עמוד הביתתפריט ראשימועדונים

השאלות / החלפות / שחרורים

פעולההעברה
שם שחקןגריפאת באסל
קבוצה אםמכבי בסמת טבעון
קבוצה משחררתמכבי בסמת טבעון
קבוצה קולטתהפועל זרזיר
תאריך תוקף05/09/2018
פעולההעברה
שם שחקןגריפאת סאלח
קבוצה אםמכבי בסמת טבעון
קבוצה משחררתמכבי בסמת טבעון
קבוצה קולטתהפועל זרזיר
תאריך תוקף09/09/2018
פעולההעברה
שם שחקןזובידאת מרואן
קבוצה אםמכבי בסמת טבעון
קבוצה משחררתמכבי בסמת טבעון
קבוצה קולטתהפועל זרזיר
תאריך תוקף29/09/2018
פעולההעברה
שם שחקןסעדי ג'אד
קבוצה אםמכבי בסמת טבעון
קבוצה משחררתמכבי בסמת טבעון
קבוצה קולטתהפועל זרזיר
תאריך תוקף29/09/2018
פעולההשאלה
שם שחקןסויטאת שיבל
קבוצה אםמכבי טבאש
קבוצה משחררתמכבי טבאש
קבוצה קולטתהפועל זרזיר
תאריך תוקף01/10/2018
פעולההעברה
שם שחקןסעדי אחמד
קבוצה אםמכבי בסמת טבעון
קבוצה משחררתמכבי בסמת טבעון
קבוצה קולטתהפועל זרזיר
תאריך תוקף02/10/2018
פעולההשאלה
שם שחקןרחייל מחמוד
קבוצה אםמכבי בסמת טבעון
קבוצה משחררתמכבי בסמת טבעון
קבוצה קולטתהפועל זרזיר
תאריך תוקף17/10/2018
פעולההשאלה
שם שחקןסעדי נור אלדין
קבוצה אםמכבי בסמת טבעון
קבוצה משחררתמכבי בסמת טבעון
קבוצה קולטתהפועל זרזיר
תאריך תוקף17/10/2018
פעולההשאלה
שם שחקןגדיר מוחמד
קבוצה אםאחי ביר אלמכסור
קבוצה משחררתהפועל עירוני בני אעבלין
קבוצה קולטתהפועל זרזיר
תאריך תוקף23/10/2018
פעולההשאלה
שם שחקןגדיר מוחמד
קבוצה אםאחי ביר אלמכסור
קבוצה משחררתהפועל זרזיר
קבוצה קולטתמכבי בסמת טבעון
תאריך תוקף05/11/2018
פעולההעברה
שם שחקןסעדי ג'אד
קבוצה אםהפועל זרזיר
קבוצה משחררתהפועל זרזיר
קבוצה קולטתמכבי בסמת טבעון
תאריך תוקף05/11/2018
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןסויטאת שיבל
קבוצה אםמכבי טבאש
קבוצה משחררתהפועל זרזיר
קבוצה קולטתמכבי טבאש
תאריך תוקף08/07/2019
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןרחייל מחמוד
קבוצה אםמכבי בסמת טבעון
קבוצה משחררתהפועל זרזיר
קבוצה קולטתמכבי בסמת טבעון
תאריך תוקף08/07/2019
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןסעדי נור אלדין
קבוצה אםמכבי בסמת טבעון
קבוצה משחררתהפועל זרזיר
קבוצה קולטתמכבי בסמת טבעון
תאריך תוקף08/07/2019
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןגדיר מוחמד
קבוצה אםאחי ביר אלמכסור
קבוצה משחררתהפועל זרזיר
קבוצה קולטתהפועל עירוני בני אעבלין
תאריך תוקף08/07/2019
פעולהחזרה מהשאלה
שם שחקןגדיר מוחמד
קבוצה אםאחי ביר אלמכסור
קבוצה משחררתמכבי בסמת טבעון
קבוצה קולטתהפועל זרזיר
תאריך תוקף08/07/2019