עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולהשחקן חדש
שם שחקןמראד אדהם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעזאם מדיאן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאשקר ואסים
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמארון אנדרו
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמארון שרבל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו רוקן ווסים
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעזאם סקר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעמאשה כמאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעזאם שריף
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןתלחמי פואז
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןרוחאנא קלוד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןווהב ערן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו פארס פארס
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו רוקן אמיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןדבור אמיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף22/08/2019
פעולההשאלה
שם שחקןוהב והב
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתבית"ר חיפה יעקב
תאריך תוקף25/08/2019
פעולההעברה
שם שחקןחרמאן סלימאן
קבוצה אםהפועל טירת כרמל
קבוצה משחררתהפועל טירת כרמל
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןווהב עלאא
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף08/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןפרו ענאן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף08/09/2019
פעולהשחרור
שם שחקןגידעון אליאס
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף09/09/2019
פעולהשחרור
שם שחקןאבו רוקון טארק
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף09/09/2019
פעולהשחרור
שם שחקןוהבי ואאל
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף09/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחתר בשארה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף11/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחלבי דן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף21/09/2019
פעולהשחרור
שם שחקןשרוף היתאם
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף23/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסיף דין
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבו סעדה האדי
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתהפועל בני מוסמוס
תאריך תוקף02/10/2019
פעולהשחרור
שם שחקןמרזוק אייל
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף07/10/2019
פעולהשחרור
שם שחקןמלאק עומרי
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף07/10/2019
פעולהשחרור
שם שחקןלאלאוי שביל
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף07/10/2019
פעולהשחרור
שם שחקןגוטני אחמד
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף07/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאלבאש רג'א
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף10/10/2019
פעולההעברה
שם שחקןחאטום שאדי
קבוצה אםהפועל דלית אל כרמל
קבוצה משחררתהפועל דלית אל כרמל
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף13/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבוסעדה סאמר
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתעירוני נשר
תאריך תוקף28/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןחתר סרי
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתהפועל חיפה רובי
תאריך תוקף24/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסקר אמיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף07/12/2019
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןוהב והב
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתבית"ר חיפה יעקב
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף10/12/2019