עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולהשחקן חדש
שם שחקןדהמוש אילי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןפארס ריאן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעראף ריאן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןליוס גורג
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןתומא שוכרי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשופאני תייסיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןדחבור רזק
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןואקים מוסא
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעראף גון
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבדר אדם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעבד אייל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו חנא אליאס
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקרלוס מועלם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחדיד ראני
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעבד קרסטיאן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף01/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקסיס אדמון
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף01/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןניקולא ג'ניוס
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף01/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשופאני מרזוק
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף01/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסויד אנואר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף04/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןכריני אליאס
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף05/09/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבו חסאן עורווה
קבוצה אםהפועל תרשיחא
קבוצה משחררתהפועל תרשיחא
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף08/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעאמר עלאא
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף15/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןדכוור נישאן
קבוצה אםהפועל תרשיחא
קבוצה משחררתהפועל תרשיחא
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף23/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןסוידאן אמיר
קבוצה אםהפועל מטה אשר "צו פיוס"
קבוצה משחררתהפועל מטה אשר "צו פיוס"
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף06/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחדאד ג'יריס
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף22/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןגורי אנטואן
קבוצה אםמועדון כדורגל מעיליא
קבוצה משחררתמועדון כדורגל מעיליא
קבוצה קולטתמ.כ. מושב חוסן יהודה אדרי "צו פיוס"
תאריך תוקף06/11/2019
פעולההעברה
שם שחקןחיחי ריאן
קבוצה אםהפועל איחוד בני סמיע
קבוצה משחררתהפועל איחוד בני סמיע
קבוצה קולטתמועדון כדורגל מעיליא
תאריך תוקף08/12/2019