ועדת ליגה וגביע

נושא קביעת משחקי הכדורגל בליגות השונות ובגילאים השונים, כמו גם במפעלים נוספים (גביע המדינה, גביע הטוטו וכו`), מופקד בידיה של ועדת הליגה והגביע, אחת הוועדות החשובות במסגרת ההתאחדות. ועדה זו, המונה כ-3 חברים ובראשה עומד מנכ"ל ההתאחדות, אינה ועדת משנה במעמד מייעץ בלבד.

בין סמכויות הוועדה ותפקידיה:
1. אישור תוצאות משחקי הליגה והגביע ו/או ביטולן.
2. בדיקת מגרשים, אישורם או פסילתם למשחק והסדרת השימוש בהם.
3. טיפול בבקשות המוגשות על ידי הקבוצות בקשר למשחקי ליגה וגביע.
4. שליחת משקיפים למשחקי הליגה והגביע.
5. דחיית משחקי הליגה והגביע בליגות הנערים והילדים עקב מזג אוויר חריג.

רוב סמכויות אלה מפורטות בהרחבה בתקנון משחקי האליפות.