ועדת הסברה בינלאומית


ההתאחדות לכדורגל מקיימת קשרים בינלאומיים הכרחיים לפיתוח הענף ומעצם המפעלים בהם משתתפות נבחרות ישראל השונות והקבוצות הישראליות. כחברה בהתאחדות הכדורגל העולמית (פיפ"א) והאירופית (אופ"א) משתתפת ישראל במוקדמות גביע העולם ובמוקדמות אליפות אירופה, גברים ונשים. ראשי ההתאחדות ובעלי תפקידים שונים משתתפים דרך קבע בקונגרסים של התאחדויות הספורט, נועדים עם מקביליהם בהתאחדויות השונות ופועלים לביסוס מעמד ההתאחדות בזירה העולמית, כמו גם מעמדה של ישראל. חרף הרצון להימנע מעירוב בין ספורט ופוליטיקה, בעידן בו אנו חיים יש ניסיונות תכופים לגרור את ההתאחדות ולפעול כנגד הכדורגל הישראלי בזירה הספורטיבית במטרה לרשום הישגיים מדיניים. ועדה זו הוקמה במטרה לגבש אסטרטגיה ארוכת טווח בכל הקשור ליחסים בינלאומיים, חיזוק קשרים עם התאחדויות שונות ובכירים בעולם הספורט בכלל והכדורגל בפרט וכן כדי לעצב קווים מנחים לטיפול התקשורתי הנכון, הראוי והמתאים למצבי משבר ולחיי היום יום של ההתאחדות והכדורגל הישראלי.