עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולהשחקן חדש
שם שחקןאלסח חמזה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןניגאט סמואל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאמסלם אילאי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאברהם אוראל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןפרץ עידו
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןלוי נהוראי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקרוצה עילאי
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאזרך יקיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקוסטצקי רן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןסרוסי אופיר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקוזניק אליה
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןפנקאר יוגב
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאוחנה מידן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחורי גוליאן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו כאשף חסן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןבן ישי אריאל
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןמירילאשווילי נועם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןקולטקר לידור
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/06/2019
פעולההעברה
שם שחקןבריבי דניאל אליהו
קבוצה אםמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
קבוצה משחררתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
קבוצה קולטתבית"ר רמת גן
תאריך תוקף13/08/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו עבייד מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף15/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןלאריאהו אלקרייף אנזו
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף18/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןאבו זר חסן
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף24/09/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןגזאל תאאר
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף02/10/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחרפוש מוחמד
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף10/11/2019
פעולהשחקן חדש
שם שחקןחואגה אדם
קבוצה אם
קבוצה משחררת
קבוצה קולטתמועדון ספורט הפועל לוד "צו פיוס"
תאריך תוקף08/12/2019