עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולההשאלה
שם שחקןוהב והב
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתבית"ר חיפה יעקב
תאריך תוקף25/08/2019
פעולההעברה
שם שחקןחרמאן סלימאן
קבוצה אםהפועל טירת כרמל
קבוצה משחררתהפועל טירת כרמל
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף02/09/2019
פעולהשחרור
שם שחקןגידעון אליאס
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף09/09/2019
פעולהשחרור
שם שחקןאבו רוקון טארק
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף09/09/2019
פעולהשחרור
שם שחקןוהבי ואאל
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף09/09/2019
פעולהשחרור
שם שחקןשרוף היתאם
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף23/09/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבו סעדה האדי
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתהפועל בני מוסמוס
תאריך תוקף02/10/2019
פעולהשחרור
שם שחקןמרזוק אייל
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף07/10/2019
פעולהשחרור
שם שחקןמלאק עומרי
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף07/10/2019
פעולהשחרור
שם שחקןלאלאוי שביל
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף07/10/2019
פעולהשחרור
שם שחקןגוטני אחמד
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף07/10/2019
פעולההעברה
שם שחקןחאטום שאדי
קבוצה אםהפועל דלית אל כרמל
קבוצה משחררתהפועל דלית אל כרמל
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף13/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןאבוסעדה סאמר
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתעירוני נשר
תאריך תוקף28/10/2019
פעולההשאלה
שם שחקןחתר סרי
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתהפועל חיפה רובי
תאריך תוקף24/11/2019
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןוהב והב
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתבית"ר חיפה יעקב
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף10/12/2019
פעולהשחרור
שם שחקןעזאם סקר
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף23/12/2019
פעולהשחרור
שם שחקןמנסור סאלם
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף23/12/2019
פעולהשחרור
שם שחקןאבו פארס סאפי
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף23/12/2019
פעולההעברה
שם שחקןחלבי דן
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתהפועל דלית אל כרמל
תאריך תוקף05/01/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאבו סעדה האדי
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתהפועל בני מוסמוס
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף06/01/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאבוסעדה סאמר
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתעירוני נשר
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף06/01/2020
פעולההשאלה
שם שחקןאבו סעדה יאזן
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתהפועל דלית אל כרמל
תאריך תוקף06/01/2020
פעולהשחרור
שם שחקןמנסור סנד
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף13/01/2020
פעולהשחרור
שם שחקןפרו פאדי
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף13/01/2020
פעולההשאלה
שם שחקןסעיד מנהל
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתבית"ר חיפה יעקב
תאריך תוקף29/01/2020
פעולההשאלה
שם שחקןרוחאנא אדהם
קבוצה אםמכבי בני ריינה
קבוצה משחררתהפועל בני ערערה עארה
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף05/02/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןאבו סעדה יאזן
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתהפועל דלית אל כרמל
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף10/02/2020
פעולההעברה
שם שחקןמארון אנדרו
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתעירוני נשר
תאריך תוקף12/02/2020
פעולהשחרור
שם שחקןווהב רדא
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאבו סעדה מאג'ד
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןעלו ברכאת
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןכיוף ויסאם
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאבורוקון חוסאם
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןטרודי פאדי
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאבו פארס עלא
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןרוחנא פואב
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןאבופח'ר פאדי
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןכיואן מייסור
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןטרודי אמיר
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןרוחאנא קלוד
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהשחרור
שם שחקןרוחאנא מורן
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטת
תאריך תוקף04/06/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןחתר סרי
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתהפועל חיפה רובי
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף31/07/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןסעיד מנהל
קבוצה אםמכבי עוספיא
קבוצה משחררתבית"ר חיפה יעקב
קבוצה קולטתמכבי עוספיא
תאריך תוקף31/07/2020
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןרוחאנא אדהם
קבוצה אםמכבי בני ריינה
קבוצה משחררתמכבי עוספיא
קבוצה קולטתהפועל בני ערערה עארה
תאריך תוקף31/07/2020