עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולהשחקן חדש
שם שחקןמטר אחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןזיתון נגיב
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאיוב מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסואעד אמיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןזורי עוביידה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסואעד זכריא
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמנאע אסמאעיל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסרחאן מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאיוב מפלח
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעבאס אמיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןזורי אייהם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסעיד גומאן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקיס מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקשקוש וורד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחוסין סאלח
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסואעד זייד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןזיתון מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןנסאר עבדאללה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאסמאעיל אמיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעבד אל גני אחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקייס עטאללה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעיסא עיסא
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסעיד עבדאללה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסרחאן סאלח
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעבד אל כרים אחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןפטום אחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסעיד עומר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמסרי רזקאללה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסרחאן כאמל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמטר מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןפטום מהדי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןפטום עבד אלרחמאן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסעיד מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעתמה אמיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף10/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאיוב סאמי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף23/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאלפאחל אכרם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף25/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןהייב חמזה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף02/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןעותמאן מרסל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתהפועל נחף
תאריך תוקף30/10/2019