ועדת חינוך ומניעת אלימות

ההתאחדות לכדורגל פועל במגוון דרכים כדי להבטיח את מיגור האלימות והגזענות מהכדורגל הישראלי. הפעולות כוללות מימדים חינוכיים, הסברתיים, אכיפתיים ומשמעתיים במטרה למנוע עד כמה שאפשר מקרים מעין אלה ולטפל בהם בדרכים הנכונות מרגע שהתרחשו. ועדת זו רואה בכלי החינוכי משאב מרכזי לעשייה ארוכת טווח בתחום האמור ושוקדת על איתור כל האפיקים בהם ניתן לפעול כנגד התופעות השליליות הללו. הכדורגל הישראלי הוא בבואה לחברה בה הוא מתקיים ואין ספק כי גם במגרש ניתן לאתר לא מעט גורמים שיש בהם כדי להוביל להקצנה. מטרת הוועדה היא לבחון את כל הגורמים הרלוונטיים לתחום כדי להעמיד כלים יעילים וארוכי טווח שיבטיחו כי הזירה הספורטיבית תהיה דווקא שמורת טבע בה מובילים ערכים של שוויון, סובלנות, קבלת האחר, ספורטיביות ואחדות