ועדת כדורגל אולמות וכדורגל חופים

לצד הפעילות בליגות הכדורגל ה"רגילות", מפעילה ההתאחדות ליגה נפרדת של משחקי כדורגל על מגרשים קטנים באולמות – ליגת הקט-רגל. הפעילות בליגה זו מנוהלת באמצעות ועדה מיוחדת, שנבחרה על ידי הנהלת ההתאחדות.

תפקידיה:
1. ארגון תחרויות הקט-רגל.
2. אישור לוחות המשחקים במפעלי הקט-רגל וקביעת מועדי התחרויות.
3. ייזום, תכנון וביצוע השתלמויות מקצועיות מטעם ההתאחדות לפיתוח ענף הקט-רגל.
4. פיקוח על סגלי נבחרות הקט-רגל הפועלות במסגרת ההתאחדות.