עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולהשחקן חדש
שם שחקןגרבש עמרי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כפר סבא
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסויסה אליהו חי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כפר סבא
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבלאנדר נועם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כפר סבא
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןגלנטי מתן משה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כפר סבא
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעותמאן באסל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כפר סבא
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסבג אלון
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כפר סבא
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןדראושה מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כפר סבא
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןפרנקו זהר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כפר סבא
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןשור איתי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כפר סבא
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקרינדי שון
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כפר סבא
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןלוי איתי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כפר סבא
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחקן חדש
שם שחקןיברבאום עמית
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל כפר סבא
תאריך תוקף04/06/2020