עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולההשאלה
שם שחקןעמראני וליד
קבוצה אםמועדון ספורט הפועל שגב שלום
קבוצה משחררתמועדון ספורט הפועל שגב שלום
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף11/09/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבו סמיר עלא
קבוצה אםמועדון צעירי רהט
קבוצה משחררתמועדון צעירי רהט
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף11/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןאלאעסם מחמד
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתמועדון ספורט צעירי אלהושלה
תאריך תוקף18/09/2019
פעולההשאלה
שם שחקןשווארבה ראג'י
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתצעירי לקייה
תאריך תוקף30/09/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאביטן דקל מישל
קבוצה אםהפועל רהט
קבוצה משחררתהפועל שדרות
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף08/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאביטן דקל מישל
קבוצה אםהפועל רהט
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתמועדון ספורט צעירי אלהושלה
תאריך תוקף16/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבו סמיר עלא
קבוצה אםמועדון צעירי רהט
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל שגב שלום
תאריך תוקף30/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבו שלדם מוסה
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתצעירי לקייה
תאריך תוקף30/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןעוקבי אמיר
קבוצה אםעוצמה באר שבע
קבוצה משחררתעוצמה באר שבע
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף03/11/2019
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאביטן דקל מישל
קבוצה אםהפועל רהט
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתהפועל שדרות
תאריך תוקף04/11/2019
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאביטן דקל מישל
קבוצה אםהפועל רהט
קבוצה משחררתמועדון ספורט צעירי אלהושלה
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף04/11/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבו אלעסל מרוואן
קבוצה אםהפועל רהט
קבוצה משחררתהפועל רהט
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף27/11/2019
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןשווארבה ראג'י
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתצעירי לקייה
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף06/01/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאבו סמיר עלא
קבוצה אםמועדון צעירי רהט
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתמועדון צעירי רהט
תאריך תוקף07/01/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאבו סמיר עלא
קבוצה אםמועדון צעירי רהט
קבוצה משחררתמועדון ספורט הפועל שגב שלום
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף07/01/2020
פעולההשאלה
שם שחקןאבו שלדם מועד
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתמועדון ספורט עירוני כסייפה
תאריך תוקף15/01/2020
פעולההשאלה
שם שחקןאלגרינאוי שאקר
קבוצה אםהפועל מרחבים
קבוצה משחררתצעירי לקייה
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף15/01/2020
פעולהשחרור
שם שחקןקיעאן מוניר
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאלקיעאן אברהים
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןשמא אבראהים
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאנטילי חמד
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאס סקי עבדרחים
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןסראיעה עמאד
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאלאעסם חאלד
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאלקיעאן אברהם
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאבו קיעאן בדר
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאלמראוין סומרין
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאבו אלקיסעאן פאמי
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאבו קיעאן עלא
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאבו אלחסוס סאלם
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאבו אל קיעאן מוחמד
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאבו כף חליל
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןעוקבי אחמד
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאלחריזאת זידאן
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאלסראיעה נמר
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאלקיעאן עודיי
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאלטלאלקה נידאל
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאלעסיבי האיתם
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןעמראני וליד
קבוצה אםמועדון ספורט הפועל שגב שלום
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל שגב שלום
תאריך תוקף31/07/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאבו שלדם מוסה
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתצעירי לקייה
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף31/07/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןעוקבי אמיר
קבוצה אםעוצמה באר שבע
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתעוצמה באר שבע
תאריך תוקף31/07/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאבו אלעסל מרוואן
קבוצה אםהפועל רהט
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתהפועל רהט
תאריך תוקף31/07/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאבו שלדם מועד
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמועדון ספורט עירוני כסייפה
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף31/07/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאלגרינאוי שאקר
קבוצה אםהפועל מרחבים
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתצעירי לקייה
תאריך תוקף31/07/2020