ועדת ליגות א'-ג'

תקנוני ההתאחדות לכדורגל מסדירים שני סוגים של ליגות – מקצועניות וחובבניות. שתי הליגות הבכירות הן על פי הגדרה ליגות מקצועניות וחלות עליהן חובות שונות ורבות מאלה החלות על קבוצות הליגות החובבניות (בעיקר ככל שנוגעים הדברים לנושא הבקרה התקציבית והעברות שחקנים).

אותן ליגות המוגדרות חובבניות, מצריכות התייחסות שונה ונפרדת מן הקבוצות המקצועניות והסדרים מיוחדים (בעיקר הסדרי פיקוח) אשר לעתים אינם רלבנטיים ואינם מתאימים לליגות הגבוהות ואינם מתאימים לאופי המקצועני של אותן ליגות.

לשם כך הוקמה על ידי הנהלת ההתאחדות ועדת הליגות החובבניות, שתפקידה לפקח על משחקי הליגות הללו ועל התאמת הוראות התקנונים למציאות הקיימת באותן ליגות.