עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולהשחקן חדש
שם שחקןאלעטאונה מחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף01/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו כף חאמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף08/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאלאעסם מחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף08/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו אלעסל יונס
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף08/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו קיעאן ענאן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף08/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו אלקיעאן נאדר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף09/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו שלדם מועד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף11/09/2019
פעולההשאלה
שם שחקןעמראני וליד
קבוצה אםמועדון ספורט הפועל שגב שלום
קבוצה משחררתמועדון ספורט הפועל שגב שלום
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף11/09/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבו סמיר עלא
קבוצה אםמועדון צעירי רהט
קבוצה משחררתמועדון צעירי רהט
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף11/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאל קרינאוי הישאם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף18/09/2019
פעולההעברה
שם שחקןאלאעסם מחמד
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתמועדון ספורט צעירי אלהושלה
תאריך תוקף18/09/2019
פעולההשאלה
שם שחקןשווארבה ראג'י
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתצעירי לקייה
תאריך תוקף30/09/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאביטן דקל מישל
קבוצה אםהפועל רהט
קבוצה משחררתהפועל שדרות
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף08/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאביטן דקל מישל
קבוצה אםהפועל רהט
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתמועדון ספורט צעירי אלהושלה
תאריך תוקף16/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבו סמיר עלא
קבוצה אםמועדון צעירי רהט
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל שגב שלום
תאריך תוקף30/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבו שלדם מוסה
קבוצה אםמכבי עירוני חורה
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתצעירי לקייה
תאריך תוקף30/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאלקמלאת איימן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף03/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו רגל זידאן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף03/11/2019
פעולההשאלה
שם שחקןעוקבי אמיר
קבוצה אםעוצמה באר שבע
קבוצה משחררתעוצמה באר שבע
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף03/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאלקרינאוי באסל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף04/11/2019
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאביטן דקל מישל
קבוצה אםהפועל רהט
קבוצה משחררתמכבי עירוני חורה
קבוצה קולטתהפועל שדרות
תאריך תוקף04/11/2019
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאביטן דקל מישל
קבוצה אםהפועל רהט
קבוצה משחררתמועדון ספורט צעירי אלהושלה
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף04/11/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבו אלעסל מרוואן
קבוצה אםהפועל רהט
קבוצה משחררתהפועל רהט
קבוצה קולטתמכבי עירוני חורה
תאריך תוקף27/11/2019