשר מאוישות על ידי אנשי ספורט ובעלי תפקיד מקרב הקבוצות והמרכזים, הוועדה הרפואית היא מקצועית גרידא, ומורכבת מרופאים בעלי ידע ומומחיות ברפואת ספורט.

תפקידי הוועדה הם:
1. קביעת נהלי הבדיקות הרפואיות השנתיות של שחקנים בכל הליגות.
2. פיקוח על איסור השימוש בסמים ממריצים.
3. ייזום וארגון השתלמויות לרופאים ופיזיותרפיסטים הפועלים בקבוצות המסונפות להתאחדות.
4. ייזום והוצאה לאור של ספרות מקצועית בנושא רפואה ספורטיבית.

בנוסף לכל אלה, וכמובן מאליו, הוועדה ממליצה על שינויים בתקנון הרפואי בסעיפים המקצועיים הנוגעים ישירות לתחום התמחותה. החלטות והמלצות הוועדה מועברות למוסדות החקיקה והביצוע ומקבלות תוקף עם אישורן.